klasa VI

Zadania i materiały dla dzieci do wykonania w czasie zawieszenia zajęć w szkole przekazywane będą za pomocą aplikacji Messenger w założonej grupie klasowej. Efekty pracy - zdjęcia - uczniowie przekazują również przez aplikację - indywidualnie do nauczyciela (nie na grupie)  lub na email nauczyciela (dostępne w artykule Apel Dyrektora szkoły).

Wyluzowany  KONKURSY   Wyluzowany

Plan zajęć - kształcenie na odległość

25.05.2020r. poniedziałek

WYCHOWANIE FIZYCZNE

JĘZYK ANGIELSKI

Piszemy ogłoszenie. Czytanie przykładowych ogłoszeń o sprzedaży. Udzielanie odpowiedzi na pytania do tekstów ogłoszeń. Powtórzenie przydatnych zwrotów. Pisanie ogłoszenia o sprzedaży roweru. Wykonaj zad. 7, str.69.

BIOLOGIA

Witam!

Dziś zapraszam do sprawdzenia swojej wiedzy z biologii na temat ,, Ryby płazy i gady” Test składa się z 13 pytań, różnego rodzaju( opisowe, wielokrotnego wyboru, jednokrotnego wyboru, prawda/fałsz). Na każde pytanie macie 2 minuty. Pytania ustawiają się losowo więc każdy może mieć je w innej kolejności( radzę więc pracować samodzielnie). Test będzie aktywny dopiero jutro od godz 9.30, a dostępny jest pod linkiem:

https://www.testportal.pl/test.html?t=bckRuZ2VNYEN link do testu wiedzy  z biologii  (25.05.2020r.)

MATEMATYKA

Tabele w zadaniach. Rozwiązywanie zadań tekstowych, korzystając z danych wybranych z odpowiednich tabel

Ćwiczenia utrwalające w/ 128

JEZYK POLSKI

Zdania złożone podrzędnie i współrzędnie- ćwiczenia utrwalające. Dokonuje analizy podanych zdań złożonych, samodzielnie wykonuje ćwiczenia z platformy e podręczniki.

HISTORIA

Temat: Legiony Polskie we Włoszech.

  1. Przyczyny utworzenia  Legionów  Polskich we Włoszech.

  2. Historia „Pieśni Legionów Polskich”.

  3. Sprawa polska w polityce Napoleona Bonaparte.


„Mazurek Dąbrowskiego” stała się hymnem Polski od 1927 roku

W domu Ćw. 3 str. 206

Rozwiązana prace domową proszę przesłać na mojego maila: magste@o2.pl22.05.2020r. piątek

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Nauka podstawowych przepisów gry w piłkę plażową.

MATEMATYKA

Tabele w zadaniach. Doskonalenie umiejętności wybierania z tabeli potrzebnych informacji oraz rozwiązywania zadań tekstowych, korzystając z danych wybranych z odpowiednich tabel. Ćwiczenia utrwalające: str. 127 i 128

JĘZYK POLSKI

Jak rozpoznać typy zdań złożonych współrzędnie? Zapoznaje się z informacją dotyczącą rodzajów zdań złożonych współrzędnie, określa relacje zachodzące między zdaniami składowymi w podanych wypowiedzeniach, wykonuje wykresy zdań, wspólnie i samodzielnie wykonuje ćwiczenia.

INFORMATYKA

Umieszczanie w tworzonym obrazie fragmentu drugiej ilustracji. wykorzystanie narzędzi zaznaczania do tworzenia fotomontażu z dwóch ilustracji. program GIMP


21.05.2020r. czwartek

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Nauka nawadniania organizmu podczas aktywności fizycznej.

JĘZYK ANGIELSKI

 Czas przeszły present perfect – wykonywanie ćwiczeń sprawdzających wiadomości.

TECHNIKA

Temat: Wymiarowanie rysunków technicznych - ćwiczenia

- Praca z podręcznikiem „ Jak to działa?”   str. 48-51                                                                            
- Konsultacje z uczniami przez Skype, Messenger.                                                                     
- Samodzielne zapoznanie się z tematem lekcji w podręczniku                                                                                                              - Praca domowa:  Przerysuję do zeszytu   rysunek techniczny przedmiotu nr 2 z ćwiczenia 4 w podręczniku   str. 50 ( najłatwiejszy rysunek z trzech podanych)    Czas na wykonanie zadania - tydzień  

JĘZYK POLSKI

Jak rozpoznać zdania złożone współrzędnie i podrzędnie?

20.05.2020r. środa

WYCHOWANIE FIZYCZNE

KONKURS. Polski Związek Lekkoatletyki - Pokoloruj nasz świat.

JĘZYK ANGIELSKI

Powtórzenie wiadomości o czasie present  perfect. Powtórzenie reguł dotyczących zastosowania czasu present perfect  oraz schematów budowy zdań. Powtórzenie form czasowników nieregularnych. Mówienie o swoich i cudzych doświadczeniach – układanie dialogów.

MATEMATYKA
Sprawdzenie wiadomości - Były.

JĘZYK POLSKI

Jak rozpoznać zdania złożone współrzędnie i podrzędnie? Przypomina, czym charakteryzuje się zdanie złożone, zapoznaje się z informacją dotyczącą rodzajów zdań złożonych, tworzy zdania współrzędnie złożone, wskazuje zdania złożone podrzędnie i ustala pytania, na które odpowiadają, stosuje właściwą interpunkcję, wspólnie i samodzielnie wykonuje ćwiczenia.

RELIGIA

Kl. 6.      Szczęść Boże!     Z podręcznika proszę  przeczytać temat 40 str.138. W kartach pracy wykonać zadanie 2, str. 45. Praca domowa zadanie 1 str. 45. W razie trudności z zadaniami proszę o kontakt : xproblukom@o2.pl. Wykonane zadania pracy domowej/zdjęcie,skan/ proszę przesłać na adres xproblukom@o2.pl.  W czasie wolnym zachęcam by odwiedzić stronę www.ekatecheza.pl   .Pozdrawiam .


19.05.2020r. wtorek

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Utrwalamy zasady organizacji obwodu stacyjnego.

JĘZYK POLSKI

Jak napisać opowiadanie twórcze na podstawie mitu lub przypowieści?

HISTORIA

Temat zostanie omówiony podczas lekcji (skype)

MATEMATYKA

Powtórzenie przed sprawdzianem. Utrwalenie wiadomości i umiejętności dotyczących własności brył, rozpoznawania siatek, obliczania pola graniastosłupów i ostrosłupów oraz obliczania objętości graniastosłupów

Ćwiczenia utrwalające: str. 125 i 126

MUZYKA

Zapraszam do zapoznania się z tematem 27- Warsztat muzyczny. Lekcja służy powtórzeniu i utrwaleniu określonego zakresu wiedzy  i umiejętności.


18.05.2020r. poniedziałek

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Nauka podstawowych elementów gry w szachy.

JĘZYK ANGIELSKI

 Robimy zakupy. Rozmawianie o różnych formach robienia zakupów. Wybieranie właściwego uzupełnienia luk w dialogach, porządkowanie fragmentów dialogów. Ćwiczenia konwersacyjne – tworzenie i odgrywanie dialogów ,, W sklepie”. Wykonujemy zad. 5, 6. Str.69.

BIOLOGIA

Dzień dobry!

Dziś poznacie gady czyli zwierzęta, które opanowały ląd. Poznacie ich środowisko życia, cechy przystosowania się do życia na lądzie, sposoby rozmnażania się i rozwój. Z pomocą Pomorsko- Kujawskiej e Szkoły  utrwalicie wiadomości https://www.youtube.com/watch?v=70DxbUzODdA   oraz poznacie gady występujące w Polsce i ich znaczenie w przyrodzie i dla człowieka https://www.youtube.com/watch?v=4nHrjtK0Ph4).

Praca domowa ustna: zapamiętaj jak najwięcej informacji z omawianych lekcji i przygotuj się do sprawdzianu wiadomości,, Ryby, płazy i gady”

Praca domowa pisemna: wymień gatunki gadów występujących w Polsce. Wskaż te, które są objęte ochroną.

JĘZYK POLSKI

Jak napisać opowiadanie twórcze na podstawie mitu lub przypowieści? Zapoznaje się z informacjami dotyczącymi sposobu redagowania opowiadania twórczego na podst. Mitu lub przypowieści, stosuje elementy urozmaicające opowiadanie, wspólnie i samodzielnie wykonuje ćwiczenia redakcyjne, samodzielnie redaguje opowiadanie twórcze na podst. Mitu lub przypowieści.

MATEMATYKA

Zadania tekstowe - bryły.  Doskonalenie umiejętności obliczania pola i objętości graniastosłupów -  https://moje.epodreczniki.pl/a-shared-owner/DtstIbWPc/doZiYl1z (wyznaczony termin realizacji)

HISTORIA 

Temat: Epoka Napoleona Bonapartego.

1. Etapy objęcia władzy we Francji przez Napoleona Bonapartego.

2.  Ogłoszenie Kodeksu Napoleona w 1804 r.

3. Postanowienia pokoju w Tylży w 1807 r.;

a/ utworzenie Księstwa Warszawskiego

W domu Ćw. 3 str. 198

Rozwiązana prace domową proszę przesłać na mojego maila: magste@o2.pl15.05.2020r. piątek

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Kształtujemy prawidłową postawę ciała

MATEMATYKA

Zadania utrwalające - bryły. Doskonalenie umiejętności obliczania objętości i pola graniastosłupów

 https://pistacja.tv/film/mat00529-graniastoslupy-zadania-na-pole-powierzchni-i-objetosc?playlist=603

Ćwiczenia utrwalające: ćw. 7/126

JĘZYK POLSKI

Pisownia wyrazów obcych. 

INFORMATYKA

Elementy fotomontażu zdjęć. Utworzenie nowej warstwy z fragmentem ilustracji, wykorzystanie narzędzia „Inteligentne nożyce” - program GIMP

PLASTYKA

Temat: Rzeźba. Rodzaje rzeźby. Zapoznaj się z tematem ,,Rzeźba’’ (podręcznik str.72).  Wykonaj prostą rzeźbę z plasteliny. Może ona przyjąć formę uproszczonej sylwetki zwierzęcia lub naczynia. Pracę możesz poprzedzić szkicem.


14.05.2020r. czwartek

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Badminton - zasady gry.

JĘZYK ANGIELSKI

Zwyczaje związane z robieniem zakupów. Rozmawianie o zwyczajach związanych z zakupami, wyrażanie swoich preferencji. Porządkowanie fragmentów dialogów, tworzenie i odgrywanie dialogów. Wykonujemy zad. 1,2, 3, str.68.

TECHNIKA

Temat: Wymiarowanie rysunków technicznych

- Praca z podręcznikiem „ Jak to działa?”   str. 48-51                                                                              

- Konsultacje z uczniami przez Skype, Messenger.                                                                     

- Samodzielne zapoznanie się z tematem lekcji w podręczniku                                                                                                                       

- Przeanalizowanie ćwiczeń 1-4                                                                                                          

 - Praca domowa:  Wykonanie ćwiczeń: 5 i 6( jedna figura do wyboru) w zeszycie ucznia                                                                           Czas na wykonanie zadania - tydzień                                                                                                

JĘZYK POLSKI

Pisownia wyrazów obcych. Odczytuje wyrazy obcego pochodzenia, zapoznaje się z zasadami pisowni wyrazów obcych w języku polskim, wspólnie i samodzielnie wykonuje ćwiczenia.

13.05.2020r. środa

JĘZYK ANGIELSKI

Porównanie czasów present perfect i present simple. Powtórzenie schematów budowy zdań w czasie present perfect i present simple. Wskazywanie różnic w regułach stosowania tych dwóch czasów. Ćwiczenia w praktycznym stosowaniu czasów – uzupełnianie luk właściwymi formami, wybieranie właściwej opcji. Tworzenie dialogów z zastosowaniem czasów present perfect i present simple. Wykonujemy zad.4, 5, 6, str. 66.

MATEMATYKA

Pole powierzchni sześcianu. Kształtowanie umiejętności obliczania długości krawędzi sześcianu przy danym polu powierzchni

Ćwiczenia utrwalające: ćw. 4/124

JĘZYK POLSKI

Doskonalimy interpunkcję

RELIGIA

Szczęść Boże!     Z podręcznika proszę  przeczytać temat 39 str.134. W kartach pracy wykonać zadanie 1, str. 45. Praca domowa zadanie 2 str. 45. W razie trudności z zadaniami proszę o kontakt : xproblukom@o2.pl. Wykonane zadania pracy domowej/zdjęcie,skan/ proszę przesłać na adres xproblukom@o2.pl.  W czasie wolnym zachęcam by odwiedzić stronę www.ekatecheza.pl   .Pozdrawiam .

 


12.05.2020r. wtorek

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Nauka podstawowych przepisów gry w piłkę ręczną.

MATEMATYKA

Pole powierzchni graniastosłupów. Kształtowanie umiejętności rozwiązywania prostych zadań praktycznych z wykorzystaniem wzoru na pole graniastosłupa. https://pistacja.tv/film/mat00525-pole-powierzchni-graniastoslupa-siatki-graniastoslupow?playlist=603

Ćwiczenia utrwalające: ćw. 3/123

JĘZYK POLSKI

Doskonalimy interpunkcję. Przypomina i utrwala zasady zastosowania dwukropka, wielokropka, przecinka, nawiasu oraz znaków interpunkcyjnych w dialogach, wspólnie i samodzielnie wykonuje ćwiczenia.

MUZYKA

Zapraszam do zapoznania się z tematem 26-  Cztery pory roku z maestro Vivaldim. Bardzo proszę o wysłuchanie Cyklu 4 koncertów skrzypcowych A.Vivaldiego – „Cteru pory roku


11.05.2020r. poniedziałek

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Nauka projektowania obwodu stacyjnego. Ćwiczenia ogólnorozwojowe.

JĘZYK ANGIELSKI

Z czego to jest zrobione?. Rodzaje tworzyw i materiałów. Poznanie nowego słownictwa – dopasowywanie nazw do obrazków. Czytanie tekstu ,, Reuse, renew, recycle”. Wyszukiwanie właściwych informacji, odpowiadanie na pytania. Rozmawianie o posiadanych przedmiotach, nazywanie przedmiotów na ilustracjach. Wykonujemy zad. 1, 2, str.65.

MATEMATYKA

Pole powierzchni bryły. Kształtowanie umiejętności korzystania z siatek graniastosłupa i ostrosłupa do obliczania pola powierzchni całkowitej bryły. https://epodreczniki.pl/a/pole-powierzchni-graniastoslupa/D10ph7NcU (określony czas realizacji)

Ćwiczenia utrwalające: ćw. 2/122

BIOLOGIA

Dzień dobry!

Poznajemy dalej płazy. Poznacie ich różnorodność w budowie i funkcjonowaniu, a także najpopularniejsze gatunki żyjące w Polsce. Porozmawiamy także o znaczeniu płazów w przyrodzie i dla człowieka, utrwalicie wiadomości na temat ochrony zwierząt. Wskażemy zagrożenia dla płazów, a  także postaramy się dowiedzieć jakie działania mogą zapewnić im bezpieczeństwo. Zapraszam na zajęcia online. Do zobaczenia.

JĘZYK POLSKI

Wielki Klif i srebrny świat- o sztuce opisu.  

08.05.2020r. piątek

MATEMATYKA

Siatki brył - zadania. rozpoznawanie siatek graniastosłupów i ostrosłupów, wskazywanie na siatce sklejane wierzchołki i krawędzie

JĘZYK POLSKI

Wielki Klif i srebrny świat- o sztuce opisu.

INFORMATYKA

Praca na warstwach w programie GIMP. Doskonalenie umiejętności pracy na warstwach. Zadania str.107

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Poprawiamy kondycję- wykonujemy trening całego ciała w domu.


07.05.2020r. czwartek

JĘZYK ANGIELSKI

Czas present perfect. Powtórzenie schematów budowy zdań w czasie present perfect.  Mówienie o swoich i cudzych doświadczeniach, układanie pytań i odpowiedzi ze słowami: ever, never. Ćwiczenia konwersacyjne – tworzenie dialogów. Wykonujemy zad. 6, 7, str.65.

TECHNIKA

Temat: Kokarda narodowa – praca z papieru.                                                                                                    

- Praca samodzielna                                                                                                                     

 - Konsultacje z uczniami przez Skype, Messenger.                                                                      

- Termin na wykonanie zadania – tydzień                                                                                 

Samodzielne zapoznanie się z filmem instruktażowym, jak wykonać kokardę narodową z kolorowego papieru. https://www.youtube.com/watch?v=-5Rp51gqJDA                                                                                

JĘZYK POLSKI

Charakterystyka głównego bohatera lektury ,,Za niebieskimi drzwiami”

WYCHOWANIE FIZYCZNE

 Test sprawnościowy Zuchory część 1.
HISTORIA

Temat: Rewolucja francuska.

1.  Sytuacja we Francji w XVIII wieku.

2. Prawa i obowiązki poszczególnych grup społeczeństwa francuskiego .

3. Przyczyny wybuchu rewolucji  we Francji - 14.07.1789r.

4. Uchwalenie Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela w 1789 roku.

5, Postanowienia monarchii parlamentarnej we  Francji  w 1791 roku.

W domu:  Cw. 1 str.189

Rozwiązana prace domową proszę przesłać na mojego maila: magste@o2.pl


06.05.2020r. środa

JĘZYK ANGIELSKI

Gadżety używane codziennie. Rozmowa na temat codziennie używanych gadżetów. Nazywanie przedmiotów pokazanych na ilustracjach – wzbogacenie słownictwa. Czytanie tekstu o gadżetach. Odpowiadanie na pytania z podanym początkiem odpowiedzi. Wykonujemy zad. 3,4, str.64.

MATEMATYKA

Siatki brył. Rozpoznawanie i nazywanie graniastosłupów i ostrosłupów na podstawie jego siatki, określanie wymiarów graniastosłupów i ostrosłupów na podstawie siatki. www.docwiczenia.pl kod M6RYJB, https://epodreczniki.pl/a/siatki-i-modele-bryl/DnHwnFEw5

Ćwiczenia utrwalające str. 117 i 118

JĘZYK POLSKI

Niesamowita historia Łukasza Borskiego. ,,Za niebieskimi drzwiami’’

RELIGIA

Szczęść Boże!     Z podręcznika proszę  przeczytać temat 38 str.131. W zeszycie ćwiczeń wykonać zadania 1, str. 44. Praca domowa zadanie 2i3 str. 44. W razie trudności z zadaniami proszę o kontakt : xproblukom@o2.pl. Wykonane zadania pracy domowej/zdjęcie,skan/ proszę przesłać na adres xproblukom@o2.pl.  W czasie wolnym zachęcam by odwiedzić stronę www.ekatecheza.pl   .Pozdrawiam .


 05.05.2020r. wtorek

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

 

Piłka nożna - „Żonglerka piłki głową”.

MUZYKA

Zapraszam do zapoznania się z tematem 25-  Z dziejów muzyki – barok. Jan Sebastian Bach. W ramach samodzielnej pracy proszę przeczytajcie informację dotyczące życia i twórczości J.S. Bacha z podręcznika.

MATEMATYKA

Zamiana jednostek. rozwiązywanie zadań tekstowych z wykorzystaniem różnych jednostek długości, pola, objętości i pojemności

 https://epodreczniki.pl/a/objetosc-figury-jednostki-objetosci/D2j856Wb9

Ćwiczenia sprawdzające 

JĘZYK POLSKI

Niesamowita historia Łukasza Borskiego. ,,Za niebieskimi drzwiami’’

04.05.2020r. poniedziałek

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Zmagania lekkoatletyczne- poznajemy konkurencje.

MATEMATYKA

Jednostki objętości. Stosowanie zależności między jednostkami długości, pola, objętości i wagi

 https://pistacja.tv/film/mat00248-objetosc-i-jednostki-objetosci-wprowadzenie?playlist=510

www.docwiczenia.pl kod M6UW99    Ćwiczenie utrwalające: str. 114

JĘZYK ANGIELSKI

 Świat materialny – przedmioty używane w życiu codziennym. Rozmawianie o przedmiotach codziennego użytku, jakie posiadamy w domu. Wyszukiwanie informacji o posiadanych w pokoju przedmiotach na podstawie usłyszanego tekstu. Opisywanie ulubionych przedmiotów – materiały, kształty. Wykonujemy zad.1, 2, str.64.

JĘZYK POLSKI

Elementy świata przedstawionego w powieści M. Szczygielskiego ,,Za niebieckimi drzwiami”.

BIOLOGIA

Dzień dobry!

Poznajemy dalej świat organizmów zwierzęcych. Dziś płazy- jako kręgowce wodno –lądowe. Poznacie ich środowisko życia, cechy przystosowania się do życia w wodzie i na lądzie oraz cykl rozwojowy na przykładzie żaby. Będziecie także mieli możliwość utrwalenia poznanych wiadomości pracując z ćwiczeniami do biologii Puls życia. Zapraszam na zajęcia online (skype). Do zobaczenia


30.04.2020r. czwartek

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Piłka nożna – przyjęcie piłki różnymi częściami ciała.

TECHNIKA

Temat: Urządzenia elektroniczne a zdrowie człowieka                                                                                       

- Praca z podręcznikiem „ Jak to działa?”   str. 54-63                                                                               

- Konsultacje z uczniami przez Skype, Messenger.                                                                    

Samodzielne przypomnienie tematów z rozdziału „ABC współczesnej techniki „ w podręczniku str.  54-63                                                - Przeanalizowanie punktów 1-10 wykonania gry elektronicznej str.56-59                                       

- zaprojektowanie i wykonanie gry elektronicznej – praca dla chętnych     

Filmy do obejrzenia:                                                                                                                        - https://www.youtube.com/watch?v=qxRrqoO7l4A- Urządzenia elektroniczne a zdrowie i zdrowy sen                                                    https://www.youtube.com/watch?v=lwEb53dsNHo - Urządzenia elektroniczne i elektryczne, które mogą zagrażać naszemu życiu              https://parenting.pl/elektroniczne-gadzety-ktore-sa-bezpieczne-dla-dziecka - Jaki wpływ mają smartfony  na relacje międzyludzkie- wywiad z socjologiem Tomaszem Sobierajskim                                                                   

JĘZYK ANGIELSKI

Wykonywanie zadań sprawdzających wiedzę – test ( Rozdz.,, Życie w przyszłości” ).

JĘZYK POLSKI

Czy warto budować mur wokół siebie? S. Sojka ,,Tolerancja”.

29.04.2020r. środa

RELIGIA

Szczęść Boże!     Z podręcznika proszę  przeczytać temat 37 str.127. W zeszycie ćwiczeń wykonać zadania 1, str. 42. Praca domowa zadanie 2 str. 43. W razie trudności z zadaniami proszę o kontakt : xproblukom@o2.pl. Wykonane zadania pracy domowej/zdjęcie,skan/ proszę przesłać na adres xproblukom@o2.pl.  W czasie wolnym zachęcam by odwiedzić stronę www.ekatecheza.pl   .Pozdrawiam .

JĘZYK ANGIELSKI

Czytamy tekst o wynalazkach przyszłości. Opracowanie nowego słownictwa, odpowiadanie na pytania dotyczące tekstu. Nadawanie zdaniom atrybutu prawda / fałsz. Rozwiązywanie krzyżówki. Zadanie domowe: pomyśl o przedmiocie, którego codziennie używasz. Wymyśl dla niego nowe zastosowania.

JĘZYK POLSKI

Jak napisać opowiadanie twórcze na podstawie baśni lub legendy?

MATEMATYKA

Objętość graniastosłupa – zadania. doskonalenie umiejętności obliczania objętości graniastosłupów

 

28.04.2020r. wtorek

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Zapoznanie się z podstawowymi przepisami gry w piłce siatkowej.

MUZYKA

Zapraszam do zapoznania się z tematem - Powietrzna muzyka. Słuchamy: Henry Mancini, Peter Gunn-  temat z filmu Blues Brothers, Jan Różewicz - Szabasówka – polka

MATEMATYKA

Objętość graniastosłupa.Kształcenie umiejętności obliczania objętości graniastosłupa, doskonalenie obliczania objętości prostopadłościanu i sześcianu.  https://pistacja.tv/film/mat00524-objetosc-graniastoslupa?playlist=603 Ćwiczenia utrwalające: ćw.2/111, ćw.6/112, ćw. 7/113

JĘZYK POLAKI

Jak napisać opowiadanie twórcze na podstawie baśni lub legendy? Przypomina termin ,,opowiadanie twórcze”, zapoznaje się z informacjami dotyczącymi sposobu redagowania opowiadania, analizuje przykładowe opowiadanie, wspólnie i samodzielnie wykonuje ćwiczenia redakcyjne

27.04.2020r. poniedziałek

PLASTYKA

Temat: Rodzaje malarstwa.

Zapoznaj się z tematem ,,Malarstwo’’ (podręcznik str.44). Namaluj miasto, w którym zamiast budynków znajdują się figury geometryczne, przedstaw je w perspektywie kulisowej, zastosuj zróżnicowaną gamę barwną. Format A4

 Uwaga! W pracy nad realizacją zadań należy stosować się do tygodniowego planu zajęć .

BIOLOGIA

Dzień dobry!

Dziś będziemy dalej poznawać życie ryb. Spróbujemy znaleźć odpowiedź na pytanie dlaczego ryby maja różne kształty? Jak ta różnorodność w budowie pomaga im przystosować się do środowiska w którym żyją? Poznamy znaczenie ryb w przyrodzie i dla człowieka i ustalimy, co  należy robić aby chronić ryby i ich naturalne środowisko. Zapraszam na zajęcia online.

 Do zobaczenia.

JĘZYK ANGIELSKI

Powtarzamy struktury gramatyczne dotyczące czasu przyszłego future simple. Powtórzenie budowy zdań oznajmujących, przeczących i pytających w czasie przyszłym. Wypowiadanie się na temat zjawisk przedstawionych na zdjęciach. Układanie fragmentów dialogu we właściwej kolejności.  Wykonujemy zad. 1 – 5 str.55.

MATEMATYKA

Graniastosłupy i ostrosłupy. Doskonalenie umiejętności rozróżniania brył, wskazywania krawędzi, wierzchołków, ścian bocznych, podstaw oraz rysowania rzutów graniastosłupów prostych i ostrosłupów. www.docwiczenia.pl kod M698NX, https://epodreczniki.pl/a/siatki-i-modele-bryl/DnHwnFEw5 , https://epodreczniki.pl/a/objetosc-prostopadloscianu/DUPvu19Zp

Ćwiczenie utrwalające: ćw.1/111, ćw. 3,4,5/112

JĘZYK POLSKI

Test sprawdzający umiejętność czytania ze zrozumieniem ,,Internet-muzea w sieci”

24.04.2020r. piątek

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Jak zachować się w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia.

JĘZYK POLSKI

Gdzie mieści się wyobraźnia? Z. Herbert ,, Pudełko zwane wyobraźnią”

INFORMATYKA

Tworzenie nowych warstw w GIMP. Dodawanie kolejnych warstw i wykonanie na nich rysunków, ustawianie krycia warstwy oraz zapisywanie obrazu.


MATEMATYKA

Sprawdzenie wiadomości – Równania

23.04.2020r. czwartek

JĘZYK ANGIELSKI

Powtarzamy wiadomości. Utrwalamy słownictwo oraz struktury gramatyczne czasu przyszłego future simple. Wykonujemy zadania powtórzeniowe test yourself.

JĘZYK POLSKI

Pisownia wyrazów z ą, ę, om, on, em, en 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

 Pojęcia olimpiada i igrzyska olimpijskie. Co symbolizują flaga i znicz olimpijski?


TECHNIKA

Temat: Nowoczesny świat techniki                                                                                          

- Praca z podręcznikiem „ Jak to działa?”   str. 60-63                                                                               

- Konsultacje z uczniami przez Skype, Messenger.                                                                     

- filmy do obejrzenia: 

https://www.youtube.com/watch?v=8wEDshrPyNY   Aplikacja robotów ABB w fabryce Whirlpool we Wrocławiu  

https://www.youtube.com/watch?v=J_8OnDsQVZE – Wystawa robotów - Robotics All Industrial Robots                                                                                     

Samodzielne zapoznanie się z tematem zajęć w podręczniku str. 60-63 oraz przeanalizowanie zamieszczonych ćwiczeń.    Poruszane zagadnienia :                                                                                                                    

 -najnowsze osiągnięcia techniki- roboty, drony                                                                          

- mechatronika                                                                                                                             

 - postęp techniczny a zagrożenia współczesnej cywilizacji.

22.04.2020r. środa

RELIGIA

Szczęść Boże!     Z podręcznika proszę  przeczytać temat 36 s.122. W zeszycie ćwiczeń wykonać zadania 1, s. 42. W razie trudności z zadaniami proszę o kontakt : xproblukom@o2.pl. Wykonane zadania/zdjęcie,skan/ proszę przesłać na adres xproblukom@o2.pl.  W czasie wolnym zachęcam by odwiedzić stronę www.ekatecheza.pl   .Pozdrawiam .

MATEMATYKA

Powtórzenie wiadomości przed sprawdzianem. Doskonalenie umiejętności rozwiązywania równań i wykorzystania równań w rozwiązywaniu zadań tekstowych.

JĘZYK POLSKI

Pisownia wyrazów z ą, ę, om, on, em, en 

JĘZYK ANGIELSKI

Określenia czasu przyszłego future simple. Poznajemy charakterystyczne określenia czasu, tworzymy zdania na temat życia w przyszłości, opisujemy ilustrację. Wykonujemy zad. 6 - 9 str. 59.


21.04.2020r. wtorek

HISTORIA


WYCHOWANIE FIZYCZNE

Opisujemy zasady ulubionej zabawy lub gry ruchowej- zasady bezpiecznego zachowania się podczas zabawy. 

MATEMATYKA

Równania - powtórzenie. Doskonalenie umiejętności rozwiązywania równań i sprawdzanie czy liczba spełnia równanie

Dodatkowo: podręcznik, https://epodreczniki.pl/a/rozwiazywanie-rownan/D19oMGK23 (do czwartku)


JĘZYK POLSKI

Czy łatwo wzbudzić w ludziach zachwyt? ,,Pan Tadeusz”(fr.) ,,Koncert Wojskiego”

MUZYKA

Zapraszam do zapoznania się z tematem 24- Warsztat muzyczny. Lekcja służy powtórzeniu i utrwaleniu określonego zakresu wiedzy  i umiejętności.


20.04.2020r. poniedziałek

BIOLOGIA

Dzień dobry!

 Zapraszam na zajęcia online z biologii. Zaczynamy dzisiaj nowy dział o kręgowcach zmiennocieplnych, a jako pierwsze zaczniemy szczegółowo poznawać ryby- jako zwierzęta  środowisk wodnych. Na zajęciach dowiecie się gdzie żyją  ryby i jak się przystosowują do życia w wodzie, poznacie elementy ich budowy zewnętrznej oraz podstawowe cechy życiowe takie jak: oddychanie, rozmnażanie, odżywianie.  Dla pogłębienia wiedzy zapoznacie się już w czasie samodzielnej pracy z materiałem wskazanym przez nauczyciela w podręczniku do biologii oraz będziecie mieli okazję rozwiązać ćwiczenia udostępnione na platformie epodręczniki( po zalogowaniu się). Zapraszam do działania.

Dorota Mariańska


JĘZYK POLSKI

Czy łatwo wzbudzić w ludziach zachwyt? ,,Pan Tadeusz”(fr.) ,,Koncert Wojskiego”2 godz.

MATEMATYKA

Rozwiązywanie zadań tekstowych z wykorzystaniem równań. Doskonalenie umiejętności wykorzystania równań do rozwiązywania zadań tekstowych. Ćwiczenie utrwalające: ćw. 7/107

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Udział w wybranej regionalnej zabawie - Losowe karty.

JĘZYK ANGIELASKI

Książki i filmy science fiction. Poćwiczysz odpowiadanie na pytania, utrwalisz słownictwo – wykonaj zadania 1 – 5 str. 58 w ćwiczeniu.


17.04.2020r. piątek

INFORMATYKA

O tworzeniu grafik z wykorzystaniem warstw. Poznanie interfejsu programu GIMP; utworzenie pierwszej warstwy i wypełnienie jej kolorem.

 

MATEMATYKA

Zadania tekstowe. Doskonalenie umiejętności wykorzystania równań do rozwiązywania zadań tekstowych.

Ćwiczenia utrwalające: ćw.5 i 6 str. 106


16.04.2020r. czwartek

JĘZYK ANGIELSKI

Jaki będzie świat w przyszłości. Uczymy się wyrażania opini na temat przyszłych zjawisk. Napisz w zeszycie o swoich przewidywaniach dotyczących życia w przyszłości.


Technika  klasa VI – 16.04.2020r.

Temat: Elementy elektroniki.                                                                                                      

- Praca z podręcznikiem „ Jak to działa?”   str. 54-55                                                                                

- Konsultacje z uczniami przez Skype, Messenger.                                                                     

- filmy do obejrzenia dla zainteresowanych tematem;                                                                                                         

Historia tranzystora - https://www.youtube.com/watch?v=5ZoDSoWzKx4                                           

Rezystor -https://www.youtube.com/watch?v=6ZOm7t-de4E

Samodzielne zapoznanie się z tematem zajęć w podręczniku str. 54-55 oraz przeanalizowanie zamieszczonych ćwiczeń.                            Poruszane zagadnienia :                                                                                                                    

-Urządzenia elektroniczne wokół nas.                                                                                                

-Rodzaje i przykłady elementów elektronicznych.                                                                     

Praca domowa: Napisz w zeszycie, dlaczego należy oddawać zużyty sprzęt elektroniczny do specjalnych punktów recyklingu?

PLASTYKA

Kartka dla Medyka ( praca w formie kartki z podziękowaniem dla służb medycznych, zawierająca element graficzny oraz tekst życzeń)

15.04.2020r. środa

MATEMATYKA

Wykorzystanie równań do rozwiązywania zadań tekstowych. Kształtowanie umiejętności wykorzystania równań do rozwiązywania zadań tekstowych. Dodatkowo:  podręcznik, https://moje.epodreczniki.pl/a-shared-owner/DVqPleFEW/PoUeQYxr. Ćwiczenie utrwalające: ćw. 2 str. 104, ćw. 3 str. 105

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Test oceny wiadomości z wychowania fizycznego.

JĘZYK ANGIELSKI

Poćwiczysz słownictwo dotyczące kosmosu oraz formy czasu przyszłego Future Simple – wykonaj zadania 1, 4, 5, str. 56 – 57 ( zeszyt ćwiczeń).

RELIGIA

Szczęść Boże!     Z podręcznika proszę  przeczytać temat 35 s.119. W zeszycie ćwiczeń wykonać zadania 1, s. 41. W razie trudności z zadaniami proszę o kontakt : xproblukom@o2.pl. Wykonane zadanie proszę przesłać na pocztę xproblukm@o2.pl. /skan, zdjęcie/. W czasie wolnym zachęcam by odwiedzić stronę www.ekatecheza.pl     .Pozdrawiam .


08.04.2020r. środa

RELIGIA

Szczęść Boże!     Z podręcznika proszę  przeczytać temat 34 s.116. W zeszycie ćwiczeń wykonać zadania 1, s. 40. W razie trudności z zadaniami proszę o kontakt : xproblukom@o2.pl. Wykonane zadanie proszę przesłać na pocztę xproblukm@o2.pl. /skan, zdjęcie/. W czasie wolnym zachęcam by odwiedzić stronę www.ekatecheza.pl  oraz proszę zapoznać się z zarządzeniem Biskupa Płockiego ze strony www.diecezjaplocka.pl    .Pozdrawiam .

MATEMATYKA

Ćwiczenia w rozwiązywaniu trudniejszych równań - doskonalenie umiejętności rozwiązywania równań z wcześniejszym upraszczaniem

 

07.04.2020r. wtorek

MUZYKA

Zapraszam do zapoznania się z tematem 23 (str. 120)- Instrumenty dęte. Podział i brzmienie. Proszę w zeszycie zapisać podział instrumentów dętych i posłuchać brzmienia wybranych instrumentów.

MATEMATYKA

Rozwiązywanie trudniejszych równań. Kształcenie umiejętności rozwiązywania równań z wcześniejszym upraszczaniem wyrażeń (wprowadzenie do redukcji wyrazów podobnych)


06.04.2020r. poniedziałek

JĘZYK ANGIELSKI

Powtarzamy wiadomości dotyczące czasu przeszłego present perfect. Wykonujemy zadania ,, Test yourself”str.53 w ćwiczeniu. Zachęcam do ćwiczeń na www. helloangielski.pl

MATEMATYKA

T: Rozwiązywanie równań w dwóch krokach. - Doskonalenie umiejętności rozwiązywania równań

Dodatkowo:   https://pistacja.tv/film/mat00384-rozwiazywanie-rownan-rozwiazanie-w-dwoch-krokach?playlist=281 

zadanie utrwalające: ćw.2/99


03.04.2020r. piątek

JĘZYK ANGIELSKI

Powtarzamy słownictwo – świętowanie, zapraszanie. Wykonujemy zadania 1,2,3,4,str.52,53 w ćwiczeniu. Zachęcam do obejrzenia filmu DVD Club ( do ćwiczenia.pl).

PLASTYKA

W ramach zajęć samodzielnych z plastyki uczniowie klasy VI wykonują pracę pod hasłem ,,Obyczaje wielkanocne" ( zalecane jest zastosowanie różnych technik plastycznych, praca może być wykonana w formacie A4 lub może mieć formę kartki świątecznej)
 
 MATEMATYKA

T: Jak rozwiązać równanie? - rozwiązywanie prostych równań

Dodatkowo: https://pistacja.tv/film/mat00383-rozwiazywanie-rownan-wprowadzenie?playlist=281 

 
 02.04.2020r. czwartek

JĘZYK ANGIELSKI

Święta i uroczystości – zapraszanie. Wykonujemy zad.5,6,7, str.51 w ćwiczeniu (zad 7 napisać do zeszytu ).


RELIGIA 

Szczęść Boże!     Z podręcznika proszę  przeczytać temat 33 s.113. W kartach pracy  wykonać zadania 1,2 s. 38. W razie trudności z zadaniami proszę o kontakt : xproblukom@o2.pl. Wykonane zadania proszę przesłać / zdjęcie ,skan/ na w/w adres kontaktowy.   Proszę zapoznać się z zarządzeniem Biskupa Płockiego ze strony www. diecezjaplocka.pl   oraz z Notą Komisji Nauki Wiary KEP.   .Pozdrawiam .


TECHNIKA

Praca do samodzielnego wykonania: „Pisanka z masy solnej ozdobiona przyprawami kuchennymi”- pieprz, ziele angielskie, groch, fasola, soja, ciecierzyca, ryż, mak. Praca na być wielkości kartki A4, forma płaska grubości 1-2 cm, kształt owalny. Pracę zabezpieczyć i przetrzymać do powrotu do szkoły. Termin na wykonanie – 1tydzień.


01.04.2020r. środa

JĘZYK ANGIELSKI

Składamy życzenia i podziękowania – proszę o wykonanie zad. 1,2,3,4,str.50  w ćwiczeniu ( zad.3 napisać do zeszytu ).

MATEMATYKA

T: Liczba spełniająca równanie -doskonalenie umiejętności sprawdzania, czy wskazana liczba jest rozwiązaniem równania.

Dodatkowo:  ćwiczenia


PLASTYKA

W ramach pracy samodzielnej z plastyki, uczniowie klas VI wykonują pracę z wykorzystaniem różnych technik plastycznych ,,Obyczaje wielkanocne" (format A4)

31.03.2020r. wtorek

MATEMATYKA

Sprawdzanie, czyli rozwiązanie bez rozwiązywania - Zrozumienie, co to jest liczba spełniające równanie i sprawdzenie, czy wskazana liczba jest rozwiązaniem równania. Praca domowa zad1/75 podpunkty d), e), f) z poziomu A, B, C i D

Dodatkowo: https://pistacja.tv/film/mat00382-liczba-spelniajaca-rownanie 

MUZYKA

Zapraszam do zapoznania się z tematem 22- Warsztat muzyczny. Lekcja służy powtórzeniu i utrwaleniu określonego zakresu wiedzy  i umiejętności.


30.03.2020r. poniedziałek

MATEMATYKA

Zaczynamy nowy rozdział. T: Równania, czyli skąd my to znamy? Zapoznaj się z tematem udostepnionym na portalu www.epodreczniki.pl (zaloguj się) - zapisywanie równania opisującego daną sytuację bez rozwiązywania równania. Wykonaj proste przykłady i ćwiczenia. Wykonaj zadania w ćwiczeniu - ćw. 4,5str. 94. Jeżli będą jakiekolwiek pytania, czy wątpliwości proszę o kontakt.

RELIGIA

Szczęść Boże!     Z podręcznika proszę  przeczytać temat 32 s.110. W zeszycie ćwiczeń wykonać zadania 1,2 s. 37. W razie trudności z zadaniami proszę o kontakt : xproblukom@o2.pl. Wykonane zadania proszę przesłać / zdjęcie / na w/w adres kontaktowy. W czasie wolnym zachęcam by odwiedzić stronę www.ekatecheza.pl  oraz proszę zapoznać się z zarządzeniem Biskupa Płockiego ze strony www. diecezjaplocka.pl. Pozdrawiam .

BIOLOGIA

Witam uczniów klasy VI. Przed nami ostatni temat z królestwa bezkręgowców,, Mięczaki- zwierzęta, które mają muszlę”. Poznacie środowisko życia mięczaków, wspólne cechy, ale także różnice w budowie ślimaków, małży i głowonogów, a także ich znaczenie w przyrodzie i dla człowieka. Nauczycie się rozpoznawać popularne gatunki ślimaków, które żyją w Polsce. Przeczytajcie proszę uważnie temat z podręczniki str71-76, dokładnie przeanalizujcie ciekawostki, zdjęcia i zastanówcie się nad odpowiedziami do ćwiczeń na str. 76 (ustnie), a na najbliższych zajęciach,, na żywo” podzielimy się zdobytą wiedzą. Życzę owocnej nauki.     Dorota Mariańska


27.03.2020r. piątek


MATEMATYKA

Witam. Wykonaj zadnia 13 i 14 str 59 w podręczniku. (podziel figury na czworokaty i trójkaty). Pozdrawiam

GEOGRAFIA

Proszę o zapoznanie się z tematem „ Rolnictwo Danii i Węgier „  i wykonanie zadań  zamieszczonych pod tematem w podręczniku. Zadania wykonujemy w zeszytach przedmiotowych.  Uczniów chętnych proszę o uzupełnienie drugiej karty pracy zamieszczonej w ubiegłym tygodniu na stronie internetowej szkoły.

TECHNIKA

Witam szóstoklasistów, z techniki proszę o wykonanie do przyszłego piątku - 3 kwietnia- pracy konstrukcyjnej, przestrzennej " Ozdoba stołu wielkanocnego". Praca może być wykonana z dowolnych materiałów naturalnych, sztucznych, gotowych elementów ale musi nawiązywać do tradycji wielkanocnych.Zdjęcia prac należy przesyłać na mój adres: nauczy2020@gmail.com. Wykonaną indywidualnie pracę należy obowiązkowo przetrzymać i zabezpieczyć przed uszkodzeniem  w domu, do powrotu do szkoły, Wtedy postawię oceny do dziennika. Miłej pracy K. Rzadkiewicz

JĘZYK ANGIELSKI

Proszę o zapoznanie się z informacjami grammar – str.67 w podręczniku. Wykonujemy zad. 4,5,6,8 str.48,49 w ćwiczeniu ( do poniedziałku ).

26.03.2020r czwartek

MUZYKA

Zapraszam do zapoznania się z tematem 21(str. 112)- Z muzyką w tle i odpowiedzieć na pytanie „Jaką rolę pełni muzyka w filmie i reklamie”. Proszę posłuchać utworów: Henry Mancini- motyw z filmu „Różowa pantera”, John Williams motyw z filmu „Gwiezdne wojny”.


JĘZYK POLSKI

Przeczytać przypowieści ,, O siewcy", ,,O miłosiernym Samarytaninie" i przemyśleć ich treść (podr. str.251, 252)

25.03.2020r. środa

MATEMATYKA

Dzień dobry. Na dziś do wykonania w ćwiczeniach str. 92 i 93 - kolejne powtórzenie, zatem potrzebny sprawdzian.

RELIGIA

Szczęść Boże!     Z podręcznika proszę  przeczytać temat 31 s.107. W zeszycie ćwiczeń wykonać zadania 1, s. 36. W razie trudności z zadaniami proszę o kontakt : xproblukom@o2.pl.  W czasie wolnym zachęcam by odwiedzić stronę www.ekatecheza.pl  oraz proszę zapoznać się z zarządzeniem Biskupa Płockiego ze strony www. diecezjaplocka.pl   .Pozdrawiam .

24.03.2020r. wtorek

BIOLOGIA

Dzień dobry! Witam 6- klasistów!!!

Dziś przedstawiam Wam ostatnią grupę stawonogów czyli pajęczaki. Zapraszam,( w dowolnym czasie, kiedy będziesz miał czas, ochotą i dostęp do komputera, ale nie później niż do niedzieli  29.03.2020r.) do obejrzenia lekcji na stronie e- podręczniki, zakładka Biologia,, Stawonogi- skorupiaki i pajęczaki”. Odszukaj w temacie punkt 3 i zapoznaj się z jego treścią, postaraj się zapamiętać:

  1. elementy budowy zewnętrznej pajęczaków
  2. nazwy kilku przedstawicieli pajęczaków( w tym największy i najmniejszy osobnik)
  3. jak pająki przygotowują się do zdobywania pokarmu i jak unieszkodliwiają swoją ofiarę.
  4. skąd się bierze ,,babie lato”

Przygotujcie powyższe informacje, możecie je zapisać( chętni mogą przesłać na moją pocztę dyrkasplu@gmail,com) mam nadzieję, że wkrótce będziemy mieli okazję porozmawiać i wymienimy się spostrzeżeniami. Do usłyszenia, życzę miłej pracy.

Dorota Mariańska

INFORMATYKA

Zapraszam do przypomnienia zasad bezpiecznego Internetu.

Obejrzyj w wolnym czasie filmiki

https://www.youtube.com/watch?v=jXPJgcbc1zQ&list=PLHHu-z4M86Bsd1Gbtcm-S2NAYZeIfI-Ep

- zapisz w zeszycie (w punktach) zasady bezpiecznego Internetu lub

- wykonaj prezentację w Power Point

Na wyniki waszej pracy czekam do piątku 27.03.2020r. e-mail 20matma20@gmail.com

Pozdrawiam. A.Brzozowiec23.03.2020r. poniedziałek

MATEMATYKA

Witam. Do wykonania Zad. 8,9,10,11 str. 58. Na rozwiązania czekam do środy

HISTORIA

Witam!! 
Pytania i wątpliwości związane z samodzielnym wykonywaniem zadań proszę kierować na mój adres: magste@o2.pl
Proszę też o przesłanie na tą pocztę rozwiązanych kart pracy w ciągu  tygodnia. Prace będą oceniane,
Pozdrawiam i życzę zdrowia!!!! M.Stepień
 dla klasy VI - oświecenie w Europie   Karta pracy

JĘZYK ANGIELSKI

Proszę o przeczytanie tekstu na str. 66 w podręczniku ( korzystać ze słownictwa z ramki Vocabulary str. 67 oraz ze str. 72 ) . Wykonać zadania 1,2,3, str.48 w ćwiczeniu ( do środy )


Uwaga do RELIGII - wpisujemy zadania we wskazanym miejscu, zwrotny adres e-mil zostanie przekazany w późniejszym terminie.

19.03.2020r. czwartek

MUZYKA

Dzień dobry. Bardzo proszę, abyście przeczytali temat: "Muzyczne widowiska. Formy muzyczno- -teatralne: operetka, musical, rewia". Ponadto napiszcie kilka zdań o: operetce, musicalu i rewii. Pozdrawiam

18.03.2020r. środa

JĘZYK POLSKI

Dzień dobry, proszę o śledzenie oferty programowej TVP, będą emitowane adaptacje lektur.

Proszę o zapoznanie się z informacjami z zakresu ortografii str.178 podręcznik, wykonać ćwiczenia 1,2,3 4,5 z podręcznika oraz ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń dotyczące pisowni wielką i małą literą. To nie są trudne ćwiczenia , w razie wątpliwości kontaktuj się się ze mną. Do piatku

MATEMATYKA

Powtórzenie. Wykanaj zadania od 1 do 7 że strony 57. Czas na wykonanie - do piątku. W wolej chwili zapoznajcie się ze stroną pistacja.tv Pozdrawiam

JĘZYK ANGIELSKI

J. angielski: str.46,47 w ćwiczeniu.(w zadaniu 7 pytania przećwiczyć według podanych przykładów, formy czasowników z zadania 4 ćwiczyć aby zapamiętać). W zeszycie napisać cztery zdania oznajmujące i utworzyć do nich zdania przeczące w czasie present perfectt z czasownikami nieregularnymi z zad.4.(do piątku). Pozdrawiam.

17.03.2020r. wtorek

MATEMATYKA

Utrwalamy wiadomości z ostatniego rozdziału.

Wykonaj zadania "Czy już umiem?" ze strony 11 i 20.

JĘZYK POLSKI

- czytanie lektury ,,Za niebieskimi drzwiami" (zalecane obejrzenie filmu na podst. książki Marcina Szczygielskiego ,,Za niebieskimi drzwiami")
- czytanie tekstu ,,Książka nad książkami"(fr.) Anny Kamieńskiej, podręcznik str.242
- utrwalanie zasad poznanych zasad ortograficznych z zakresu pisowni wyrazów wielką i małą literą ( wypełnianie zeszytu ćwiczeń GWO)

PLASTYKA

Na stronie internetowej szkoły (w zakładce informacje dla rodziców a dalej KONKURSY -REGULAMINY) umieszczone są regulaminy konkursów plastycznych. Uczniowie, którzy są zainteresowani wykonaniem prac konkursowych, muszą zapoznać się z wytycznymi regulaminów.


RELIGIA

Z PISMA  ŚWIETEGO  PRZECZYTAĆ EWANGELIA ŚW. Jana 12.1 -13.38. NAPISAĆ  W NOTATKACH / karta pracy/ STRESZCZENIE  JEDNEGO TYTUŁU .

16.03.2020r. poniedziałek

TECHNIKA 

Uczniowie kl. 6  Karta pracy "Domowe urządzenia elektryczne"  załącznik do pobrania   Karta pracy kl.VI.

BIOLOGIA 

Witajcie!

Zachęcam do zapoznania się z materiałem edukacyjnym zamieszczonym na stronie www.epodreczniki.pl( w lupkę wpisz,, owady”, a potem wybierz zakładkę Biologia-stawonogi- owady). Znajdziecie tam wiele informacji, które utrwalą i poszerzą wasze wiadomości o życiu owadów. Będziecie, mogli zajrzeć w ,, złożone oko muchy i do gniazda os”. Na zakończenie wykonajcie zadania interaktywne, zapiszcie odpowiedzi  w zeszycie do biologii, a jedno z nich zapiszcie jako dokument word lub zróbcie zdjęcie i wyślijcie na moją skrzynkę e- mailową dyrkasplu@gmail.com  do 22.03.2020r.

Dla chętnych polecam także materiał z zakładki: Biologia, przyroda- Stawonogi zwierzęta różnych środowisk.

Wkrótce przekażę Wam kolejne, mam nadzieję ciekawe zadanie, a tymczasem korzystajcie także z oferty przygotowanej dla dzieci i młodzieży w zmienionej ramówce telewizji, czytajcie książki, posłuchajcie muzyki, rozwijajcie swoje pasje. Dbajcie o siebie.

HISTORIA

Proszę napisać referat na temat "Kultura polskiego oświecenia i jego twórcy"

GEOGRAFIA

Materiały do samodzielnej pracy uczniów z geografii 

Karty pracy zamieszczone w załącznikach: Wielkie miasta Europy, Rozmieszczenie ludności   Rozmieszczenie ludności - karta pracy  Wielkie miasta europy - Karta pracy
Ćwiczenia interaktywne na stronie seterra - Mapa fizyczna Europy, Kraje Europy, Stolice 

Pytania i wątpliwości związane z samodzielnym wykonywaniem zadań proszę kierować na adres: mcgeo2020@gmail.com
Proszę też o przesłanie na tą pocztę rozwiązanych kart pracy do końca tego tygodnia,(klasy VI i VIII po jednej karcie do wyboru). Prace będą sprawdzane.