Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Łukomiu
http://splukomie.superszkolna.pl

19 marca 2017 15:20 | Ogłoszenia

Lista uczniów nagrodzonych na koniec roku szkolnego 2015/2016

Zakończenie roku szkolnego 2015/2016

 

     24 czerwca 2016 roku uczniowie naszej szkoły zakończyli naukę, ale zanim wyruszyli na wakacje wszyscy odebrali promocję do następnej klasy. Pani Dyrektor Dorota Mariańska wręczyła świadectwa ukończenia szkoły 10 absolwentom. Następnie Pani Sekretarz Gminy i przewodniczący Rady Gminy wręczyli uczniom "Nagrodę Wójta", którzy uzyskali średnią ocen dla klasy VI minimum 5,0, a dla klas IV i V średnią ocen minimum 5,1. Oto nagrodzeni:

klasa IV - Jan Brzozowiec, Klaudia Goleniewska, Monika Łepkowska, Cezary Rzadkiewicz

klasa V - Maciej Badaczewski, Natalia Chojnowska, Maria Olendrzyńska

klasa VI - Wiktor Hoffman, Michał Łepkowski, Cezary Melibruda, Bartosz Pypczyński

     Świadectwa z wyróżnieniem i nagrodę w klasach IV - VI oraz nagrody książkowe w klasach II i III otrzymali:

klasa II - Martyna Chojnowska, Martyna Kamińska, Martyna Melibruda, Anna Piankowska, Amelia Pijankowska, Agnieszka Spychała, Teresa Spychała

klasa III - Wiktoria Grodnicka, Julia Kołodziejska, Joanna Olendrzyńska, Sebastian Sołdyński, Julia zalewska

klasa IV - Jan Brzozowiec, Klaudia Goleniewska, Dominika Kanigowska, Patryk Kazimierczak, Monika Łepkowska, Cezary Rzadkiewicz

klasa V - Maciej Badaczewski, Natalia Chojnowska, Maria Olendrzyńska

klasa VI - Wiktor Hoffman, Michał Łepkowski, Cezary Melibruda, Bartosz Pypczyński

     Dyplomy za 100% frekwencję:

Oliwia Lisińska klasa II, Bartosz Piątkowski klasa II, Natalia Chojnowska klasa V

     Nagrody za godne reprezentowanie szkoły w konkursach i statuetki za osiągnięcia sportowe otrzymali:

 Monika Łepkowska, Teresa Spychała, Wiktor Hoffman,  Emilia Pijankowska, Cezary Rzadkiewicz, Bartosz Pypczyński, Kamil Joniak, Michał Łepkowski, Mateusz Pawłowski i Agnieszka Szpakowska.