Klasa VIII

Zadania i materiały dla dzieci do wykonania w czasie zawieszenia zajęć w szkole przekazywane będą za pomocą aplikacji Messenger w założonej grupie klasowej. Efekty pracy - zdjęcia - uczniowie przekazują również przez aplikację - indywidualnie do nauczyciela (nie na grupie)  lub na email nauczyciela (dostępne w artykule Apel Dyrektora szkoły).

Wyluzowany  KONKURSY   Wyluzowany

Plan zajęć - kształcenie na odległość

25.05.2020r. poniedziałek

WYCHOWANIE FIZYCZNE

MATEMATYKA

Zastosowanie reguły mnożenia. Kształtowanie umiejętności stosowania reguły dodawania i mnożenia do zliczania par elementów w sytuacjach wymagających rozważania kilku przypadków. Zadania utrwalające

JĘZYK POLSKI

Odmiana imion i nazwisk. Poznaje historię nadawania nazwisk, wspólnie i samodzielnie wykonuje ćwiczenia dotyczące odmiany imion i nazwisk

CHEMIA

Pochodne węglowodorów – powtórzenie wiadomości. 

Ustne przygotowanie się do sprawdzianu z działu: Pochodne węglowodorów. Pisemnie zadania 1-6/188 z podręcznika 

INFORMATYKA

T: Tworzenie strony internetowej z wykorzystaniem języka HTML.  Poznanie narzędzia do tworzenia stron internetowych, poznanie ogólnych zasad projektowania stron internetowych. Podręcznik str.186-187. Wyjaśnij w zeszycie pojęcie "Znacznik jęyzka HTML"

FIZYKA

W dalszym ciągu powtarzamy i utrwalamy wiedzę z działu: “Optyka” w oparciu o testy i zadania z podręcznika.

22.05.2020r. piątek

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Nauka podstawowych przepisów gry w piłkę plażową.

JEZYK NIEMIECKI

Nie mam czasu iść do kina - bezokolicznik z "zu".
Podręcznik str.75.
Praca domowa: zeszyt ćwiczeń str. 79.

JĘZYK ANGIELSKI

Zagrożenia związane z ochroną środowiska naturalnego. Wypowiadanie się na temat zasad ekologicznego życia. Dopasowywanie zdjęć do opisów, poprawianie błędów w wypowiedziach. Pytanie o kwestie związane z przyrodą, czynnym wypoczynkiem oraz odpowiadanie na nie. 

JĘZYK POLSKI
O imionach i nazwiskach. Zapoznaje się z informacjami dotyczącymi historii nadawania imion, wyjaśnia znaczenia niektórych imion słowiańskich o pochodzących z innego obszaru kulturowego, poznaje historię nadawania nazwisk, zapoznaje się z poprawną odmianą nazwisk męskich i żeńskich oraz odmianą nazwisk małżeństw, wspólnie i samodzielnie wykonuje ćwiczenia.

21.05.2020r. czwartek

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Nauka umiejętności bloku pojedynczego w piłce siatkowej.

RELIGIA

Szczęść Boże! Z podręcznika proszę przeczytać temat 33 ,, Chrześcijański wymiar epoki odrodzenia’’   . W karcie pracy proszę wypełnić zadania. Praca domowa : zadanie 1 .Wykonane zadanie proszę przesłać /skan , zdjęcie/ na adres xproblukom@o2.pl. W razie trudności z zadaniami proszę o kontakt : xproblukom@o2.pl.  W czasie wolnym zachęcam by odwiedzić stronę www.ekatecheza.pl    Zapraszam na facebook parafia sw. Antoniego w Łukomiu  .Pozdrawiam .

HISTORIA

Zapoznajemy się z materiałem z podręcznika strony 246 - 247 : „Konflikty na świecie po 1989 r.” ( Konflikt palestyńsko-izraelski i wojna z terroryzmem).

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Zapoznajemy się z materiałem z podręcznika ze stron 192 - 193 : „Konflikty zbrojne na świecie” (Irak i Syria, Sudan, Ukraina - Rosja, Półwysep Koreański, Palestyna).

MATEMATYKA

Reguła mnożenia - zadania. stosowanie reguły mnożenia do zliczania par elementów o kreślonych własnościach

Karta pracy – zestaw zadań (praca z wydłużonym terminem realizacji)

CHEMIA

Estry – ćwiczenia. Pisemnie zadania 2-3/181 obowiązkowo i 4-5/181 dla chętnych z podręcznika

JĘZYK POLSKI
List motywacyjny.

20.05.2020r. środa

WYCHOWANIE FIZYCZNE

KONKURS. Polski Związek Lekkoatletyki - Pokoloruj nasz świat.

JEZYK NIEMIECKI

Proponuję to obejrzeć! - zdania z bezokolicznikiem z "zu" i bez "zu".
Podręcznik str. 74.
Praca domowa: zeszyt ćwiczeń str. 78.

JĘZYK ANGIELSKI

Aktywność fizyczna, przyroda – ćwiczenia leksykalne. Zapoznanie się z nowymi formami aktywności fizycznej – sporty ekstremalne. Dyskutowanie o podobieństwach i różnicach między obiektami przedstawionymi na ilustracjach. Dopasowywanie pytań do odpowiedzi. Wykonujemy zad. A, B, str. 44.

MATEMATYKA

Reguła mnożenia

Cel: stosowanie reguły mnożenia do zliczania par elementów o kreślonych własnościach

Dodatkowo: podręcznik, www.pl.khanacademy.org

 Zadania utrwalające: 1,2 str. 307

HISTORIA

Zapoznajemy się z materiałem na platformie e-podręczniki: https://epodreczniki.pl/a/konflikty-bliskowschodnie/DYGI7LPKY

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Zapoznajemy się z materiałem na platformie e-podreczniki: https://epodreczniki.pl/a/znam-swoje-prawa-prawa-i-wolnosci-czlowieka/D7raSPZx6

JĘZYK POLSKI

List motywacyjny. Zapoznaje się z informacjami dotyczącymi redagowania listu motywacyjnego, analizuje słownictwo i przykładowy list motywacyjny, wspólnie i samodzielnie wykonuje ćwiczenia redakcyjne, samodzielnie redaguje list motywacyjny.

19.05.2020r. wtorek

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Nauka podstawowych przepisów gry w koszykówkę

FIZYKA 

Powtarzamy i utrwalamy wiedzę z działu: “Optyka” w oparciu o testy i zadania z podręcznika.

BIOLOGIA

Dzień dobry!

Dalej poznajemy oddziaływania między organizmami, tym razem przechodzimy do zależności nieantagonistycznych. Dowiecie się jakie to oddziaływania, czym się charakteryzują oraz poznacie ich przedstawicieli. Dla utrwalenia wiadomości w ramach pracy samodzielnej zapoznacie się z materiałem udostępnionym przez nauczyciela na platformie epodręczniki. Zapraszam na zajęcia online.

JĘZYK POLSKI

Powtarzamy i utrwalamy wiedzę z zakresu lektur obowiązkowych z kl. VII pieśni i fraszki Jana Kochanowskiego, wybrane utwory Adama Mickiewicza. 

JĘZYK ANGIELSKI

Przymiotniki zakończone na  - ing oraz – ed. Zapoznanie się z zasadami stosowania przymiotników zakończonych  na  - ing oraz - ed. Opisywanie odczuć oraz obiektów na ilustracjach . Tworzenie form przymiotników od podanych czasowników – uzupełnianie tabeli. Wykonujemy zad. A, B str.45.

MATEMATYKA

Sprawdzenie wiadomości – Koła i okręgi. Symetrie

W wyznaczonym czasie uczniom zostanie przekazany zestaw zadań na e-maila/messenger ( różne wersje) do rozwiązania w czasie lekcji na skype. (Zdjęcia/scany zostaną odesłane w wyznaczonym dodatkowym czasie na e-mail/messenger nauczyciela)


18.05.2020r. poniedziałek

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Pojęcia olimpiada i igrzyska olimpijskie. Co symbolizują flaga i znicz olimpijski.

MATEMATYKA

Utrwalenie wiadomości –  Symetrie. Doskonalenie umiejętności rozwiązywania zadań na dowodzenie z wykorzystaniem dwusiecznej kąta i symetralnej odcinka. Zadania utrwalające „Czy już umiem?”

JĘZYK POLSKI

Powtarzamy i utrwalamy wiedzę z zakresu lektur obowiązkowych z kl. VII pieśni i fraszki Jana Kochanowskiego, wybrane utwory Adama Mickiewicza

CHEMIA

Estry – otrzymywanie właściwości i zastosowanie. 

Ustne przygotowanie się do realizowanego tematu zgodnie z pytaniami w podręczniku. Pisemnie zadania 1/181 z podręcznika .

INFORMATYKA

Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym - podsumowanie. Doskonalenie poznanych umiejętności z zakresu obsługi Arkusza kalkulacyjnego

Zadania utrwalające – Karta pracy (termin odsyłania zadąń 20.05.2020r.  na adres 20matma20@gmail.com )

FIZYKA

Przychodząc na świat trafiamy do nowej, obcej nam rzeczywistości. Zaczynamy ją poznawać za pomocą zmysłów. Ile ich jest? Na to pytanie można udzielić wielu różnych odpowiedzi. Arystoteles twierdził, że istnieje pięć powszechnie znanych zmysłów – wzrok, słuch, smak, węch i dotyk. Czy miał rację podając ich liczbę? Trudno powiedzieć. Nie mylił się jednak umieszczając wzrok na pierwszym miejscu. To właśnie oczy pozwalają orientować się w świecie, oceniać zbliżające się zagrożenia, sprawnie się poruszać oraz rozwijać się intelektualnie. To one dostarczają nam więcej niż 80% informacji o otoczeniu. Z tego względu ważne jest, aby - dbając o swój wzrok -  zapobiegać powstawaniu wad, a jeśli się pojawią, dokonywać ich prawidłowej korekcji. 

Wady wzroku – krótkowzroczność i dalekowzroczność oraz ich korekcja. - to temat dzisiejszych zajęć.


15.05.2020r. piątek

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Identyfikujemy swoje mocne strony, zaplanujemy sposoby ich rozwoju oraz wskazujemy swoje słabe strony, nad którymi należy pracować.

JĘZYK NIEMIECKI

Kiedy zaczyna się seans? Podręcznik str. 73.  Praca domowa: zeszyt ćwiczeń str. 77.

JĘZYK ANGIELSKI

Czasy teraźniejsze i przeszłe – wykonywanie ćwiczeń sprawdzających wiedzę.

JĘZYK POLSKI

Powtarzamy i utrwalamy wiadomości . Lektury obowiązkowe kl. VII 4 godz. (,,Mały Książę”, ,,Balladyna”, wybrane fraszki i pieśni Jana Kochanowskiego, ,,Zemsta”, wybrane utwory Adama Mickiewicza, ,,Opowieść wigilijna”.

14.05.2020r. czwartek

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Poznajemy miejsca, obiekty i urządzenia w najbliższej okolicy, które można wykorzystać do aktywności fizycznej.

RELIGIA

Szczęść Boże! Z podręcznika proszę przeczytać temat 32 ,, Święta Jadwiga i chrystianizacja Litwy’’ . W karcie pracy proszę wypełnić zadania. Praca domowa : zadanie 1 .Wykonane zadanie proszę przesłać /skan , zdjęcie/ na adres xproblukom@o2.pl. W razie trudności z zadaniami proszę o kontakt : xproblukom@o2.pl.  W czasie wolnym zachęcam by odwiedzić stronę www.ekatecheza.pl    Zapraszam na facebook parafia sw. Antoniego w Łukomiu  .Pozdrawiam

HISTORIA

Zapoznajemy się z tematem „Konflikty na świecie po 1989 r. - Daleki Wschód i kraje afrykańskie”, strony w podręczniku 242 - 245.

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Zapoznajemy się z tematem „Konflikty zbrojne na świecie” , strony w podręczniku 190 - 191.

MATEMATYKA

Powtórzenie przed sprawdzianem. Utrwalenie wiadomości i umiejętności z działu „Koła i okręgi. Symetrie”: obliczanie długości okręgu i pola koła; rozpoznawanie figur środkowo i osiowosymetrycznych; rozpoznawanie i wykorzystanie własności symetralnej odcinka i dwusiecznej kąta. Zadania utrwalające: Karta pracy

CHEMIA

Porównanie właściwości kwasów karboksylowych 

Ustne przygotowanie się do realizowanego tematu zgodnie z pytaniami w podręczniku. Pisemnie zadania 1-3/168 obowiązkowo i 4-7/176 dla chętnych z podręcznika

JĘZYK POLSKI

Powtarzamy i utrwalamy wiadomości . Lektury obowiązkowe 

13.05.2020r. środa

JĘZYK NIEMIECKI

Do kina czy do teatru? - jak korzystać  z ofert uczestniczenia  w kulturze?
Podręcznik str. 72.
Praca domowa: zeszyt ćwiczeń str.76

JĘZYK ANGIELSKI

Zwierzęta – słownictwo związane z hodowlą oraz  ich środowiskiem naturalnym. Powtórzenie słownictwa: dopasowanie nazw zwierząt do podanych kategorii lub miejsc, które zamieszkują. Opisywanie zwierząt, ich cech oraz umiejętności. Dobieranie do tekstu nazw zwierząt oraz czynności związanych z przyrodą. Tworzenie i odgrywanie dialogu w sklepie zoologicznym. Wykonujemy zad. A, B, str. 44.

MATEMATYKA

Zadania utrwalające. Wykorzystanie poznanych wiadomości i umiejętności z działu „Koła i okręgi. Symetrie” do rozwiązywania zadań tekstowych

Zadania utrwalające str. 298

HISTORIA

Zapoznajemy się z materiałem na platformie e-podręczniki: https://epodreczniki.pl/a/integracja-europejska-polska-w-strukturach-nato-i-ue/DXP3Dm87W

WIEDZA O SPOŁECZŃSTWIE

Zapoznajemy się z materiałem na platformie e-podręczniki: https://epodreczniki.pl/a/wladza-wykonawcza-w-polsce-prezydent-rp---rada-ministrow/D1B2HSegY

JĘZYK POLSKI

Powtarzamy i utrwalamy wiadomości . Lektury obowiązkowe kl. VII 

(,,Mały Książę”, ,,Balladyna”, wybrane fraszki i pieśni Jana Kochanowskiego, ,,Zemsta”, wybrane utwory Adama Mickiewicza, ,,Opowieść wigilijna”.

12.05.2020r. wtorek

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Nauka podstawowych przepisów gry w piłkę siatkową.

FIZYKA

Lornetka, aparat fotograficzny, lupa – we wszystkich tych przyrządach znajdują się soczewki skupiające. W jaki sposób powstają za ich pośrednictwem obrazy odległych lub bliskich przedmiotów? Czym jest ogniskowa soczewki i jak ją wyznaczyć?  To pytania, na które poszukamy odpowiedzi na dzisiejszych zajęciach.

BIOLOGIA

Dzień dobry!

Zgodnie z zapowiedzią zapraszam Was do rozwiązania testu z biologii pt,, Cechy populacji i oddziaływania antagonistyczne”. Test będzie dostępny pod wskazanym linkiem, który aktywuję o godz. 9.30( 12 maja 2020r.) https://www.testportal.pl/test.html?t=vEL8mh8iPH85  Test składa się z 9 pytań( otwartych i zamkniętych), każde pytanie ma limit czasowy. Do przygotowania testu wykorzystałam aplikację  ,,Testportal” Mam nadzieję, że obędzie się bez problemów technicznych( jeśli takie jednak się pojawią proszę o bezzwłoczny kontakt). Życzę powodzenia. 

JĘZYK POLSKI

Powtarzamy i utrwalamy wiadomości . Lektury obowiązkowe kl. VII 4 godz.

(,,Mały Książę”, ,,Balladyna”, wybrane fraszki i pieśni Jana Kochanowskiego, ,,Zemsta”, wybrane utwory Adama Mickiewicza, ,,Opowieść wigilijna”.

MATEMATYKA

Symetralna odcinka i dwusieczna kąta - zadania

Utrwalenie wiadomości rozpoznawania symetralnej odcinka i dwusiecznej kąta oraz stosowania w zadaniach ich własności

Dodatkowo: podręcznik, https://epodreczniki.pl/a/dwusieczna-kata/DBlol2n1g

Zadania utrwalające „Czy już umiem?” Str 297

JĘZYK ANGIELSKI

Przymiotniki – podział na kategorie, szeregowanie. Rozpoznawanie przymiotników i przyporządkowywanie ich do kategorii. Ćwiczenia w szeregowaniu przymiotników w zdaniach. Opisywanie oraz porównywanie ilustracji z wykorzystaniem przymiotników, tworzenie wyrażeń z podanych elementów. Wykonujemy zad. A, B, str.4311.05.2020r. poniedziałek

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Zmagania lekkoatletyczne- poznajemy konkurencje.

JĘZYK POLSKI

Trudna sztuka pisania- życiorys i CV

MATEMATYKA

Symetralna odcinka i dwusieczna kąta. Rozpoznawanie symetralnej odcinka i dwusiecznej kąta, stosowanie w zadaniach podstawowych własności symetralnej odcinka i dwusiecznej kąta.  https://epodreczniki.pl/a/symetralna-odcinka/DdaGVIIep

Zadania sprawdzające z tematu oś symetrii i środek symetrii (www.epodrecznik.pl )

CHEMIA

Wyższe kwasy karboksylowe 

Ustne przygotowanie się do realizowanego tematu zgodnie z pytaniami w podręczniku. Pisemnie zadania 5-6/191 dla chętnych z podręcznika 

INFORMATYKA

Tworzenie modelu na przykładzie rzutu sześcienną kostką do gry.  przeprowadzenie symulacji modelu rzutu sześcienną kostką do gry

Podręcznik str.174 – 175, ćwiczenie 7/175

FIZYKA

W omawianym przez nas dziale - “Optyka” przedstawiliśmy już wybrane zagadnienia związane ze światłem. Pokazaliśmy, że w ośrodkach jednorodnych światło rozchodzi się po liniach prostych. Świadczy o tym powstawanie cienia i półcienia. Omówiliśmy zjawisko odbicia światła od różnych zwierciadeł, pokazaliśmy, jak powstają obrazy w zwierciadłach i czym się te obrazy charakteryzują. Zapoznaliśmy cię z pięknym, barwnym zjawiskiem rozszczepienia światła białego. Opisaliśmy zjawisko załamania światła i zaprezentowaliśmy podstawowe przyrządy, w których to zjawisko jest wykorzystywane. Kontynuując nasze rozważania, dotyczące światła i zjawisk jakim ono ulega, postaramy się bliżej przyjrzeć soczewkom i ich zastosowaniom.

            Wiesz już, że soczewki są ciałami przezroczystymi skupiającymi lub rozpraszającymi światło. Jakie są jednak cechy obrazów powstających przy użyciu soczewek i czy podobnie jak dzieje się to w przypadku zwierciadeł, potrafisz je konstruować?


08.05.2020r. piątek

JĘZYK NIEMIECKI

Sprawdzian pisemny z rozdziału 5: pytania o drogę.

JĘZYK ANGIELSKI

Czasowniki frazowe oraz wyrażenia przyimkowe związane z naturą. Powtórzenie słownictwa dotyczącego elementów krajobrazu. Wypowiedzi na temat form krajobrazu występujących w Polsce. Dobieranie czasowników frazowych do tekstu, ćwiczenia w tłumaczeniu. Uzupełnianie wyrażeń odpowiednimi przyimkami. Wykonujemy zad. A, B, C, str.43.

JĘZYK POLSKI

Doskonalimy ortografię.

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Nauka podstawowego kroku Poloneza i Walca Wiedeńskiego.


07.05.2020r. czwartek

RELIGIA

Szczęść Boże! Z podręcznika proszę przeczytać temat 31 ,, Przykazania Kościelne” . W karcie pracy proszę wypełnić zadania. Praca domowa : zadanie 1i2 .Wykonane zadanie proszę przesłać /skan , zdjęcie/ na adres xproblukom@o2.pl. W razie trudności z zadaniami proszę o kontakt : xproblukom@o2.pl.  W czasie wolnym zachęcam by odwiedzić stronę www.ekatecheza.pl    Zapraszaszam na facebook parafia sw. Antoniego w Łukomiu  .Pozdrawiam .

HISTORIA

Kontynuujemy omawiać tematy związane z sytuacją w Europie po upadku ZSRR, zapoznajemy się z sytuacją w Czeczenii w latach 90-tych, rozpadem i wojną w Jugosławii oraz walkami na Bałkanach w latach 1992 - 1995.

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Zaczynamy omawiać „Konflikty zbrojne na świecie”, ich genezę przebieg i skutki, przedstawimy czym jest terroryzm i jakie występują rodzaje terroryzmu.

JĘZYK POLSKI

Doskonalimy ortografię. Zna, utrwala zasady ortograficzne z zakresu pisowni: ż, rz, ó, u, ch, h, łącznej i rozdzielnej pisowni cząstki ,, by” , przeczenia ,,nie”, pisowni przedrostków i przyrostków.

MATEMATYKA

Oś symetrii i środek symetrii - zadania. Rozpoznawanie figur osiowosymetrycznych – wskazywanie ich osi symetrii, rozpoznawanie figur osiowosymetrycznych. Zadania utrwalające: „Czy już umiem? Str 292

CHEMIA

Kwas metanowy 

Ustne przygotowanie się do realizowanego tematu zgodnie z pytaniami w podręczniku. Pisemnie zadania 1-3/163 obowiązkowo i 4/163 dla chętnych z podręcznik

WYCHOWANIE FIZYCZNE
Obwód stacyjny z różnymi przedmiotami.

06.05.2020r. środa

HISTORIA

Czytacie materiał ze stron 234-236 w podręczniku. Zapoznajecie się z historią Rosji w nowej rzeczywistości jak rozwijały się kraje posowieckie i jakie postaci odegrały  szczególną rolę w kształtowaniu się nowej rzeczywistosci po transformacji w Europie Środkowo-Wschodniej.

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Rozwiązujemy pisemnie w zeszycie ćwiczenia nr 1, nr 4 i nr 8. Rozwiązania w postaci skanów wysyłacie na mojego maila.
 
 JĘZYK NIEMIECKI
Ćwiczenia powtórzeniowe przed sprawdzianem.
Zeszyt ćwiczeń str. 73
Praca domowa: przygotowanie do sprawdzianu pisemnego.

JĘZYK ANGIELSKI

Wykonywanie zadań z zakresu egzaminu ósmoklasisty. Ćwiczenia w rozumieniu tekstu mówionego – zadania na: dobieranie, wybór wielokrotny, uzupełnianie luk.    Opracowanie słownictwa – korzystanie z transkrypcji nagrań. Wykonujemy zad. 3, 4, str.106.

MATEMATYKA

Środek symetrii. Rozpoznawanie figur środkowosymetrycznych i wskazywanie ich środków symetrii

https://epodreczniki.pl/a/figury-srodkowosymetryczne/DcU3JYnvn Zadania utrwalające: zad.10/291


JĘZYK POLSKI

Powtórzenie i utrwalenie wiadomości na temat odmiennych i nieodmiennych częściach mowy. 

05.05.2020r. wtorek

FIZYKA

Rozwiązywanie zadań i problemów dotyczących optyki.

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Kardio ze skakanką + wzmacnianie

BIOLOGIA

Dzień dobry!

Dalej poznajemy rodzaje wzajemnych oddziaływań organizmów, tym razem roślinożerność i pasożytnictwo. Porozmawiamy o strategiach, cechach przystosowujących organizmy do wskazanego trybu życia, poznacie najpopularniejsze pasożyty, z którymi człowiek także może mieć kontakt oraz ich wpływ na żywiciela. Zapraszam na zajęcia online.

JĘZYK ANGIELSKI

Czytanie tekstu ,, Why I became a volunteer?”. Wyszukiwanie informacji na wskazany temat. Dopasowywanie synonimów oraz wyrażeń bliskoznacznych. Opisywanie ilustracji. Wypowiadanie się na temat instytucji charytatywnych wspomagających zwierzęta. Wykonujemy zad. A, B, str.42.

MATEMATYKA

Oś symetrii. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania figur osiowosymetrycznych, uzupełniania figury do figury osiowosymetrycznej przy danych osiach symetrii figury i części figury.  https://epodreczniki.pl/a/figury-osiowosymetryczne/DOCX7wRiv

Zadania utrwalające: Zad. 1-3/290, Zad. 9/291

JĘZYK POLSKI

Powtórzenie i utrwalenie wiadomości na temat odmiennych i nieodmiennych częściach mowy

04.05.2020r. poniedziałek


CHEMIA

Kwas metanowy 

Ustne przygotowanie się do realizowanego tematu zgodnie z pytaniami w podręczniku. Pisemnie zadania 1-3/163 obowiązkowo i 4/163 dla chętnych z podręcznik

FIZYKA

Kontynuujemy nasze rozważania dotyczące zjawisk jakim ulega światło.

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Zasady gry i elementy techniki piłki plażowe

INFORMATYKA

Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego.  Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do realizacji wybranych algorytmów, do badań ruchu jednostajnego prostoliniowego, do zilustrowania wybranych danych z geografii. Podręcznik str. 170 - 173

Ćwiczenia: zestaw I: 1-3/171,172; zestaw II: 4/172; zestaw III:  5-6/173  rozwiązania z wybranego zestawu ćwiczeń proszę przesłać na adres: 20matma20@gmail.com.


MATEMATYKA

Długość okręgu i pole koła – zadania tekstowe. Kształtowanie umiejętności rozwiązywania zadań z wykorzystaniem wzorów na pole koła i jego obwód, w tym zadań osadzonych w kontekście praktycznym.

JĘZYK POLSKI

To co piękne, nie przemija. K. I. Gałczyński ,,Pieśń III’’.

30.04.2020r. czwartek

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Test sprawnościowy gibkość, skoczność, siła mięśni brzucha, szybkość część 1 - Test Zuchory.

RELIGIA

Szczęść Boże! Z Pisma Świętego przeczytać List do Rzymian 9.1-33. Napisać w notatkach /karta pracy/ tytuły zawarte w tym fragmencie. Praca domowa streścić fragment 9. 6-16.Wykonane zadanie proszę przesłać /skan , zdjęcie/ na adres xproblukom@o2.pl. W razie trudności z zadaniami proszę o kontakt : xproblukom@o2.pl.  W czasie wolnym zachęcam by odwiedzić stronę www.ekatecheza.pl    Zapraszaszam na facebook parafia sw. Antoniego w Łukomiu  .Pozdrawiam .

JĘZYK POLSKI

Piękno może mieć różne oblicza. Fragment powieści Doroty Terakowskiej ,,Poczwarka”

MATEMARYKA

Długość okręgu i pole koła – zadania tekstowe. Kształtowanie umiejętności rozwiązywania zadań z wykorzystaniem wzorów na pole koła i jego obwód, w tym zadań osadzonych w kontekście praktycznym.

HISTORIA

„ Europa po rozpadzie ZSRR”; zapoznajemy się z materiałem dotyczącym zagadnień: Europa na przełomie XX i XXI wieku, Rosja po 1989r., losy krajów powsowieckich, wojna w Czeczenii. Strony w podręczniku 234-237.

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

„Problemy współczesnego świata”, zapoznajemy się z materiałem ze stron w podręczniku 184-187. Podział na kraje bogate, północ - południe, globalizacja i jej skutki, pomoc krajom najbiedniejszym.

29.04.2020r. środa

WYCHOWANIE DO ŻYCIE W RODZINIE

  Karta pracy

MATEMATYKA

Pole i obwód koła – zadania. Doskonalenie umiejętności obliczania długości okręgu, pola koła oraz obliczania promienia, średnicy w zadaniach osadzonych w kontekście praktycznym. Zadania sprawdzające www.epodreczniki.pl 

JĘZYK POLSKI

Czy można zachwycić się codziennością? M. Białoszewski ,,Szare eminencje zachwytu”.

JĘZYK NIEMIECKI

Powtarzamy gramatykę - rozdział 5.
Podręcznik str. 69, zeszyt ćwiczeń str. 72.
Praca domowa: zeszyt ćwiczeń str. 73.


28.04.2020r. wtorek


WYCHOWANIE FIZYCZNE

Zapoznanie się z podstawowymi przepisami gry w piłce ręcznej.

JĘZYK ANGIELSKI

Powtarzamy słownictwo oraz struktury gramatyczne z rozdziału ,, Cuda natury.” Dopasowywanie wyrazów – tworzenie kolokacji. Wypowiedzi na temat zagrożeń związanych ze środowiskiem naturalnym.. Powtórzenie budowy i zastosowania czasów przeszłych present perfekt i past perfect – uzupełnianie zdań właściwymi formami czasów.                 Wykonujemy zad.  A-C  str.84.

FIZYKA

Gdy obserwujesz łyżeczkę przez boczną ściankę szklanki z herbatą, masz wrażenie, że jest ona większa i w górnej części jakby złamana. Próbując wyłowić leżący na dnie basenu przedmiot, zwykle nie znajdujesz go dokładnie tam, gdzie tego oczekiwałeś. Są to przykłady, w których spotykasz się ze zjawiskiem załamania światła. Czy potrafisz je wykorzystać praktycznie?

Proszę o zapoznanie się z częścią teoretyczną udostępnionego na stronie e-podręczniki.pl materiału dotyczącego zjawiska załamania światła. Jest on spójny z podręcznikiem do fizyki. Proszę również o przygotowanie się do odpowiedzi ustnej z trzech ostatnich lekcji dotyczących zwierciadeł. Przypominam, że szczegółowe informacje podaję zawsze podczas zajęć online na skype.

BIOLOGIA

Dzień dobry!

Dziś kolejny przykład zależności między organizmami, a mianowicie drapieżnictwo jako przykład oddziaływań antagonistycznych. Jestem przekonana, że uczniowie klasy VIII doskonale poprowadzą lekcję odwróconą, bo sami się przekonacie, że wasza wiedza w tej dziedzinie jest już naprawdę dużaJ. Zapraszam na zajęcia online

MATEMATYKA

Pole i obwód koła (praca samodzielna) Kształcenie umiejętności obliczania pola koła, znając jego obwód i odwrotnie

Dodatkowo: podręcznik (zad.1/275 Poziom E), https://epodreczniki.pl,

JĘZYK POLSKI

Wspólne uzupełnianie arkusza egzaminacyjnego dla uczniów kl. VIII, samodzielne redagowanie wypowiedzi argumentacyjnej.

27.04.2020r. poniedziałek

FIZYKA

Kontynuujemy ćwiczenia związane z konstruowaniem obrazów powstających w zwierciadłach. Zadania - podręcznik str. 244-245

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

„Problemy współczesnego świata”, podział na kraje biedne i bogate, zależności między Północą, a Południem, globalizacja

HISTORIA

Utrwalenie, powtórzenie wiadomości o początkach III Rzeczypospolitej (plan Balcerowicza, rządy Mazowieckiego, pierwsze wolne wybory, Lech Wałęsa prezydentem z powszechnych wyborów.

INFORMATYKA

T: Wstawianie tabel i wykresów arkusza kalkulacyjnego do dokumentów tekstowych  Cel: Zapoznanie z pojęciami związanymi ze wstawianiem obiektów do tekstu, wstawianie tabel do dokumentu tekstowego jako obiekt osadzony lub połączony.

Podręcznik str. 158-165  Ćwiczenia 1-7

MATEMATYKA

Pole koła – obliczanie promienia koła. Kształcenie obliczania promienia koła lub średnicy koła przy danym polu koła. https://pistacja.tv/film/mat00446-pole-kola?playlist=534www.pl.khanacademy.org 

Zadania utrwalające: Zad. 1/275 Poziom C

JĘZYK POLSKI

Test sprawdzający wiedzę i umiejętności po klasie ósmej 

24.04.2020r. piątek

JĘZYK NIEMIECKI

Powtarzamy słownictwo: miasto, pytania o drogę.
Podręcznik str. 68.

JĘZYK ANGIELSKI

Wykonujemy zadania z zakresu egzaminu ósmoklasisty. Ćwiczymy odpowiadanie na pytania na podstawie informacji zawartych w tekście mówionym. Doskonalimy znajomość funkcji i środków językowych: ekologia, sytuacje z życia codziennego, Wykonujemy zad. ,, Skills” str.82, 83.

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Zaplanuj prawidłową rozgrzewkę – wymień znane Ci ćwiczenia w truchcie i ćwiczenia rozciągające

(maksymalnie po 6 różnych ćwiczeń).

JĘZYK POLSKI

Powtórzenie i utrwalenie wiadomości dotyczących redagowania pism użytkowych.

23.04.2020r. czwartek

RELIGIA

Szczęść Boże! Z Pisma Świętego przeczytać List do Rzymian 8.1-39. Napisać w notatkach /karta pracy/ tytuły zawarte w tym fragmencie. W razie trudności z zadaniami proszę o kontakt : xproblukom@o2.pl. Praca domowa : tytuły z tego rozdziału proszę przesłać / zdjęcie , skan / na adres xproblukom@o2.pl   .Pozdrawiam .

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Zachowanie w czasie wypadków i urazów, ćwiczenia  kształtujące siłę.

JĘZYK POLSKI

Powtórzenie i utrwalenie wiadomości dotyczących redagowania pism użytkowych.

CHEMIA

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami udostępniane materiały z platformy e-podręczniki są spójne z podręcznikiem i zeszytem ćwiczeń do chemii w klasie VIII. Proszę zapoznać się i wykonać test w udostępnionym materiałem oraz ustnie przygotować się do lekcji z trzech poprzednich tematów o alkoholach zgodnie z postawionymi w podręczniku pytaniami. Szczegółowe informacje są podawane podczas zajęć z komunikatorem głosowym.

MATEMATYKA

Pole koła. Kształtowanie umiejętności obliczania pola koła o danym promieniu czy średnicy

Dodatkowo: https://pistacja.tv/film/mat00446-pole-kola?playlist=534

Zadania utrwalające: Zad. 1/275 Poziom A


WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

„Ćwiczenia z wiedzy o społeczeństwie”; utrwalenie wiadomości dotyczących Unii Europejskiej i udziału Polski w jej strukturach.
Strony w podręczniku 182- 183.

HISTORIA

„Podsumowanie rozdziału V”; powtórzenie i utrwalenie wiadomości dotyczących początków opozycji demokratycznej w Polsce, powstania Solidarności, stanu wojennego, rozpadu bloku wschodniego i początków III RP.
Strony w podręczniku 230-232

22.04.2020r. środa

MATEMATYKA

Długość okręgu - zadania. Doskonalenie umiejętności obliczania długości okręgu oraz wykorzystanie umiejętności obliczania promienia, średnicy w zadaniach osadzonych w kontekście praktycznym. Dodatkowo do rozwiązania w wyznaczonym terminie www.pl.khanacademy.org.


JĘZYK NIEMIECKI

Poruszamy się w budynku szkolnym: Jak dojść do ... ? Gdzie znajduje się ... ?
Podręcznik str. 67.

JĘZYK POLSKI

Piękno często bywa ukryte. K. Lanckorońska ,,Wspomnienia wojenne’’ (fr.)

JĘZYK ANGIELSKI

Wiadomości tekstowe.  Powtarzamy stosowanie popularnych wyrażeń w wiadomościach tekstowych: list, e-mail, notatka, kartka pocztowa. Planowanie treści tekstu, zasady tworzenia wiadomości tekstowych. Tworzymy notatkę. Wykonujemy zad. A-D str. 80.

21.04.2020r. wtorek

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Sprawdzamy swoją wiedzę na temat idei olimpizmu.

MATEMATYKA

Długość okręgu – obliczanie promienia. Kształcenie umiejętności obliczania promienia lub średnicy okręgu o danej długości okręgu

Proszę obejrzeć https://pistacja.tv/film/mat00444-liczba-pi-i-obwod-kola?playlist=534 https://epodreczniki.pl/a/dlugosc-okregu/D1GAXYA2k  

Zapoznać się z informacjami o długości okręgu https://epodreczniki.pl/a/dlugosc-okregu/D1GAXYA2k 

Zadania utrwalające: Zad. 1/268 Poziom B i C


FIZYKA

Konstrukcja obrazów wytworzonych przez zwierciadła sferyczne - ćwiczenia.

JĘZYK POLSKI

Życie bez twarzy. L. Kołakowski ,,Piękna twarz”(fr.)

BIOLOGIA

Dzień dobry!

Czym jest konkurencja w ujęciu biologicznym? Spróbujemy znaleźć odpowiedź na to pytanie. Nauczycie się wskazywać rodzaje zależności między organizmami, zasoby o jakie organizmy konkurują, poznacie  znaczenie pojęć,, stosunki antagonistyczne i nieantagonistyczne”, będziecie potrafili wyjaśnić na czym polega konkurencja i ocenić jej wady i zalety. Zapraszam na zajęcia online.

Dorota Mariańska

 JĘZYK ANGIELSKI

Przyimki i wyrażenia przyimkowe. Ćwiczymy uzupełnianie wyrażeń i zdań  przyimkami, poznajemy nowe wyrażenia przyimkowe. Rozmawiamy na temat ochrony środowiska naturalnego. Doskonalimy rozumienie tekstów: nadawanie zdaniom atrybutu prawda / fałsz. Poćwiczysz rozumienie tekstu, uzupełnianie dialogów przyimkami: zad. A,B str. 78


20.04.2020r. poniedziałek

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Wyjaśnienie pojęć idei olimpijskiej, paraolimpijskiej i olimpiad specjalnych, ćwiczeń kształtujące wytrzymałość siłową.

INFORMATYKA

T: Przedstawianie danych w postaci wykresu w arkuszu kalkulacyjnym

Przypomnienie zasad tworzenia wykresu. Tworzenie wykresu dla jednej serii danych i kilku serii danych. Dobieranie typu wykresu do rodzaju danych.

Podręcznik str. 149-155

Dla chętnych zad.1/147, zad.1,2/156 (zadania w programie Excel)

FIZYKA

Wiecie, jak wygląda wasze odbicie w lustrze, ale jak wyglądałoby, gdybyście stanęli przed wielkim zwierciadłem, którego powierzchnia odbijająca jest wewnętrzną częścią sfery? Czy potrafilibyście geometrycznie skonstruować powstały obraz, tak jak to robiliśmy w przypadku zwierciadła płaskiego? Odpowiedzi będziemy szukać wspólnie korzystając z podręcznika i strony internetowej e-podręczniki.pl.

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

„Polska w Unii Europejskiej cz.2”; uczniowie poznają jak funkcjonuje europejski rynek wewnętrzny, wolny przepływ towarów-osób-usług i kapitału; jakie są inicjatywy unijne i możliwości związane z międzynarodową wymianą młodzieży.

HISTORIA

„Początek III Rzeczypospolitej”, uczniowie zapoznają się z genezą okrągłego stołu, wiedzą jakie postanowienia zapadły podczas obrad okrągłego stołu jak przebiegały wybory 4 czerwca 1989r., i na czym polegał plan Balcerowicza.

JĘZYK POLSKI

W ogrodzie życia. J.M. Rymkiewicz ,,Wiosna w Milanówku”.

MATEMATYKA

Długość okręgu. Wprowadzenie liczby „pi”. Kształcenie umiejętności obliczania długości okręgu o danym promieniu lub danej średnicy.

https://pistacja.tv/film/mat00444-liczba-pi-i-obwod-kola?playlist=534 https://epodreczniki.pl/a/dlugosc-okregu/D1GAXYA2k (wybrane fragmenty). Zadania utrwalające: Zad. 1/268 Poziom A


17.04.2020r. piątek

JĘZYK ANGIELSKI

– Zastosowanie czasów przeszłych present perfect, past simple. Utrwalisz stosowanie właściwych form czasów przeszłych w tekście – wykonaj zadania A, B, str. 77    w  ćwiczeniu.

MATEMATYKA

Statystyka na wykresach - doskonalenie umiejętności rozwiązywania zadań.

JĘZYK NIEMIECKI

Dzień otwartych drzwi w szkole: Co można zwiedzać, jakie lekcje obserwować?
Podręcznik str. 66.

16.04.2020r. czwratek

RELIGIA

Szczęść Boże! Z Pisma Świętego przeczytać List do Rzymian 7.1-25. Napisać w notatkach /karta pracy/ tytuły zawarte w tym fragmencie. W razie trudności z zadaniami proszę o kontakt : xproblukom@o2.pl.  W czasie wolnym zachęcam by odwiedzić stronę www.ekatecheza.pl  oraz proszę zapoznać się z zarządzeniem Biskupa Płockiego ze strony www.diecezjaplocka.pl   .Pozdrawiam .


WIEDZA I SPOŁECZEŃSTWO

Czytamy temat lekcji: „Polska w Unii Europejskiej” strony 180 - 181
 Zapoznajecie się z genezą przystąpienia Polski do struktur unijnych, referendum unijnym; Czym jest i co nam daje obywatelstwo Unii Europejskiej; Jakie są fundusze unijne w Polsce i co udało się osiągnąć dzięki środkom unijnym do 2017 r.
 
HISTORIA 
 
Czytacie temat lekcji: „Jesień Ludów” strony 222- 225
 Zapoznajecie się z przebiegiem transformacji ustrojowej w państwach Europy Środkowo-Wschodniej; Czytacie na czym polegał „efekt domina” i jakie osoby przyczyniły się do transformacji. Poznajecie okoliczności rozwiązania RWPG i Układu Warszawskiego oraz ZSRR.
 
 MATEMATYKA

Statystyka i prawdopodobieństwo. Utrwalenie wiadomości z zakresu statystyki i obliczania prawdopodobieństwa.

https://epodreczniki.pl/a/prawdopodobienstwo-zdarzenia-losowego/DFXr9TGYy Zadani utrwalające: Zad. 5, 6, 7 str.255

 
 
 


15.04.2020r. środa

MATEMATYKA

Własności brył -zadania. Utrwalenie wykorzystania własności brył w zadaniach. Dodatkowo: podręcznik, https://epodreczniki.pl/a/trening-mistrza---cwiczenia-przed-sprawdzianem/Df3h1qbdq .

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Test oceny wiadomości z wychowania fizycznego.

JĘZYK ANGIELSKI

Poćwiczysz słownictwo dotyczące typów krajobrazu oraz stosowanie kolokacji – wykonaj zadania A, B, - Vocabulary1 ( zeszyt ćwiczeń).

JĘZYK NIEMIECKI

Dialogi na temat pytania o drogę i udzielania informacji zwrotnej.
Podręcznik str. 65, zeszyt ćwiczeń str. 114

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

  Notatka  Slajdy   Karta pracy

08.04.2020r. środa

MATEMATYKA

Własności brył - doskonalenie umiejętności obliczania pól i objętości wielościanów


07.04.2020r. wtorek

MATEMATYKA

Cechy przystawania trójkątów - utrwalenie wiadomości i umiejętności dotyczących własności kątów, przystawania trójkątów i własności wielokątów foremnych


06.04.2020r. poniedziałek


FIZYKA

Dzień dobry!

             Jeśli nie wiesz, co jest po drugiej stronie lustra, zapytaj fizyka! Odpowie ci, że nie znajdziesz tam odwróconej kopii naszego świata, ale inny, równie tajemniczy świat fizyki. Wypowie wiele brzmiących jak zaklęcia nazw fizycznych, takich jak obraz pozorny, prawo odbicia światła i promień świetlny.

Na kolejnych dwóch zajęciach poznacie prawo odbicia oraz jego zastosowania. Dowiecie się, jaka jest różnica między odbiciem a rozproszeniem światła, w jaki sposób powstaje obraz w zwierciadle płaskim oraz jakie ma cechy.

 

Zachęcam do zapoznania się z materiałem, który udostępniłam Wam na platformie e-podręczniki oraz do wykonania ćwiczeń z podręcznika w celu utrwalenia  wiadomości.


WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Funkcjonowanie Unii Europejskiej, zapoznajemy się z treścią w podręczniku na stronach 176-178 (zasady fukcjonowania UE, główne organy Unii Europejskiej)

HISTORIA
Rozpad bloku wschodniego, zapoznajemy się z treścią w podręczniku na stronach 220-223 (Kryzys w ZSRR, reformy Gorbaczowa, katastrofa w Czarnobylu, Jesień Narodów).

MATEMATYKA

T: Figury płaskie - utrwalenie wiadomości i umiejętności dotyczących obliczania pól i obwodów figur geometrycznych, jednostek pola, długości odcinków i pól figur w układzie współrzędnych.

INFORMATYKA

T: Wprowadzanie do komórek długich tekstów i dużych liczb - zmiana szerokości kolumn i wysokości wierszy oraz poprawne wprowadzanie do komórek długich tekstów i dużych liczb. Wykonanie ćwiczeń w programie Excel

03.04.2020r. piątek

JĘZYK ANGIELSKI

Mówimy o naszych zwyczajach i czynnościach w przeszłości – forma                ,, Used to” . Proszę o wykonanie ćwiczeń ze str.69 w ćwiczeniu.

JĘZYK NIEMIECKI

Uczymy się określania położenia budynków i instytucji w mieście. Strona 63/podr. i 113/zeszyt ćwiczeń.
MATEMATYKA

T: Proporcjonalność prosta - doskonalenie umiejętności rozwiązywania równań w zadaniach tekstowych.

 https://pistacja.tv/film/mat00374-proporcja-prosta?playlist=573


02.04.2020r. czwartek

JĘZYK ANGIELSKI

Opisujemy zdjęcia ( ludzie, przedmioty, krajobrazy ). Wykonujemy zad. A,B, str.68 oraz A,B,C, str.72 w ćwiczeniu.


WOS

Uczniowie z wiedzy o społeczeństwie powtarzają wiadomości dotyczące powstania Unii Europejskiej i postaci związanych z jej genezą i rozwojem.

HISTORIA
Z historii uczniowie utrwalają wiadomości dotyczące opozycji antykomunistycznej str. 216-217 w podręczniku.

CHEMIA

Udostępniane materiały z platformy e-podręczniki będą spójne z podręcznikiem i zeszytem ćwiczeń do chemii w klasie VIII. W celu utrwalenia  wiadomości i doskonalenia umiejętności zachęcam uczniów do wykonywania zadań z zeszytu ćwiczeń. Szczegółowe informacje będą podawane podczas zajęć z komunikatorem głosowym.


01.04.2020r. środa

RELIGIA

Szczęść Boże! Z Pisma Świętego przeczytać List do Rzymian 6.1-23. Napisać w notatkach /karta pracy/ tytuły zawarte w tym fragmencie. W razie trudności z zadaniami proszę o kontakt : xproblukom@o2.pl. Wykonane zadanie proszę przesłać /zdjęcie , skan/ na w/w adres kontaktowy.  Proszę zapoznać się z zarządzeniem Biskupa Płockiego ze strony www.diecezjaplocka.pl   .Pozdrawiam .

JĘZYK ANGIELSKI

Proszę o wykonanie zad. A,B, str.68 w ćwiczeniu – ćwiczymy rozumienie tekstu słuchanego, słownictwo związane z żywnością.

JĘZYK NIEMIECKI

Poznajemy nazwy budynków i miejsc w mieście. Strona 62/podr.

WDŻ

Kochani, przesyłam Wam slajdy i załączniki do lekcji z wdż. Na realizację macie 2 tygodnie. Pozdrawiam - J.Rożniak

  Temat  Prezentacja pdf  Karta pracy

MATEMATYKA

T: Równania – zadania - doskonalenie umiejętności rozwiązywania równań z jedna niewiadomą

31.03.2020r. wtorek

JĘZYK ANGIELSKI

Proszę o wykonanie zadania :  E str.90 w podręczniku ( rozwiązania zapisać w zeszycie ) – ćwiczymy środki językowe dotyczące żywności

FIZYKA

Drodzy Uczniowie!

            Na dzisiejszych zajęciach popracujcie z testem/sprawdzianem wiadomości z działu: Drgania i fale. Poniżej zamieszczam link, a na rozwiązania czekam do 6 kwietnia.

https://epodreczniki.pl/a/sprawdzian-wiadomosci-o-ruchu-drgajacym-i-falowym/DDI7shSKQ


BIOLOGIA

Dzień dobry!

Jutro jeszcze praca samodzielna, ale mam nadzieję, że już wkrótce będziemy mogli porozmawiać. Priorytetem są dla nas przedmioty egzaminacyjne, ale to nie oznacza, że  o Was nie pamiętamJ Proszę przypomnijcie sobie temat,, Cechy populacji” z podręcznika str 87-92, część zagadnień już omówiliśmy resztą zajmiemy się na zajęciach,, na żywo”. Zachęcam do pracy, do usłyszenia!

Dorota Mariańska

MATEMATYKA

T: Równania – rozwiązywanie; - utrwalenie wiadomości i umiejętności rozwiązywania równań z jedną niewiadomą oraz wykorzystania równań do rozwiązywania zadań tekstowych. 

Dodatkowo: podręcznik, https://epodreczniki.pl/a/rozwiazywanie-rownan-pierwszego-stopnia-z-jedna-niewiadoma/D1CZfm7Jp

30.03.2020r. poniedziałek

WOS

Z wiedzy o spoleczenstwie zaczynamy temat „Unia Europejska”, zapoznajemy sie z geneza powstania UE (strona 174), postaciami istotnymi dla powstania UE tz. „ojcami założycielami” (strona 175) i odpowiadamy pisemnie w zeszycie na zadanie nr 2 ze strony 178. 😉

HISTORIA

Dzień dobry, z historii kontynuujemy temat "Stan wojenny i schyłek PRL", czytamy zpodręcznika tekst na stronach 216-219 i odpowiadamy pisemnie w zeszycie na zadanie nr 3 ze strony 217.

MATEMATYKA

T: Wyrażania algebraiczne - utrwalenie wiadomości i umiejętności upraszczania wyrażeń algebraicznych oraz wykorzystania wyrażeń w zadaniach. praca domowa zad.9,10,11/240.


27.03.2020r. piątek

MATEMATYKA

Dziś tradycyjnie temat z podręcznika - Wyrażenia algebraiczne. Wykonajcie zadania 5,6,7,8 str. 239. Przypominam o odsyłaniu arkuszy zadań TEST 3 i TEST 4. Na wszystkie zadania czekam do poniedziałku. Pozdrawiam :)

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Proszę o przerysowanie do zeszytu krzyżówki zamieszczonej w załączniku, rozwiązanie jej i wyjaśnienie hasła.

  Krzyżówka

GEOGRAFIA

Proszę o zapoznanie się z tematem „ Środowisko przyrodnicze Ameryki „  z  podręcznika  i wykonanie zadań  w zeszytach ćwiczeń do tego tematu str. 46. Uczniów chętnych proszę o uzupełnienie drugiej karty pracy dotyczącej środowiska przyrodniczego Ameryki.

JĘZYK ANGIELSKI

Proszę o przeczytanie tekstów oraz informacji na str.88,89 w podręczniku. Wykonujemy zad. C,D,E str. 88,89, odpowiedzi piszemy do zeszytu ( do poniedziałku).

JĘZYK NIEMIECKI

Lekcja 47 (25.03. - zgodnie z planem)
Rozdział 5.1: Dokąd mam to odłożyć? (Wohin soll ich das tun?)
"tun" = czynić, robić (tu: odłożyć, położyć)
Wohin? - dokąd?. a więc (+4). Będziemy tu więc porównywać biernik (+4) z celownikiem (+3).
1. 1/60 podr. = 1/112 zeszyt ćwiczeń.
2. 2/60 podr. = 2/112. Znane już przyimki lokalne (od "an" do "zwischen") będą też odpowiadały na pytanie "wohin?" = dokąd? po czasownikach oznaczających ruch, przemieszczanie, a są nimi m. in. :
stellen =  stawiać
legen = kłaść
haengen = wieszać (ale też "wisieć" (+3) - bo :gdzie?)
setzen = sadzać
sich setzen = siadać
stecken = wetknąć (ale też "tkwić" (+3) - gdzie?)
tun = odłożyć
gehen, kommen, fahren.
W tym zadaniu widać (+4) - kolor zielony, (+3) - czerwony.
Praca domowa
1-3/62 zeszyt ćwiczeń. Proszę odesłać do sprawdzenia (zdjęcie), będę to robił wyrywkowo (jak w szkole), kogo ocenię, to temu dam znać.
Termin: 28.03.
 
Lekcja 48 (27.03. - zgodnie z planem).
Wieszam spodnie do szafy. Spodnie wiszą w szafie. (Ich haenge die Hose in den Schrank. Die Hose haengt im Schrank.)
Ćwiczymy "gdzie?" i "dokąd?".
1. 3/60-61 podr. - najpierw biernik.
Zauważcie, że w takim zdaniu z czasownikami ruchowymi występuje 2 razy dopełnienie w bierniku (2 razy +4). Pierwsze pytanie "Was? (Akkusativ) - kolor zielony już powstaje po czasowniku (stawia, wiesza - kogo?, co?) , więc kolor beżowy ("ihren" i "Handy") to już są bierniki (końcówka "-en" w "ihren" pasuje do +4 w rodzaju męskim, "ihr" = "jej", tak jak "mój"). Tabela odmiany rzeczownika - 1/43 podr.
2. 4/61 podr. - można sobie poćwiczyć "gdzie?" i "dokąd?
es gibt (+4) keinen Platz mehr = nie ma już miejsca.
"weil" - bo, ponieważ (pamiętacie, co się dzieje wtedy z czasownikiem?; zresztą widać) 
Praca domowa
4-7/63 zeszyt ćwiczeń - nie musi być wszystko, ile kto potrafi.
W 7/63 widać, że czasowniki ruchowe mają formy przeszłe regularne, a spoczynkowe są niestety nieregularne (zwróćcie uwagę na "liegen - gelegen", a "legen" będzie miało formę regularną!!).
Termin: 31.03.


26.03.2020r. czwartek

FIZYKA

Kochani Uczniowie!

            Przechodzimy do nowego działu-Optyka.

Dowiecie się, czym jest światło i jakie ma właściwości, na czym polegają zjawiska odbicia, rozproszenia, rozszczepienia i załamania, jak korygować wady wzroku, jak konstruować obrazy tworzone przez zwierciadła i soczewki.

Poniżej zamieszczam link do tematu: Źródła światła i jego prędkość. Zjawisko powstawania cienia i półcienia

https://epodreczniki.pl/a/zrodla-swiatla-i-jego-predkosc-zjawisko-powstawania-cienia-i-polcienia/DZIkLS9s1

Proszę, zapoznajcie się z materiałem, wykonajcie zamieszczone tam ćwiczenia interaktywne oraz zadania z podręcznika str. 217-218. Wszystkie pytania i wątpliwości merytoryczne i organizacyjne związane z samodzielnym wykonywaniem zadań oraz rozwiązania proszę kierować na adres: xmas1138@gmail.com. Czekam na informacje i służę pomocą.

Przypominam także o przesyłaniu nagrań Waszych krótkich wystąpień.


HISTORIA

Uczniowie czytają temat: "Stan wojenny" na stronach nr 212-215 w podręczniku i rozwiązują ćwiczenie nr 2 ze strony 217, odpowiedzi umieszczając w zeszycie przedmiotowym.

WOS

Uczniowie czytają temat: "Organizacje międzynarodowe" na stronach nr 168-171 w podręczniku i rozwiązują ćwiczenie nr 1 ze strony nr 172 i odpowiedzi zapisują w zeszycie.

JĘZYK POLSKI

Zapoznać się z notatką biograficzną Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, zapoznać się z treścią utworu ,,Z głową na karabinie" .

CHEMIA

W zaistniałej sytuacji jesteśmy zobowiązani do realizacji podstawy programowej. W związku z powyższym  proszę o przeanalizowanie informacji zawartej na stronach 142-149 w podręczniku i rozwiązanie zadania 1/149 podręcznik i 7,8,9 i 10/80-81 zeszyt ćwiczeń.

Uczniów chętnych proszę o rozwiązanie pozostałych zadań 2-5/149 z podręcznika i 11-14/81-83 zeszyt ćwiczeń.

Rozwiązane zadania obowiązkowe i dla chętnych proszę przesłać na wskazany wcześniej adres do 31 marca. Czekam nie tylko na rozwiązane zadanie ale również na pytania i  wątpliwości . Wasza praca zostanie doceniona.


25.03.2020r. środa

RELIGIA

Szczęść Boże! Z Pisma Świętego przeczytać List do Rzymian 5.1-21. Napisać w notatkach /karta pracy/ tytuły zawarte w tym fragmencie. W razie trudności z zadaniami proszę o kontakt : xproblukom@o2.pl.  W czasie wolnym zachęcam by odwiedzić stronę www.ekatecheza.pl  oraz proszę zapoznać się z zarządzeniem Biskupa Płockiego ze strony www.diecezjaplocka.pl   .Pozdrawiam .


24.03.2020r. wtorek

INFORMATYKA

Zapraszam do przypomnienia zasad bezpiecznego Internetu.

Obejrzyj w wolnym czasie filmiki

https://www.youtube.com/watch?v=jXPJgcbc1zQ&list=PLHHu-z4M86Bsd1Gbtcm-S2NAYZeIfI-Ep

- zapisz w zeszycie (w punktach) zasady bezpiecznego Internetu lub

- wykonaj prezentację w Power Point

Na wyniki waszej pracy czekam do piątku 27.03.2020r. e-mail 20matma20@gmail.com

Pozdrawiam. A.Brzozowiec


23.03.2020r. poniedziałek

MATEMATYKA
Na pl.khanacademy.org kolejne zadania. Jeżeli macie zrobione test3, test4 to w wolnej chwili proszą o przesłanie zdjęć. Pozdrawiam

20.03.2020r. piatek

BIOLOGIA

Witajcie!

Mam dla Was propozycję zadania z biologii, które pomoże Wam przypomnieć sobie wiadomości o porostach, a jednocześnie da możliwość pracy w terenie. Pamiętacie gdzie można znaleźć porosty i że zaliczamy je do organizmów wskaźnikowych?( jeśli ktoś zapomniał podpowiedzi znajdziecie w podręczniku do biologii 84-85). Proszę więc wyjdźcie przed dom, do ogródka, na podwórko, do sadu i poszukajcie porostów, zróbcie zdjęcie, opiszcie kto, gdzie i kiedy je wykonał i prześlijcie na mojego e- maila dyrkasplu@gmail.pl do 25 marca 2020r. (macie dużo czasu!!!) Jeśli ktoś będzie miał jakikolwiek problem, z wyjściem z domu czy inną czynnością proszę o kontakt, z pewnością znajdziemy rozwiązanie. Uważajcie na siebie i odpocznijcie w weekendJ

                                                                                          Dorota Mariańska


Uwaga do RELIGII - wpisujemy zadania we wskazanym miejscu, zwrotny adres e-mil zostanie przekazany w późniejszym terminie.

19.02.2020r. czwartek

MATEMATYKA

Zadane na pl.khanacademy.com

18.03.2020r. środa

JĘZYK POLSKI

Zadanie dla chętnych:czy w obliczu zagrożenia młodzi Polacy wykazują postawy patriotyczne?Nazwij zagrożenia, z jakim mamy obecnie do czynienia, wskaż formy patriotyzmu, które narodziły się wraz z powstaniem problemu, odpowiedź na pytanie, dlaczego podczas ważnych wydarzeń, zagrożeń ludzie się jednoczą. Może to być rozprawka,list,pamiętnik, opis przeżyć. Uwzglednijcie Wasze emocje , lęki, uczucia,nadzieje. Prace proszę przesyłać na mojego maila,jest podany na stronie szkoły.

FIZYKA

Drodzy uczniowie!

Przygotujcie krótkie 5-8 minutowe wystąpienia, w których zaprezentujecie siebie jako jeden z zakresu widma fal elektromagnetycznych:

Promieniowanie gamma     1 (nr na liście w dzienniku lekcyjnym)

Promieniowanie rentgenowskie     2 (nr na liście w dzienniku lekcyjnym)

Promieniowanie nadfioletowe         3 i 8 (nr na liście w dzienniku lekcyjnym)

Światło widzialne               4 i 9 (nr na liście w dzienniku lekcyjnym)

Promieniowanie podczerwone         5 (nr na liście w dzienniku lekcyjnym)

Mikrofale                  6 (nr na liście w dzienniku lekcyjnym)

Fale radiowe      7 (nr na liście w dzienniku lekcyjnym)

Przygotowane wystąpienia będziemy oceniać wspólnie na pierwszym spotkaniu po powrocie do szkoły.

W ramach utrwalenia wykonajcie zadania z podręcznika 2-6 str. 200-201. Rozwiązania zapiszcie w zeszytach przedmiotowych.

Przypominam o krótkich nagraniach – filmikach 5-10 minutowych, które realizujecie w ramach wzajemnego nauczania do 30 marca.

Owocnej pracy!


17.03.2020r. wtorek

MATEMATYKA

Przypominam o logowaniu się do portalu pl.khanacademy.com i rozwiązaniu zadanych zadań w wyznaczonym terminie.

Rozwiązujcie arkusze zadań egzaminacyjnych, które otrzymaliście w zeszłym tygodniu.

W ramach przygotowania do egzaminu polecam rozwiązywać arkusze na stronie cke.gov

JĘZYK POLSKI

- przypomnienie treści i problematyki lektur z kl.VII
-przypomnienie i utrwalenie wiadomości na temat rodzajów i gatunków  literackich oraz środków stylistycznych
- korzystanie ze strony cke.gov.pl, na której umieszczane są przykładowe arkusze egzaminacyjne dla ósmoklasistów
- korzystanie z oferty programowej TVP Kultura (adaptacje filmowe szkolnych lektur oraz spektakle teatralne).

RELIGIA

Z PISMA ŚWIĘTEGO PRZECZYTAĆ  LIST DO RZYMIAN 8. 1 – 9.33. NAPISAĆ W NOTATKACH /karta pracy/ TYTUŁY ZAWARTE W TYM FRAGMENCIE.

16.03.2020r. poniedziałek

GEOGRAFIA

Materiały do samodzielnej pracy uczniów z geografii 

Karty pracy zamieszczone w załącznikach: Warunki środowiska naturalnego Ameryki oraz W Amazonii.   Warunki środowiska  Karta pracy
Ćwiczenia interaktywne na stronie seterra - Mapa fizyczna Ameryki Północnej i Południowej 

Pytania i wątpliwości związane z samodzielnym wykonywaniem zadań proszę kierować na adres: mcgeo2020@gmail.com
Proszę też o przesłanie na tą pocztę rozwiązanych kart pracy do końca tego tygodnia,(klasy VI i VIII po jednej karcie do wyboru). Prace będą sprawdzane.

JĘZYK NIEMIECKI
Witam uczniów klasy siódmej i ósmej. Zgodnie z tym, co mówiłem na ostatnich zajęciach i co zostało potwierdzone przez wyższe instancje oświatowe w Polsce, ten przymusowy czas wolny powinniście wykorzystać na naukę. W obu klasach zakończyliśmy rozdział czwarty i przed nami lekcje powtórzeniowe, zarówno słownictwa jak i gramatyki. Chciałbym więc zaplanować wam następny tydzień. 
Powtórzenie słownictwa 
Rozdział: Fokus - Wiederholung
Podręcznik: ćwiczenia 1-4/56
Zeszyt ćwiczeń: ćwiczenia 1-4/56, 1-3/57 
Powtórzenie gramatyki
Rozdział: Grammatik kompakt 
Podręcznik: tabele/57 
Zeszyt ćwiczeń:ćwiczenia 1-4/58, 1-4/59
Pomocne wam będą słowniki na końcu rozdziału w podręczniku i w ćwiczeniach, a także na końcu podręcznika i pod każdymi jednostkami lekcyjnymi w rozdziale 4, jak również tabele gramatyczne po każdym rozdziale. 
W razie problemów można się ze mną kontaktować pisząc na adres niemiecki.splukomie@gmail.com
Życzę zdrowia i zapału do nauki! 

CHEMIA

Na podstawie informacji zawartej w podręczniku proszę o wykonanie zadań 1-3 ze strony 141  oraz zadań 1-4 w zeszycie ćwiczeń str. 77-79.

Zadania 4-6 z podręcznika i zadanie  5 z  zeszytu ćwiczeń jest dla uczniów chętnych.

Zadania zostaną sprawdzone podczas pierwszych zajęć szkolnych. Wszystkie pytania i wątpliwości merytoryczne i organizacyjne związane z samodzielnym wykonywaniem zadań proszę kierować na adres:  sp.katarzynarzeszotarska2020@gmail.com . Czekam na informacje i służę pomocą.

WDŻ

Wykonaj prezentację na temat: Jak chronić się przed koronawirusem? (6-8 slajdów).

Masz na to czas do środy 25 marca br. Proszę przesłać swoją pracę na adres: jolantarozniak1@gmail.com

Pozdrawiam!