Klasa VII

Zadania i materiały dla dzieci do wykonania w czasie zawieszenia zajęć w szkole przekazywane będą za pomocą aplikacji Messenger w założonej grupie klasowej. Efekty pracy - zdjęcia - uczniowie przekazują również przez aplikację - indywidualnie do nauczyciela (nie na grupie)  lub na email nauczyciela (dostępne w artykule Apel Dyrektora szkoły).

Wyluzowany  KONKURSY   Wyluzowany

Plan zajęć - kształcenie na odległość

25.05.2020r. poniedziałek

WYCHOWANIE FIZYCZNE

CHEMIA

Tlenki metali i niemetali.

Ustne przygotowanie się do tematu zgodnie z postawionymi pytaniami w podręczniku. Pisemnie zadania 1-3/201 obowiązkowo i 4-5/201 dla chętnych z podręcznika 

JĘZYK ANGIELSKI

Powtórzenie słownictwa z rozdziału ,, Time out”. Wykonywanie zadań typu egzaminacyjnego, wykorzystujących słownictwo i funkcje językowe dotyczące form spędzania czasu wolnego. Wykonaj zad. A, B, C, str. 86.

JĘZYK POLSKI
Wyrazy złożone- ćwiczenia. Wspólnie i samodzielnie wykonuje ćwiczenia dotyczące wyrazów złożonych, prezentuje wyniki swojej pracy.

FIZYKA

 W dalszym ciągu powtarzamy i utrwalamy wiedzę z działu: “Praca, moc energia” w oparciu o testy i zadania z podręcznika.

INFORMATYKA

Stosowanie procedur - Scratch. Zdefiniowanie i zastosowanie w programie Scratch procedur bez parametrów i z parametrami - aplikacja Scratch lub www.scratch.mit.edu. Zadanie utrwalające zad. 9/150

22.05.2020r. piątek

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Nauka podstawowych przepisów gry w piłkę plażową.

JĘZYK NIEMIECKI

Kiedy masz urodziny? - podawanie daty.
Podręcznik str. 75.
Praca domowa: zeszyt ćwiczeń str. 79.

JĘZYK ANGIELSKI

Bezokoliczniki, rzeczowniki odczasownikowe. Zapoznanie się z regułami stosowania bezokolicznika i rzeczownika odczasownikowego. Tworzenie dialogów poprzez porządkowanie zdań. Uzupełnianie luk w zdaniach odpowiednią formą czasowników. Wykonujemy zad. D, str.81.

MATEMATYKA

Geometria kartki w kratkę - zadania. Doskonalenie umiejętności rysowania na kartce w kratkę odcinków i wielokątów  spełniających różne warunki. Zadania utrwalające „Czy już umiem?” str. 307

JĘZYK POLSKI

Wyrazy złożone. Zapoznaje się z informacjami dotyczącymi wyrazów złożonych, tworzy wyrazy złożone, wyjaśnia znaczenie złożeń, podporządkowuje wyrazy do odpowiednich kategorii- zrostów i złożeń, wspólnie i samodzielnie wykonuje ćwiczenia.

21.05.2020r. czwartek

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Nauka umiejętności bloku pojedynczego w piłce siatkowej.

RELIGIA

Szczęść Boże! Z podręcznika proszę przeczytać temat 33 ,,Prześladowania chrześcijan”. W karcie pracy proszę wypełnić zadania . W razie trudności z zadaniami proszę o kontakt : xproblukom@o2.pl. Praca domowa : zadanie 2  . Wykonane zadanie proszę przesłać /skan , zdjęcie / na adres xproblukom@o2.pl .  W czasie wolnym zachęcam by odwiedzić stronę www.ekatecheza.pl  . Zapraszam na facebook parafia sw. Antoniego w Łukomiu  .Pozdrawiam

JĘZYK POLSKI

Skrótowce i skróty. Zapoznaje się z informacjami dotyczącymi skrótowców i skrótów oraz ich właściwej pisowni, wspólnie i samodzielnie wykonuje ćwiczenia.

MATEMATYKA

Geometria kartki w kratkę. Doskonalenie umiejętności przerysowywania na kartkę w kratkę wielokątów o wierzchołkach w punktach kratowych oraz rysowania odcinków równoległych i prostopadłych. Zadania utrwalające 1,2 str.305 i 3 str.306

CHEMIA

Woda i roztwory wodne – sprawdzian.

JĘZYK ANGIELSKI

Tryby warunkowe – ćwiczenia gramatyczno – leksykalne. Powtórzenie reguł stosowania trybów warunkowych oraz schematów budowy zdań. Ćwiczenia utrwalające formy zdań warunkowych typu  0, I, II. 

20.05.2020r. środa

WYCHOWANIE FIZYCZNE

KONKURS. Polski Związek Lekkoatletyki - Pokoloruj nasz świat.

HISTORIA

Realizacja i omówienie tematu podczas zajęć online.

JĘZYK POLSKI

Skrótowce i skróty. Zapoznaje się z informacjami dotyczącymi skrótowców i skrótów oraz ich właściwej pisowni, wspólnie i samodzielnie wykonuje ćwiczenia.

BIOLOGIA

Dzień dobry!

Temat: Ośrodkowy układ nerwowy, budowa i funkcje. Dalej poznajemy tajniki układu nerwowego, nauczycie się wskazywać jego poszczególne elementy oraz poszerzycie dotychczasową wiedzę na temat mózgowia i rdzenia nerwowego. Zrozumiecie w jaki sposób zapadają nasze decyzje, skąd wzięły się pewne predyspozycje, uzdolnienia itp. Zapraszam na zajęcia online. 

Jako materiał utrwalający proszę zapoznać się z informacjami udostępnionymi pod wskazanym linkiem https://www.youtube.com/watch?v=_-GMbIN1VM8&t=127s

Praca domowa pisemna: Wykonaj ćwiczenia 1 i 5 str 180 podręcznik do biologii i prześlij pracę na epocztę nauczyciela dyrkasplu@gmail.com 

JĘZYK NIEMIECKI
Który jest dzisiaj? - nazwy miesięcy, podawanie daty.
Podręcznik str. 74.
Praca domowa: zeszyt ćwiczeń str.78.

MATEMATYKA

Sprawdzenie wiadomości – Trójkąty prostokątne


19.05.2020r. wtorek

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Nauka podstawowych przepisów gry w koszykówkę

MUZYKA

W nawiązaniu do tematu- Jazz, czyli wieka improwizacja proszę o wyjaśnienie i zapisanie w zeszycie pojęć: standard jazzowy, improwizacja, jazzman i combo.

MATEMATYKA

Trójkąty prostokątne - powtórzenie. Utrwalenie wiadomości  z zakresu: tw. Pitagorasa do obliczania boku trójkąta prostokątnego, kwadratu i jego połowy, trójkąta równobocznego i jego połowy

Zadania utrwalające wybrane str.293

JĘZYK POLSKI

Szkoła mówienia i pisania-wywiad. 

FIZYKA

Powtarzamy i utrwalamy wiedzę z działu: “Praca, moc energia” w oparciu o testy i zadania z podręcznika.

HISTORIA

Temat:  II RP - powtórzenie wiadomości 

1.  Skład narodowy społeczeństwa polskiego po 1918 roku.

2.  Rozwój gospodarczy II RP.

3.  Twórcy polskiej kultury i sztuki w okresie międzywojennym.

4. Skutki  prowadzenia polskiej polityki zagranicznej w latach 1918 - 1939.

W domu:   Przygotuj się  do powtórzenia wiadomości o okresie międzywojennym II RP.

BIOLOGIA

Dzień dobry!

Układ nerwowy, to temat do pracy samodzielnej. Już wam pisałam wcześniej, że to bardzo ciekawa część naszego organizmu i jak dla mnie bardzo intrygująca. Mam nadzieję, że po zapoznaniu się z udostępnionym materiałem podzielicie moje zdanie, przypomnicie sobie wiadomości z młodszych klas o budowie i funkcjach tego układu oraz poszerzycie je o nowe treści. Tym razem zapraszam was do skorzystania z materiału pod linkiem

https://www.youtube.com/watch?v=qhWRiL8wLYo&t=382s

Pomorsko- Kujawska e Szkoła pomaga innym w kształceniu na odległość, zapraszam więc na spotkanie z panią Julią Idziak, która w bardzo ciekawy i przystępny sposób wprowadzi was nowy dział. Na następny  zajęciach, w środę sprawdzę w odpowiedziach ustnych, jak pilnie się uczyliście i ile udało się wam zapamiętać.

Gdyby ktoś nie mógł zapoznać się z materiałem w czasie przeznaczonym na nasze zajęcia, zobowiązany jest zrobić to po południu, aby na lekcję biologii w środę każdy uczeń był przygotowany do zajęć.


18.05.2020r. poniedziałek

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Pojęcia olimpiada i igrzyska olimpijskie. Co symbolizują flaga i znicz olimpijski.

CHEMIA 

Woda i roztwory wodne -powtórzenie.

Ustne przygotowanie się do sprawdzianu z działu Woda i roztwory wodne. Pisemnie zadania 1,2,4,5,6/194 obowiązkowo i 3/191 dla chętnych z podręcznika 

JĘZYK ANGIELSKI

Zainteresowania. Poznanie wyrażeń dotyczących zgadzania się i kwestionowania opinii. Odpowiadanie na pytania dotyczące wyboru hobby dopasowanego do cech osobowości. Pozyskiwanie informacji, dopasowywanie osób do zainteresowań na podstawie słuchanego tekstu. Wykonujemy zad. E, str.82.

JĘZYK POLSKI

Szkoła mówienia i pisania-wywiad.  Przypomina wiadomości o budowie wywiadu, zapoznaje się ze słownictwem przydatnym do redagowania wywiadu, wspólnie i samodzielnie wykonuje ćwiczenia redakcyjne, samodzielnie przeprowadza i zapisuje wywiad z wybraną osobą.

FIZYKA

Ciało znajdujące się na wysokości 10 m ma względem poziomu, od którego liczona jest ta wysokość, pewną energię potencjalną. Gdy ciało zacznie spadać, energia ta będzie malała. Ale jednocześnie zauważymy, że ciało to będzie poruszało się coraz szybciej. To znaczy, że jego energia kinetyczna będzie rosła. A czy wiesz, co stanie się z energią mechaniczną, czyli sumą energii potencjalnej i kinetycznej?

Na dzisiejszych zajęciach nauczysz się analizować przemiany energii z jednej formy w drugą w spadku swobodnym i innych zjawiskach związanych ze zmianą wysokości ciała oraz wskazywać w swoim otoczeniu zjawiska, w których następuje przemiana energii potencjalnej w kinetyczną i odwrotnie.

INFORMATYKA

Sytuacje warunkowe i stosowanie procedur

Cel:  Zaprogramowanie sytuacji warunkowej, poznanie sposobów definiowania i stosowania procedur z parametrami i bez parametrów

aplikacja Scratch lub www.scratch.mit.edu 15.05.2020r. piątek

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Identyfikujemy swoje mocne strony, zaplanujemy sposoby ich rozwoju oraz wskazujemy swoje słabe strony, nad którymi należy pracować.

PLASTYKA

Temat: Pamiętamy o Dniu Ziemi. Wykonaj instalację z okazji Dnia Ziemi. Wykorzystaj papierowe i plastikowe surowce wtórne (np. nakrętki, opakowania itp.)

JĘZYK NIEMIECKI

Jaka jest Wasza ulubiona pora roku?  Podręcznik str. 73. Praca domowa: zeszyt ćwiczeń str. 77.

JĘZYK ANGIELSKI

Udzielanie informacji o wydarzeniach kulturalnych. Pytanie i odpowiadanie na pytania o wydarzenia kulturalne: konkurs, wystawę, koncert. Ćwiczenia konwersacyjne – tworzenie dialogów, udzielanie informacji dotyczących danego wydarzenia . Wykonujemy zad. D, E, str. 80.

MATEMATYKA

Powtórzenie przed sprawdzianem. Utrwalenie umiejętności wykorzystania twierdzenia Pitagorasa oraz wzoru na przekątną kwadratu i wzorów na wysokość i pole trójkąta równobocznego do rozwiązywania zadań.

JĘZYK POLSKI

Czytamy ze zrozumieniem. Czyta teksty epickie i liryczne, wskazuje właściwe informacje, nazywa środki poetyckie, określa ich funkcje w tekstach.

14.05.2020r. czwartek

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Test sprawnościowy zuchory cz.1

RELIGIA

Szczęść Boże! Z podręcznika proszę przeczytać temat 32 ,,Święci Piotr i Paweł filarami Kościoła”. W karcie pracy proszę wypełnić zadania . W razie trudności z zadaniami proszę o kontakt : xproblukom@o2.pl. Praca domowa : zadanie 1  . Wykonane zadanie proszę przesłać /skan , zdjęcie / na adres xproblukom@o2.pl .  W czasie wolnym zachęcam by odwiedzić stronę www.ekatecheza.pl  . Zapraszam na facebook parafia sw. Antoniego w Łukomiu  .Pozdrawiam .

JĘZYK POLSKI

Doskonalimy ortografię.

MATEMATYKA

Utrwalenie wiadomości – trójkąty prostokątne. Doskonalenie umiejętności wykorzystania twierdzenia Pitagorasa oraz wzoru na przekątną kwadratu i wzorów na wysokość i pole trójkąta równobocznego do rozwiązywania zadań

 https://pl.khanacademy.org/math/geometry/hs-geo-trig/hs-geo-special-right-triangles/e/pythagorean_theorem_2 - zadania do rozwiązania podczas lekcji

Zadania utrwalające: Zad.1-4/293

CHEMIA

Zmiana stężenia procentowego roztworu 

Ustne przygotowanie się do realizowanego tematu zgodnie z pytaniami w podręczniku. Pisemnie zadania 1-2/173 obowiązkowo i 3-6/173 dla chętnych z podręcznika 

JĘZYK ANGIELSKI

Tryby warunkowe typu zerowego, pierwszego, drugiego. Zapoznanie się z regułami stosowania trybów  warunkowych  oraz schematami budowy zdań. Dopasowywanie zdań w trybie warunkowym O, I, II do definicji. Odpowiadanie na pytania otwarte, uzupełnianie luk w zdaniach formami trybów warunkowych. Wykonujemy zad. A, B, C, str.81.


13.05.2020r. środa

HISTORIA

Temat: Wybuch  rewolucji  we Francji - 14.07.1789r.

  1. Skład społeczeństwa we Francji w XVIII wieku,
  2. Przywileje warstw społecznych we Francji .
  3. Historia narodzin symboli narodowych Francji.

W domu:   Cw.  3 str. 189

Rozwiązana prace domową proszę przesłać na mojego maila: magste@o2.pl

JĘZYK POLSKI

Doskonalimy ortografię

BIOLOGIA

Dzień dobry!

Zaczynamy kolejny dział( VIII) Regulacja nerwowo- hormonalna. Przed nami wiele bardzo ciekawych zajęć, nowe pojęcia, nowe funkcje naszego organizmu. Myślę, że dział bardzo intrygujący… postaram się Wam wyjaśnić jak zbudowany jest i jak działa nasz układ nerwowy. Na dzisiejszych zajęciach zaczniemy od podstaw: Budowa i rola układu nerwowego. Zapraszam na zajęcia online.

MATEMATYKA

Połowa kwadratu i trójkąta równobocznego - zadania. Doskonalenie umiejętności stosowania wzoru na przekątną kwadratu i wzorów na wysokość i pole trójkąta równobocznego do rozwiązywania zadań

Zadania utrwalające „Czy już umiem?” str. 282 i 292

JĘZYK NIEMIECKI

Jaka jest pogoda wiosną? - pory roku, zjawiska pogodowe.
Podręcznik str. 72.
Praca domowa: zeszyt ćwiczeń str. 76.
 
 

12.05.2020r. wtorek

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Nauka podstawowych przepisów gry w piłkę siatkową.

MUZYKA

Zapraszam do zapoznania się z tematem 27- Jazz, czyli wieka improwizacja. Bardzo proszę o wysłuchanie: Scott Joplin-Ragtime klonowego liścia, Filip Wojciechowski Trio- F. Chopin - Walc Es-dur op. 18, Warsaw Stompers - Warsaw Ragtime No. 1

JĘZYK POLSKI

Nie bójcie się innych. M .Pieprzyca ,,Chce się żyć” (fr.)

MATEMATYKA

Trójkąt równoboczny i jego połowa - zadania. Kształcenie umiejętności stosowania wzorów na wysokość i pole trójkąta równobocznego do rozwiązywania zadań.  https://epodreczniki.pl/a/pole-trojkata/Dd3TxIxJE

Zadania utrwalające www.epodrecznik.pl

FIZYKA

Pompa dostarcza kolejne porcje betonu do zalania stropu między piętrami wieżowca. Trwa to przez pewien czas. Czy można obliczyć pracę, jaką musi wykonać ta pompa, aby zalać cały strop? Czy piłka tenisowa może mieć taką samą energię jak biegnący pies? To pytania, na które poszukamy odpowiedzi na dzisiejszych zajęciach.

BIOLOGIA

Dzień dobry!

Dziś zapoznasz się z zasadami higieny układu wydalniczego oraz chorobami, które go dotykają. W czasie pracy samodzielnej zapoznaj  się z materiałem z podręcznika do biologii,, Puls życia” str 157-160. Zwróć szczególną uwagę na sytuacje, w których układ wydalniczy człowieka jest szczególnie narażony i zapamiętaj, co należy robić aby skutecznie go chronić. Zadania domowe, będą potwierdzeniem Twojej pracy ze wskazanym materiałem. Wykonaj następujące zadania( forma pisemna w zeszycie przedmiotowym, do piątku tj 15.05.2020r.)

1. Wymień podstawowe zasady higieny układu wydalniczego.

2. Wskaż min 5 objawów, które mogą świadczyć o niedrożności nerek.

Życzę owocnej pracyJ D. Mariańska


11.05.2020r. poniedziałek

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Zmagania lekkoatletyczne- poznajemy konkurencje.

JĘZYK ANGIELSKI

Hobby – ćwiczenia leksykalne. Nazywanie czynności wykonywanych w czasie wolnym, przyporządkowywanie do obrazków. Dobieranie zainteresowań do nazw sprzętów potrzebnych do ich realizacji. Tworzenie kolokacji z czasownikami: go, do, play. Układanie wypowiedzi ustnej na temat swoich zainteresowań. Wykonujemy zad. A, B, C, str.79.

JĘZYK POLSKI

Krótka historia prawdziwa. Stephen Hawking ,,Moja krótka historia” (fr.)

INFORMATYKA

Zmienne i obliczenia - Scratch.  Tworzenie zmiennych i wykonywanie obliczeń z wykorzystaniem zmiennych

Zadanie dla chętnych: zad. 5/150

CHEMIA

Stężenie procentowe – zadania 

Ustne przygotowanie się do realizowanego tematu zgodnie z pytaniami w podręczniku. Pisemnie zadania 2/191 obowiązkowo i 4/191 dla chętnych z podręcznika 

FIZYKA

W prasie i w serwisach informacyjnych często padają słowa: dostawcy energii, minister do spraw energii, zapotrzebowanie na energię, spór (czasem wojna) o energię – ale czym właściwie jest ta cała „energia”? Czy fizyka ma na to pytanie jednoznaczną odpowiedź?  


08.05.2020r. piątek

JĘZYK NIEMIECKI

Sprawdzian pisemny z rozdziału 5: jedzenie.

JĘZYK ANGIELSKI

 Wykonywanie zadań sprawdzających wiedzę – Quiz.

MATEMATYKA

Trójkąt równoboczny i jego połowa.  Wyprowadzenie wzoru na wysokość trójkąta równobocznego oraz wzoru na pole trójkąta równobocznego.https://pistacja.tv/film/mat00453-wysokosc-trojkata-rownobocznego?playlist=578 ,

https://pistacja.tv/film/mat00454-pole-trojkata-rownobocznego?playlist=578

JĘZYK POLSKI

Nadzieja ma wielką wartość. Jerzy Liebert ,,Nadzieja”.

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Nauka podstawowego kroku Poloneza i Walca Wiedeńskiego.


07.05.2020r. czwartek

RELIGIA

Szczęść Boże! Z podręcznika proszę przeczytać temat 31 ,,Powstanie Ewangelii ”. W karcie pracy proszę wypełnić zadania . W razie trudności z zadaniami proszę o kontakt : xproblukom@o2.pl. Praca domowa : zadanie 2  . Wykonane zadanie proszę przesłać /skan , zdjęcie / na adres xproblukom@o2.pl .  W czasie wolnym zachęcam by odwiedzić stronę www.ekatecheza.pl  . Zapraszaszam na facebook parafia sw. Antoniego w Łukomiu  .Pozdrawiam .

JĘZYK POLSKI

Spotkanie z dziełem sztuki. Banksy ,,Zawsze jest nadzieja”.

MATEMATYKA

Trójkąt równoboczny i jego połowa. Wyprowadzenie wzoru na wysokość trójkąta równobocznego oraz wzoru na pole trójkąta równobocznego.

https://pistacja.tv/film/mat00453-wysokosc-trojkata-rownobocznego?playlist=578 ,

https://pistacja.tv/film/mat00454-pole-trojkata-rownobocznego?playlist=578

Zadania utrwalające: zad. 1/289 Poziom A

CHEMIA

Rozpuszczalność substancji w wodzie – zadania. 

Ustne przygotowanie się do realizowanego tematu zgodnie z pytaniami w podręczniku. Pisemnie zadania 4-5/183 obowiązkowo i 6-8/183 dla chętnych z podręcznik

JĘZYK ANGIELSKI

Czynności w czasie wolnym. Reklamy. Powtórzenie znanego słownictwa oraz wyjaśnienie nowych zwrotów. Czytanie tekstów reklam – odpowiadanie na pytania otwarte. Dobieranie osób do reklam na podstawie ich wypowiedzi. Wykonujemy zad. A, B, str.78.

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Obwód stacyjny z różnymi przedmiotami.
HISTORIA

Temat:  II RP na arenie międzynarodowej.

1.  Polska polityka zagraniczna w latach 20 -tych XXwieku:

a/ Układ sojuszniczy z Rumunią w 1921 roku.

b/ układ  sojuszniczy z Francją w 1921 roku

2. Przyczyny  zawarcia układu w Rappallo w 1922 roku.

3. Postanowienia traktatu w Locarno 16.X.1925 roku.

4. Sytuacja międzynarodowa Polski w latach 30 -tych XX wieku:

a/ traktat z ZSRS o nieagresji w 1932 roku

b/ deklaracja o niestosowaniu przemocy z Niemcami w 1934 roku

W domu: Cw.  2 str. 263

 

Rozwiązana prace domową proszę przesłać na mojego maila: magste@o2.pl


06.05.2020r. środa

JĘZYK POLSKI

Czytamy ze zrozumieniem. Test ,,O istocie dobra”.

MATEMATYKA

Kwadrat i jego połowa. Wyprowadzenie wzoru na długość przekątnej kwadratu.

Zadania utrwalające: zad.2/281

JĘZYK NIEMIECKI

Ćwiczenia powtórzeniowe przed sprawdzianem.
Zeszyt ćwiczeń str. 73.
Praca domowa: przygotowanie do sprawdzianu pisemnego.

BIOLOGIA

Dzień dobry!

Już wiecie, że nasz organizm to fantastycznie skonstruowany zestaw wielu elementów( narządów), gdzie zaburzenie pracy jednego z nich może odbić się na funkcjonowaniu całego organizmu. Poznawane narządy, układy są niezbędne do spełniania naszych podstawowych czynności życiowych, a jedną z nich jest wydalanie. Poznacie dziś układ wydalniczy dzięki, któremu nasz organizm oczyszcza się z nadmiaru substancji i wydala te,  które są dla niego zbędne. Zapraszam na zajęcia online.

HISTORIA

05.05.2020r. wtorek

FIZYKA

Omówienie sprawdzianu z dynamiki.

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Kardio ze skakanką + wzmacnianie

MUZYKA

Zapraszam do zapoznania się z tematem 26- Folk i Country. Posłuchajcie wybranych utworów zespołów: Brathanki, Golec uOrkiestra, Enej, i utworu P. Bączkowskiego-Chcemy country. Wyjaśnijcie pisemnie w zeszytach pojęcia: burdon i ostinato.

BIOLOGIA 

Dzień dobry!

Dziś macie czas na sprawdzenie swojej wiedzy z działu VI,, Układ oddechowy”, przed wami praca samodzielna i do wypełnienia krótki test sprawdzający.( szczegółowe informacje na grupie Messenger). Powodzenia

MATEMATYKA

Kwadrat i jego połowa. Wyprowadzenie wzoru na długość przekątnej kwadratu.

Zadania utrwalające: zad.2/281

JĘZYK POLSKI

Kłopotliwe przedrostki i przyrostki. Zapoznaje się z zasadami ortograficznymi dotyczącymi pisowni wyrazów z formantami s-, z-, -dztwo, -ctwo,-dzki- ,-ski, wspólnie i samodzielnie wykonuje ćwiczenia ortograficzne.

04.05.2020r. poniedziąłek

CHEMIA

Rozpuszczalność substancji w wodzie – zadania. 

Ustne przygotowanie się do realizowanego tematu zgodnie z pytaniami w podręczniku. Pisemnie zadania 4-5/183 obowiązkowo i 6-8/183 dla chętnych z podręcznik

WYCHOWANIE FIZYCZNE
Zasady gry i elementy techniki piłki plażowej.

FIZYKA

Rozwiązujemy zadania i problemy dotyczące pracy i mocy.

INFORMATYKA

Powtarzanie poleceń – scrach. Stosowania powtarzania poleceń

Ćwiczenia utrwalające zad. 2/149

MATEMATYKA

Twierdzenie pitagorasa w czworokątach. Doskonalenie umiejętności wykorzystania Twierdzenia Pitagorasa do rozwiązywania zadań tekstowych.  https://pistacja.tv/film/mat00477-twierdzenie-pitagorasa-w-czworokatach?playlist=566

JĘZYK ANGIELSKI

 Powtórzenie wiadomości z rozdziału ,, Miejsca w mieście”. Powtórzenie czasowników frazowych – uzupełnianie luk w zdaniach. Wykonywanie zadań na podstawie tekstu mówionego – zadania na dobieranie. Powtórzenie reguł stosowania zaimków wskazujących – wykonywanie ćwiczeń gramatyczno – leksykalnych. Wykonujemy zad. A – C str.77.

JĘZYK POLSKI

Kłopotliwe przedrostki i przyrostki. Zapoznaje się z zasadami ortograficznymi dotyczącymi pisowni wyrazów z formantami s-, z-, -dztwo, -ctwo,-dzki- ,-ski, wspólnie i samodzielnie wykonuje ćwiczenia ortograficzne.

30.04.2020r. czwartek

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Nauka projektowania obwodu stacyjnego. Ćwiczenia ogólnorozwojowe. 

RELIGIA

Szczęść Boże! Z Pisma Świętego przeczytać List do Rzymian 8.1-39. Napisać w notatkach /karta pracy/ tytuły zawarte w tym fragmencie. W razie trudności z zadaniami proszę o kontakt : xproblukom@o2.pl. Praca domowa streścić tytuł -Życie według Ducha . Wykonane zadanie proszę przesłać /skan , zdjęcie / na adres xproblukom@o2.pl .  W czasie wolnym zachęcam by odwiedzić stronę www.ekatecheza.pl  . Zapraszaszam na facebook parafia sw. Antoniego w Łukomiu  .Pozdrawiam .

JĘZYK ANGIELSKI

Powtarzamy słownictwo oraz struktury gramatyczne z rozdziału ,, Miejsca w mieście”. Wykonywanie zadań z zakresu słownictwa, gramatyki, rozumienia wypowiedzi pisemnych i ustnych. Wykonujemy zad. Review str.76.

JĘZYK POLSKI

Kłopotliwe przyrostki i przedrostki. Ćwiczenia ortograficzne.

MATEMATYKA

Twierdzenie Pitagorasa - zadania. Kształtowanie umiejętności stosowania twierdzenia Pitagorasa do obliczeń długości boków w wielokątach. Zadania utrwalające: Zad. 1/273


29.04.2020r. środa

BIOLOGIA

Dzień dobry!

Podsumujemy dziś waszą pracę samodzielną na temat układu oddechowego, uzupełnimy i utrwalimy wiadomości na temat budowy, funkcjonowania i higieny wspomnianego układu. Zapraszam na zajęcia online( dziś wyjątkowo o godz 8.30)

MATEMATYKA

Twierdzenie Pitagorasa – zadania. kształcenie umiejętności stosowania twierdzenia Pitagorasa w sytuacjach praktycznych

 https://pistacja.tv/film/mat00458-twierdzenie-pitagorasa-zadania-na-obliczanie-dlugosci-bokow-trojkata-prostokatnego?playlist=566

Zadania utrwalające: ćw. 4/273

JĘZYK POLSKI

Rodzina wyrazów. Poznaje pojęcia rodzina wyrazów, rdzeń, wyraz pokrewny, oboczność, rdzeń oboczny, wskazuje wyrazy należące do jednej rodziny, dopisuje wyrazy pokrewne będące określoną częścią mowy, sporządza wykres rodziny wyrazów, wspólnie i samodzielnie wykonuje ćwiczenia 

JĘZYK NIEMIECKI

Powtarzamy gramatykę - rozdział 5.
Podręcznik str. 69, zeszyt ćwiczeń str. 72.
Praca domowa: zeszyt ćwiczeń str. 73.


28.04.2020r. wtorek

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Zapoznanie się z podstawowymi przepisami gry w piłce ręcznej.

DORADZTWO ZAWODOWE

  Karta pracy

FIZYKA

Jeżeli dwie osoby podnoszą ciało o ciężarze 100 N, to mówimy, że są jednakowo silne. Jeżeli podniosą je na wysokość jednego metra, to wykonają taką samą pracę. A jeżeli jedna z nich podniesie ten ciężar w czasie 1 sekundy, a druga w czasie 2 sekund, to czym się różnią prace wykonane przez te osoby? Która osoba jest silniejsza i czy oznacza to, że jest ona mocniejsza?

Na dzisiejszych zajęciach poznasz pojecie mocy oraz jej jednostkę. Dowiesz się, jak obliczać moc urządzenia wykonującego pracę.

Wykorzystując materiał z podręcznika do fizyki i udostępniony tydzień temu materiał na e-podręcznikach (materiały spójne) dotyczący pojęcia pracy przygotuj się do odpowiedzi ustnej z ostatniej lekcji. Przypominam, że szczegółowe informacje podaję zawsze podczas zajęć online na skype.

BIOLOGIA

Dzień dobry!

Zapraszam Was do zapoznania się z kolejnym tematem  dotyczącym układu oddechowego. Tym razem zapoznacie się z higieną i chorobami układu oddechowego. W czasie pracy samodzielnej proszę dokładnie przeczytać informacje z podręcznika do biologii  str. 144-148 oraz przygotować się do ustnych odpowiedzi  z dwóch poprzednich tematów. Życzę owocnej pracy.

MUZYKA

W ramach kontynuacji tematu- Z dziejów muzyki-muzyka XX w. prosiłbym o przeczytanie informacji znajdujących się w książce dotyczących czterech polskich kompozytorów: W. Lutosławski, W. Kilar, H. M. Górecki i K. Penderecki

MATEMATYKA

Obliczanie trzeciego boku w trójkącie prostokątnym. Doskonalenie umiejętności obliczania długości trzeciego boku w trójkącie prostokątnym za pomocą Twierdzenia Pitagorasa.  https://pistacja.tv/film/mat00450-dlugosci-bokow-w-trojkacie-prostokatnym?playlist=566 Zadania utrwalające: Zad. 2/266 https://epodreczniki.pl/a/obliczanie-dlugosci-bokow-w-trojkacie-prostokatnym/D1ECedRyW 

 JĘZYK POLSKI

O wyrazach pochodnych. Poznaje termin ,,kategoria słowotwórcza” , rozróżnia rodzaje kategorii słowotwórczej, wspólnie i samodzielnie wykonuje ćwiczenia.

27.04.2020r. poniedziałek

CHEMIA

Rozpuszczalność substancji w wodzie.

FIZYKA

Uczniowie piszą, przeniesiony na ich prośbę, sprawdzian wiadomości z dynamiki

PLASTYKA

Temat: Tworzę przez cały rok- pamiętam o Światowym Dniu Książki i Praw Autorskich.

Wykonaj w formie kolażu plakat upamiętniający  Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Wykorzystaj różne techniki i materiały plastyczne. Format A3

 Uwaga! W pracy nad realizacją zadań należy stosować się do tygodniowego planu zajęć .

JĘZYK ANGIELSKI

Wykonywanie zadań typu egzaminacyjnego - ,, Skills”. Reagowanie na wypowiedzi – dobieranie właściwych reakcji do pytań. Ćwiczenia dotyczące znajomości środków językowych – uzupełnianie luk w tekście wyrazami w odpowiedniej formie. Rozumienie wypowiedzi – kończenie wypowiedzi zgodnie z treścią usłyszanego tekstu. Wykonujemy zad. D, E, str.75.

INFORMATYKA

Sytuacje warunkowe i iteracja – algorytmika

Uczeń dowie się: kiedy mamy do czynienia z sytuacją warunkową, na czym polega iteracja,

Zadania utrwalające: budowanie schematów blokowych w sytuacjach warunkowych i z użyciem iteracji.

JĘZYK POLSKI

Tworzenie i budowa wyrazów- ćwiczenia. Wspólnie i samodzielnie wykonuje ćwiczenia dotyczące tworzenia wyrazów

24.04.2020r. piątek

JĘZYK NIEMIECKI

Powtarzamy słownictwo: śniadanie, obiad, produkty, smaki.
Podręcznik str. 68.

JĘZYK ANGIELSKI

Opisywanie trasy i odszukiwanie miejsc. Opisujemy jak dotrzeć do określonych miejsc – kształcenie umiejętności wypowiadania się. Ćwiczymy zwroty potrzebne do podawania drogi. Tworzymy dialogi. Wykonujemy zad. A, B, C, str.74.

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Zaplanuj prawidłową rozgrzewkę – wymień znane Ci ćwiczenia w truchcie i ćwiczenia rozciągające

(maksymalnie po 6 różnych ćwiczeń).

JĘZYK POLSKI

Tworzenie i budowa wyrazów.

MATEMATYKA

Twierdzenie Pitagorasa – obliczanie boków trójkąta prostokątnego. Kształtowanie umiejętności obliczania boków trójkąta prostokątnego z wykorzystaniem Twierdzenia Pitagorasa. Zadania utrwalające: Zad. 2/ 266 poziom B


23.04.2020r. czwartek

RELIGIA

Szczęść Boże! Z Pisma Świętego przeczytać List do Rzymian 7.1-25. Napisać w notatkach /karta pracy/ tytuły zawarte w tym fragmencie. W razie trudności z zadaniami proszę o kontakt : xproblukom@o2.pl.  Praca domowa : tytuły z tego rozdziału proszę przesłać / zdjęcie , skan / na adres xproblukom@o2.pl   .Pozdrawiam .

JĘZYK ANGIELSKI

Podróżowanie. Zaimki wskazujące oraz przedimki. Ćwiczymy określanie położenia przedmiotów i osób. Poznajemy reguły dotyczące użycia zaimków wskazujących oraz przedimków oraz ćwiczymy ich stosowanie. Wykonujemy zadania A, B, C, str. 71.

CHEMIA

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami udostępniane materiały z platformy e-podręczniki są spójne z podręcznikiem i zeszytem ćwiczeń do chemii w klasie VII. Proszę zapoznać się i wykonać test w udostępnionym materiałem oraz ustnie przygotować się do lekcji z dwóch poprzednich tematów: Woda - właściwości i rola w przyrodzie oraz Woda jako rozpuszczalnik zgodnie z postawionymi w podręczniku pytaniami. Szczegółowe informacje są podawane podczas zajęć z komunikatorem głosowym.

MATEMATYKA

Twierdzenie Pitagorasa. Kształtowanie umiejętności obliczania długości przeciwprostokątnej przy danych długościach przyprostokątnych.

Dodatkowo: https://epodreczniki.pl/a/twierdzenie-pitagorasa/D1HZGP6te - dowód

Zadania utrwalające: Zad.1/265 Poziom B

JĘZYK POLSKI

Kiedy wybaczenie staje się przekleństwem. Fragment powieści H. Sienkiewicza ,,Krzyżacy”

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Zachowanie w czasie wypadków i urazów, ćwiczenia  kształtujące siłę.

22.04.2020r. środa

DORADZTWO ZAWODOWE

  Zadania z doradztwa przedmiotowego

MATEMATYKA

Sprawdzenie wiadomości - Równania. Zestawy zadań

JĘZYK NIEMIECKI

W barze z przekąskami - dialogi: zamawianie i opłacanie zamówień.
Podręcznik str. 67.

JĘZYK POLSKI

Test sprawdzający czytanie ze zrozumieniem .,,Rozważania o niebieskich migdałach”

BIOLOGIA

Dzień dobry!

 Przed nami kolejny temat związany z układem oddechowym. Poznacie dziś mechanizm wymiany gazowej, nauczycie się wskazywać narządy, które biorą w niej czynny udział, a także  opisywać fazę wdechu i wydechu, utrwalicie wiadomości o transportowaniu tlenu do komórek ciała. Waszym zadaniem będzie zapamiętać materiał z dwóch ostatnich zajęć, a  dla chętnych doświadczenie str 140 z podręcznika,, Wpływ wysiłku fizycznego na częstość oddechu”. Do zobaczenia


21.04.2020r. wtorek

HISTORIA


WYCHOWANIE FIZYCZNE

Sprawdzamy swoją wiedzę na temat idei olimpizmu.

MATEMATYKA

Utrwalenie wiadomości przed sprawdzianem. Dodatkowo: podręcznik, Epodreczniki – podsumowanie zadanych zadań

Zadania utrwalające: Czy już umiem? Str. 234 i 242

FIZYKA

Sprawdzian wiadomości z dynamiki

JĘZYK POLSKI

Test sprawdzający czytanie ze zrozumieniem .,,Rozważania o niebieskich migdałach”

BIOLOGIA

Dzień dobry!

Zapraszam do pracy samodzielnej na platformieepodręczniki.pl( należy się zalogować). Dziś zaczynamy poznawać układ oddechowy, jego budowę i funkcję. Nauczycie się rozpoznawać narządy układu oddechowego, opisywać ich znaczenie w procesie wymiany gazowej, dowiecie się jak powstaje głos. Postarajcie się zapamiętać jak najwięcej informacji, a w środę na zajęciach online wymienimy się wiadomościami.  Przyjemnej naukiJ

(materiał udostępniony na platformieepodręczniki.pl)            D. Mariańska


MUZYKA

Zapraszam do zapoznania się z tematem 25- Z dziejów muzyki-muzyka XX w. Słuchamy: W. Lutosławski- Mała suita, część II Hurra polka, W. KilarKrzesany, Polonez z filmu Pan Tadeusz, H. M. Górecki-Trzy utwory w dawnym stylu, K. Penderecki-Anaklasis.


20.04.2020r. poniedziałek

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Wyjaśnienie pojęć idei olimpijskiej, paraolimpijskiej i olimpiad specjalnych, ćwiczeń kształtujące wytrzymałość siłową.

CHEMIA

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami udostępniane materiały z platformy e-podręczniki są spójne z podręcznikiem i zeszytem ćwiczeń do chemii w klasie VII. Proszę zapoznać się i wykonać test w udostępnionym materiałem oraz ustnie przygotować się do lekcji z dwóch poprzednich tematów: Woda - właściwości i rola w przyrodzie oraz Woda jako rozpuszczalnik zgodnie z postawionymi w podręczniku pytaniami. Szczegółowe informacje są podawane podczas zajęć z komunikatorem głosowym.

INFORMATYKA

T: Programowanie i techniki algorytmiczne

Uczeń dowie się: na czym polega programowanie, jakie są przykładowe środowiska programowania, czym różni się program źródłowy od programu wynikowego, czym są zmienne w programie.

FIZYKA

Utrwalenie wiadomości z dynamiki

https://epodreczniki.pl/a/podsumowanie-wiadomosci-z-dynamiki/DGZMsquVO, testy utrwalające – podręcznik str. 191- 193

JĘZYK POLSKI

Jak napisać rozprawkę?2 godz

MATEMATYKA

Utrwalenie wiadomości przed sprawdzianem. Zadania utrwalające: Czy już umiem? Str. 234 i 242

JĘZYK ANGIELSKI

Miejsca w mieście. Utrwalisz znajomość miejsc w mieście oraz czasowniki frazowe- wykonaj zadania C, D, E, str. 70 zeszyt ćwiczeń.


17.04.2020r. piątek

JĘZYK ANGIELSKI

Miejsca w mieście, tablice informacyjne. Poćwiczysz  słownictwo oraz rozumienie przekazu tablic informacyjnych – wykonaj zadania ze str. 68 – 69 ( zeszyt ćwiczeń ).

MATEMATYKA

Powtórzenie wiadomości – zadania tekstowe. Utrwalenie umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych z wykorzystaniem równań.


JĘZYK NIEMIECKI

Czy jesteś głodny? Co można zjeść w barze szybkiej obsługi? Podręcznik str. 66, zeszyt ćwiczeń str. 115.


16.04.2020r. czartek

JĘZYK ANGIELSKI

Powtarzamy wiadomości. Utrwalamy formy czasu przeszłego present perfect oraz czasowniki nieregularne. Wykonaj zadania powtórzeniowe ,, Review”.


RELIGIA

Szczęść Boże! Z Pisma Świętego przeczytać List do Rzymian 6.1-23. Napisać w notatkach /karta pracy/ tytuły zawarte w tym fragmencie. W razie trudności z zadaniami proszę o kontakt : xproblukom@o2.pl.  W czasie wolnym zachęcam by odwiedzić stronę www.ekatecheza.pl  oraz proszę zapoznać się z zarządzeniem Biskupa Płockiego ze strony www. diecezjaplocka.pl   .Pozdrawiam .


PLASTYKA

Kartka dla Medyka ( praca w formie kartki z podziękowaniem dla służb medycznych, zawierająca element graficzny oraz tekst życzeń)

MATEMATYKA

Powtórzenie wiadomości – rozwiązywanie równań. Utrwalenie umiejętności dotyczących mnożenia sum algebraicznych przez jednomian, rozwiązywania równań, określania ile rozwiązań ma równanie oraz sprawdzanie czy dana liczba spełnia równanie.

Dodatkowo:  https://moje.epodreczniki.pl/a-shared-owner/D1G1wb98n/5VxRTPrq .


15.04.2020r. środa

MATEMATYKA

Przekształcanie wzorów - zadania. Doskonalenie umiejętności przekształcania prostych wzorów w celu wyznaczenia wielkości ze wzorów geometrycznych i fizycznych. Dodatkowo: podręcznik,  https://pistacja.tv/film/mat00371-przeksztalcenia-wzorow?playlist=281. Zadania utrwalające: zad. 2 i 4 str. 253

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Test oceny wiadomości z wychowania fizycznego.

BIOLOGIA

Dzień dobry!

Witam Was po przerwie świątecznej, mam nadzieję, że wszyscy zdrowi i wypoczęci z zapałem przystąpicie do kolejnego etapu zdalnego nauczania. Przypominam, że na zajęcia z biologii (środa 15.04.2020r.) prosiłam o zapoznanie się z ostatnim fragmentem tematu zajęć,, Budowa i funkcjonowanie układu odpornościowego” dotyczącego odporności nabytej naszego organizmu. Poza tym dowiecie się, co może zaburzyć działanie naszego układu odpornościowego, jakie mogą być tego konsekwencje, a także jak możemy go chronić. Zapraszam na zajęcia online.

Dorota Mariańska

JĘZYK NIEMIECKI

Opowiadamy, dlaczego nam coś smakuje (bądź nie). Zdania ze spójnikami "denn, und, aber, oder, sondern".
Podręcznik str. 65.


08.04.2020r. środa


MATEMATYKA

Przekształcanie wzorów - Kształcenie umiejętności przekształcania prostych wzorów w celu wyznaczenia wielkości ze wzorów geometrycznych i fizycznych

Dodatkowo:  https://pistacja.tv/film/mat00371-przeksztalcenia-wzorow?playlist=281

07.04.2020r. wtorek

MUZYKA

Zapraszam do zapoznania się z tematem 24- Warsztat muzyczny. Lekcja służy powtórzeniu i utrwaleniu określonego zakresu wiedzy  i umiejętności

FIZYKA

Witam!

            Na poruszające się lub wprawiane w ruch ciała działają siły oporu. Siły oporu ruchu utrudniają nam wykonywanie wielu czynności, np. przesuwanie ciężkich przedmiotów i jazdę na rowerze. Potrafią znacznie nadszarpnąć domowy budżet, podnosząc koszt spalania paliwa samochodowego. Czy istnieją pozytywne skutki ich działania? Czy to prawda, że bez nich nasze dotychczasowe życie nie byłoby takie jak dotychczas?

Na powyższe pytania postaramy się odpowiedzieć na spotkaniu online. Zachęcam również do zapoznania się z  materiałem dotyczącym oporów ruchu, który udostępniłam Wam na platformie e-podręczniki i do wykonania zamieszczonych tam ćwiczeń interaktywnych. Będą one dobrym podsumowaniem zajęć.

PLASTYKA

W ramach pracy samodzielnej z plastyki uczniowie klasy 7 wykonują plakat pod hasłem ,,Zostań w domu!" ( tematyka ma nawiązywać do obecnej sytuacji w naszym kraju i na świecie, format A3, na plakacie ma znaleźć się hasło i element graficzny, można wykorzystać różne techniki plastyczne)

MATEMATYKA

Rozwiązywanie zadań tekstowych z procentami. Doskonalenie umiejętności układania równań do rozwiązywania zadań tekstowych

06.04.2020r. poniedziałek

FIZYKA

Dzień dobry! 

             Znasz może książkę „Alicja w Krainie Czarów”? Jej bohaterka na samym początku wpadła do króliczej nory. Leciała tak długo, że zastanawiała się, czy przeleci całą Ziemię na wylot i znajdzie się wśród ludzi chodzących do góry nogami. Co by się stało, gdybyśmy przebyli na wylot naszą planetę?

Proszę, zapoznajcie się z materiałem, który udostępniłam Wam na platformie e-podręczniki, a dowiecie się, w jaki sposób ciała spadają i co wpływa na ich ruch. Poznacie definicję spadania swobodnego. Zachęcam do wykonania zamieszczonych tam ćwiczeń interaktywnych oraz zadań z podręcznika. Pozwolą one utrwalić nowo poznany materiał.


JĘZYK ANGIELSKI

Opisujemy swój pokój. Poćwiczysz rozumienie ze słuchu – wykonaj zadania A,B,C,str.64 w ćwiczeniu. Zachęcam do ćwiczeń na www.ang.pl


INFORMATYKA

T: Sposoby przedstawiania algorytmów -  co to jest algorytm, jakie są etapy rozwiązywania problemów, w jaki sposób prezentuje się algorytm w postaci kroków, na czym polega graficzne przedstawienie algorytmu w postaci schematu blokowego.

 


03.04.2020r. piątek

JĘZYK ANGIELSKI

Wyrażamy stan posiadania, formy dzierżawcze. Proszę o wykonanie zadań A,B,C,D, str.61 w ćwiczeniu. Zachęcam do ćwiczeń na www. ang.pl

BIOLOGIA

Witam!

Pracę samodzielną powinieneś zacząć już od jutra, ale masz na nią dużo czasu, bo aż do wtorku tj. 07.04.2020r. Zapoznajcie się proszę z tematem: Budowa układu odpornościowego, do którego przesłałam materiał na platformę epodręczniki.pl( jeśli będą problemy z logowaniem, proszę o kontakt). Na lekcji poznasz elementy układu limfatycznego, narządy oraz ich zadania, nauczysz się także rozpoznawać komórki, które dbają o naszą odporność.

Spróbujcie wykonać ćwiczenia interaktywne, a postęp Twojej pracy będę mogła zobaczyć zdalnie, nie musisz nic odsyłać!

Zapiszcie w zeszycie do biologii Temat: Budowa układu odpornościowego i zapamiętajcie najważniejsze pojęcia, które zamieszczone są w Słowniczku, sprawdzę jak wykonaliście zadanie ustne na następnych zajęciach onlineJ

Życzę powodzenia Dorota Mariańska

JĘZYK NIEMIECKI

Uczymy się mówić, co jem, co jemy, co chcemy jeść na obiad. Strona 63/podr. 
MATEMATYKA

T: Zadania tekstowe z procentami - kształtowanie umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych z procentami za pomocą równań

02.04.2020r. czwartek

JĘZYK ANGIELSKI

Mówimy o swoich doświadczeniach w czasie przeszłym present perfect. Wykonujemy zad. A,B,C,D, str. 59,60 w ćwiczeniu.

CHEMIA

Udostępniane materiały z platformy e-podręczniki będą spójne z podręcznikiem i zeszytem ćwiczeń do chemii w klasie VII . W celu utrwalenia  wiadomości i doskonalenia umiejętności zachęcam uczniów do wykonywania zadań z zeszytu ćwiczeń. Szczegółowe informacje będą podawane podczas zajęć z komunikatorem głosowym.

MATEMATYKA

T: Zadania tekstowe - doskonalenie umiejętności wykorzystania równań do rozwiązywania zadań tekstowych.


01.04.2020r. środa

RELIGIA

Szczęść Boże! Z Pisma Świętego przeczytać List do Rzymian 5.1-21. Napisać w notatkach /karta pracy/ tytuły zawarte w tym fragmencie. W razie trudności z zadaniami proszę o kontakt : xproblukom@o2.pl. Wykonane zadanie proszę przesłać /zdjęcie, skan/ na w/w adres kontaktowy.    Proszę zapoznać się z zarządzeniem Biskupa Płockiego ze strony www. diecezjaplocka.pl    .Pozdrawiam .

BIOLOGIA

Dzień dobry!

Proszę przygotować się na jutro do ,, lekcji odwróconej” z biologii, temat:,,Higiena i choroby układu krwionośnego” w oparciu o wcześniej podane zagadnienia (tj. czynniki chroniące i czynniki ryzyka, przykłady chorób, recepta na zdrowe serce). Jutro będziemy dzielić się swoją wiedzą, Zapraszam do aktywnego udziału w zajęciach. Do zobaczenia

Dorota Mariańska

JĘZYK NIEMIECKI

Uczymy się słownictwa związanego ze śniadaniem. Strony 62/ podr. i 113/ zeszyt ćwiczeń.
 
MATEMATYKA

T: Zadania tekstowe - ćwiczenia - doskonalenie umiejętności wykorzystania równań do rozwiązywania zadań tekstowych

31.03.2020r. wtorek

JĘZYK ANGIELSKI

Proszę o wykonanie zadań : A,B,C str. 58, 59 w ćwiczeniu -  ćwiczymy czytanie tekstów ze zrozumieniem. Wyjaśnij ze słownikiem słowa niezrozumiałe w zeszycie i zapamiętaj je.

MATEMATYKA

T: Rozwiązywanie zadań tekstowych za pomocą równań - doskonalenie umiejętności układania równań do zadań tekstowych. Praca domowa zad. 2/240 (podręcznik).

Dodatkowo: podręcznik

FIZYKA

Drodzy Uczniowie!

            Na dzisiejszych zajęciach poznacie trzecią zasadę dynamiki i jej praktyczne zastosowanie. Dowiecie się, na czym polega odrzut i gdzie możecie go zaobserwować. Poniżej zamieszczam link do tematu: Trzecia zasada dynamiki Newtona

https://epodreczniki.pl/a/trzecia-zasada-dynamiki-newtona---wzajemne-oddzialywanie-cial/DOg1BlpXc

Proszę, zapoznajcie się z materiałem, wykonajcie zamieszczone tam ćwiczenia interaktywne oraz zadania z podręcznika str. 182. Pozwolą one utrwalić nowo poznany materiał. Jutro spotkanie na Skype. Czekam na informacje i służę pomocą.


30.03.2020r. poniedziałek

JĘZYK ANGIELSKI

praca samodzielna: proszę o przeczytanie informacji i tekstów na str. 78,79 w podręczniku, zapoznanie się ze słownictwem oraz wykonanie zadań: A,C,F,H do zeszytu( w celu opracowania zadań korzystać ze str. 139).

JĘZYK POLSKI

Proszę  przeanalizować biogram Karola Dickensa, str 246-247 podręcznik - Zadanie do pracy samodzielne

27.03.2020r. piatek

MATEMATYKA

WITAM. Polecam obejrzeć filmik https://pistacja.tv/film/mat00378-zadania-o-wieku-ludzi?playlist=549.

Następnie rozwiązać zadanie 12 str. 241. Jezeli pojawią się pytania proszę pytać za pomocą aplikacji messenger. Pozdrawiam

GEOGRAFIA

Proszę o utrwalenie  tematu „ Warunki rozwoju rolnictwa” str. 124 oraz wykonanie w zeszycie przedmiotowym zadań 1 i 2 str. 146 z podręcznika.

JĘZYK ANGIELSKI

Proszę o przeczytanie tekstów na str. 76,77 w podręczniku ( korzystamy z wyjaśnień na str. 139 ). Wykonujemy zad. D i F str. 77 podręcznik ( odpowiedzi zapisać w zeszycie, do poniedziałku ).

JĘZYK NIEMIECKI

Lekcja 48 (25.03. - zgodnie z planem).
Rozdział 5.1: Co i dla kogo tu kupujesz?
1. 1/60 podr. = 1/112 zeszyt ćwiczeń - można tu poćwiczyć produkty, miary, ilości i wagi, posłuchać nagrań i nauczyć się czytać i wymowy.
2. 2/60 podr. = 2/113 zeszyt ćwiczeń ("Na długiej przerwie" - uczniowie siedzą przed szkołą, jest przerwa obiadowa i chcą coś zjeść; Gabi idzie do sklepiku i ma coś kolegom kupić).
Tu pojawia się pytanie: fuer wen? = dla kogo?.
Fuer (+4) = "dla, na, za"), a więc i pytanie jest biernika ("wen'? = kogo, co?). Tu się przyda tabela 2/69 podr., gdzie widać mianownik i biernik zaimków osobowych (zwłaszcza zmiany w bierniku - kolor żółty).
Forma "moechte" = "chciałbym", odmienia się jak czasowniki modalne (patrz: 1/69 podr.)
Praca domowa
1-3/62 zeszyt ćwiczeń - produkty, miary i wagi (raczej proste, ile zrobicie). W miarę możliwości technicznych (zdjęcie) proszę mi odesłać do oceny, nie wszystkich będę oceniał, tylko wyrywkowo (tak, jak było w szkole; kogo ocenię, dam znać).
Termin: 28.03.
 
Lekcja 49 (27.03. - zgodnie z planem).
Dla kogo kupujesz te bułki? (Fuer wen kaufst du die Broetchen?)
1. 3/61 podr. - można sobie poczytać i starać się odpowiedzieć ustnie na te pytania.
2. 4/61 podr. - przykład zastosowania zaimków osobowych w bierniku (+4).
Praca domowa
4-7/63 zeszyt ćwiczeń - nie wszystko musicie, ile kto potrafi.
Termin: 31.03.


26.03.2020r. czwartek

FIZYKA

Kochani Uczniowie!

            Poniżej zamieszczam link do tematu: Druga zasada dynamiki Newtona

https://epodreczniki.pl/a/druga-zasada-dynamiki-newtona/DxBVR91ki

Proszę, zapoznajcie się z materiałem, wykonajcie zamieszczone tam ćwiczenia interaktywne oraz zadania z podręcznika str. 172-173. Wszystkie pytania i wątpliwości merytoryczne i organizacyjne związane z samodzielnym wykonywaniem zadań oraz rozwiązania proszę kierować na adres: xmas1138@gmail.com. Czekam na informacje i służę pomocą.


MUZYKA

Zapraszam do zapoznania się z tematem 23(str.123)- Balet i taniec klasyczny. Ponadto proszę posłuchać: Piotr Czajkowski „Uwertura do baletu Jezioro łabędzie ” , „Pas de quatre” i „Taniec Wieszczki Cukrowej z baletu Dziadek do orzechów ”. Napisz w zeszycie znane sztuki baletowe (str.124)

JĘZYK POLSKI

Proszę czytać ,,Dziady "cz.II Adama Mickiewicza.

CHEMIA

W zaistniałej sytuacji jesteśmy zobowiązani do realizacji podstawy programowej.

Przypominam, że  substraty to substancje użyte do reakcji a produkty to substancje powstałe w wyniku reakcji.  W reakcji chemicznej masa substratów jest równa masie produktów. W związku z powyższym  proszę o rozwiązanie zadania 1/150 podręcznik i 42/79 zeszyt ćwiczeń. Analogiczny przykład 37 jest podany w podręczniku str.149. Proszę również o przeanalizowanie pozostałych rozwiązanych przykładów.

Uczniów chętnych proszę o rozwiązanie pozostałych zadań 2-5/150 z podręcznika i 40,41,43,/78-79 zeszyt ćwiczeń.

Rozwiązane zadania obowiązkowe i dla chętnych proszę przesłać na wskazany wcześniej adres do 31 marca. Czekam nie tylko na rozwiązane zadanie ale również na pytania i  wątpliwości . Wasza praca zostanie doceniona.


25.03.2020r. środa

MATEMATYKA

Dzień dobry. Do rozwiązania Zad 2,3 str. 232 Pozdrawiam

BIOLOGIA

Witajcie 7- klasiści!!!

Mam dla Was propozycję kolejnych zadań!. Znamy już doskonale budowę układu krwionośnego oraz rolę jaką spełnia w naszym organizmie, niestety jest on narażony na działanie negatywnych czynników, które mogą zaburzyć jego pracę, a nawet doprowadzić do trwałego uszkodzenia. Chciałabym zaproponować Wam lekcję odwróconą, tym razem to Wy przygotujecie niezbędne informacje na temat: Higiena i choroby układu krwionośnego człowieka, zwracając szczególną uwagę na:

  1. czynniki i sytuacje które wpływają niekorzystnie na układ krwionośny,
  2. choroby i urazy jakim może ulegać układ krwionośny
  3. czynniki, działania, zachowania jakie korzystnie wpływają na pracę układu krwionośnego( taka recepta na zdrowe serce i jego sprawną pracęJ)

Mam nadzieję, że wkrótce będziemy mogli porozmawiać i wtedy podzielimy się wiedzą. Możecie przygotować się do zajęć w formie ustnej, jeśli ktoś chce może zrobić sobie krótkie notatki, a chętnych zapraszam do przygotowania,, Recepty na zdrowe serce i jego sprawne funkcjonowanie” i odesłanie na moją skrzynkę pocztową dyrkasplu@gmail.com( termin realizacji zadań: wtorek- 30.03.2020r.) Pamiętajcie, że od dziś wracamy do realizacji podstawy programowej i ocenianiaJW razie problemów zachęcam do kontaktu na grupie Messenger lub w inny dogodny dla Was sposób.  

                                                           Pozdrawiam Dorota Mariańska


RELIGIA

Szczęść Boże! Z Pisma Świętego przeczytać List do Rzymian 4.1-25. Napisać w notatkach /karta pracy/ tytuły zawarte w tym fragmencie. W razie trudności z zadaniami proszę o kontakt : xproblukom@o2.pl.  W czasie wolnym zachęcam by odwiedzić stronę www.ekatecheza.pl  oraz proszę zapoznać się z zarządzeniem Biskupa Płockiego ze strony www. diecezjaplocka.pl   .Pozdrawiam .


24.03.2020r. wtorek

INFORMATYKA

Zapraszam do przypomnienia zasad bezpiecznego Internetu.

Obejrzyj w wolnym czasie filmiki

https://www.youtube.com/watch?v=jXPJgcbc1zQ&list=PLHHu-z4M86Bsd1Gbtcm-S2NAYZeIfI-Ep

- zapisz w zeszycie (w punktach) zasady bezpiecznego Internetu lub

- wykonaj prezentację w Power Point

Na wyniki waszej pracy czekam do piątku 27.03.2020r. e-mail 20matma20@gmail.com

Pozdrawiam. A.Brzozowiec


23.03.2020r. poniedziałek

HISTORIA 

Witam!! 
Pytania i wątpliwości związane z samodzielnym wykonywaniem zadań proszę kierować na mój adres: magste@o2.pl
Proszę też o przesłanie na tą pocztę rozwiązanych kart pracy w ciągu  tygodnia. Prace będą oceniane,
Pozdrawiam i życzę zdrowia!!!! M.Stepień
 

DORADZTWO ZAWODOWE 

  Zadania z doradztwa przedmiotowego

MATEMATYKA

Proszę przepisać do zeszytu i rozwiązać. Na rozwiązania czekam do środy.

JĘZYK ANGIELSKI

Proszę o powtórzenie wiadomości dotyczących konstrukcji ,, going to ” oraz czasu przyszłego na str.150,151 i wykonanie zadań A,B,C,D str.53 w ćwiczeniu ( do środy ).


Uwaga do RELIGII - wpisujemy zadania we wskazanym miejscu, zwrotny adres e-mil zostanie przekazany w późniejszym terminie.

19.03.202r. czwartek

MUZYKA

Dzień dobry. Bardzo proszę, abyście przeczytali temat 22: Stanisław Moniuszko i opera. Opera jako forma muzyczna i widowisko teatralne. Ponadto napiszcie krótką notatkę o kompozytorze i wyjaśnijcie pojęcie OPERA. Pozdrawiam

JĘZYK POLSKI

Dzień dobry, proszę o śledzenie oferty programowej TVP, będą emitowane adaptacje lektur.

18.03.2020r. środa

JĘZYK ANGIELSKI

Zadania z j.angielskiego str. 52 w ćwiczeiu- zad. B i C trzeba wysłuchać( do ćwiczenia.pl numery nagrań podane na górze). Korzystać ze str. 138 oraz 150 i 151 i wiadomości te powtarzać. Zad. A str. 74 w podręczniku napisać w zeszycie( do piątku). Pozdrawiam.

MATEMATYKA

https://pistacja.tv/film/mat00384-rozwiazywanie-rownan-rozwiazanie-w-dwoch-krokach?playlist=281
Obejrzyj film. Rozwiąż równania z poziomu B

1

FIZYKA

Drodzy uczniowie!

Powtarzamy i utrwalamy wiadomości z działu „Kinematyka”. Postarajcie się rozwiązać testy zamieszczone w waszych podręcznikach str. 154-157.

Rozwiązania zapiszcie w zeszytach przedmiotowych.

Podczas pracy zachęcam do skorzystania z materiałów zamieszczonych na stronie
e-podręczniki.pl ( w lupę wpiszcie „Podsumowanie wiadomości z kinematyki” lub „Kinematyka”). Znajdziecie tam materiały, które będą dla Was pomocą.

Miłej pracy!


17.03.2020r. wtorek

MATEMATYKA

Utrwalamy działania na liczbach dodatnich i ujemnych. 

Wykonaj Zad.1/40 Poziomy od A do D po 4 przykłady z każdego poziomu.

JĘZYK POLSKI

- czytanie lektur: ,,Opowieść wigilijna" , ,,Dziady cz. II" (zalecane obejrzenie wybranej wersji filmu na podst. ,,Opowieści wigilijnej ")
- utrwalanie zdobytych wiadomości z zakresu składni zdań złożonych ( ćwiczenia z wykorzystaniem Wordwall, Learning apps)

PLASTYKA

Na stronie internetowej szkoły (w zakładce informacje dla rodziców a dalej KONKURSY -REGULAMINY) umieszczone są regulaminy konkursów plastycznych. Uczniowie, którzy są zainteresowani wykonaniem prac konkursowych, muszą zapoznać się z wytycznymi regulaminów.


RELIGIA

Z  PISMA ŚWIETEGO  PRZECZYTAĆ  LIST DO RZYMIAN 1. 1- 3.31.  NAPISAĆ  W NOTATKACH /karta pracy/ TYTUŁY ZAWARTE W TYM FRAGMENCIE.

16.03.2020r. poniedziałek

BIOLOGIA

Witajcie!.

Zachęcam do zapoznania się z materiałem edukacyjnym zamieszczonym na stronie www.epodreczniki.pl( w lupkę wpisz,, układ krwionośny”, a następnie wybierz zakładkę Przyroda- układ krwionośny). Znajdziecie tam wiele informacji, które utrwalą i poszerzą wasze wiadomości o układzie krwionośnym człowieka. Będziecie, mogli obejrzeć ciekawe zdjęcia i filmy, a także poznać wiele ciekawostek. Na zakończenie wykonajcie zadania interaktywne, zapiszcie odpowiedzi  w zeszycie do biologii, a na moją skrzynkę e- mailową dyrkasplu@gmail.com  lub na grupę klasy VII wyślijcie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Kiedy krew człowieka ma jasnoczerwony kolor?
  2. Dlaczego żyły prześwitujące przez skórę mają fioletowo- niebieski kolor?

Na odpowiedzi czekam do 22.03.2020r.  Wkrótce przekażę Wam kolejne zadanie, a tymczasem korzystajcie także z oferty przygotowanej dla dzieci i młodzieży w zmienionej ramówce telewizji, czytajcie książki, rozwijajcie swoje pasje. Dbajcie o siebie.

HISTORIA

Proszę przygotować referat nt. "Przyczyny i skutki I wojny światowej".

DORADZTWO ZAWODOWE 

Proszę orozwiązanie testu Karta Zainteresowań /doradztwo zawodowe/ dla uczniów klasy VII -   TEST

 JĘZYK NIEMIECKI

Witam uczniów klasy siódmej i ósmej. Zgodnie z tym, co mówiłem na ostatnich zajęciach i co zostało potwierdzone przez wyższe instancje oświatowe w Polsce, ten przymusowy czas wolny powinniście wykorzystać na naukę. W obu klasach zakończyliśmy rozdział czwarty i przed nami lekcje powtórzeniowe, zarówno słownictwa jak i gramatyki. Chciałbym więc zaplanować wam następny tydzień. 

Powtórzenie słownictwa
Rozdział: Fokus - Wiederholung
Podręcznik: ćwiczenia 1-4/56
Zeszyt ćwiczeń: ćwiczenia 1-4/56, 1-4/57 
Powtórzenie gramatyki
Rozdział: Grammatik kompakt 
Podręcznik: tabele/57 
Zeszyt ćwiczeń:ćwiczenia 1-4/58, 1-3/59
Pomocne wam będą słowniki na końcu rozdziału w podręczniku i w ćwiczeniach, a także na końcu podręcznika i pod każdymi jednostkami lekcyjnymi w rozdziale 4, jak również tabele gramatyczne po każdym rozdziale. 
W razie problemów można się ze mną kontaktować pisząc na adres niemiecki.splukomie@gmail.com 
Życzę zdrowia i zapału do nauki! 
S.Badaczewski 

GEOGRAFIA

Materiały do samodzielnej pracy uczniów z geografii - klasa VII
Karta pracy zamieszczona w załączniku:   Urbanizacja - karta pracy
Ćwiczenia interaktywne na stronie seterra - Polska - województwa, stolice województw, miasta
 
Pytania i wątpliwości związane z samodzielnym wykonywaniem zadań proszę kierować na adres: mcgeo2020@gmail.com
Proszę też o przesłanie na tą pocztę rozwiązanych kart pracy do końca tego tygodnia,(klasy VI i VIII po jednej karcie do wyboru). Prace będą sprawdzane.
 
 CHEMIA

Na podstawie informacji zawartej w podręczniku proszę o wykonanie zadania 2 i 3 ze strony 147  oraz zadań od 31 do 36 w zeszycie ćwiczeń str. 74-75.

Zadanie 37 w zeszycie ćwiczeń jest dla uczniów chętnych.

Zadania zostaną sprawdzone podczas pierwszych zajęć szkolnych. Wszystkie pytania i wątpliwości merytoryczne i organizacyjne związane z samodzielnym wykonywaniem zadań proszę kierować na adres:  sp.katarzynarzeszotarska2020@gmail.com . Czekam na informacje i służę pomocą.

 


Poznaje termin ,,kategoria słowotwórcza” , rozróżnia rodzaje kategorii słowotwórczej, wspólnie i samodzielnie wykonuje ćwiczenia