Kadra

Jolanta Rożniak

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: Wychowanie do życia w rodzinie

Piątek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kosciuszki w Łukomiu
12:40 - 13:25 Wychowanie do życia w rodzinie komputerowa Klasa VI
13:35 - 14:20 Wychowanie do życia w rodzinie przyrodnicza Klasa VII
DBI