Klasa V

Zadania i materiały dla dzieci do wykonania w czasie zawieszenia zajęć w szkole przekazywane będą za pomocą aplikacji Messenger w założonej grupie klasowej. Efekty pracy - zdjęcia - uczniowie przekazują również przez aplikację - indywidualnie do nauczyciela (nie na grupie)  lub na email nauczyciela (dostępne w artykule Apel Dyrektora szkoły).

Wyluzowany  KONKURSY   Wyluzowany

Plan zajęć - kształcenie na odległość

25.05.2020r. poniedziałek

WYCHOWANIE FIZYCZNE

JĘZYK POLSKI

Czy uważnie przeczytaliśmy lekturę,, Opowieści z Narnii. Lew, czarownica i stara szafa.”?- test

MATEMATYKA

Kalendarz i zegar

Cel: Dzielenie rozwiązania zadania na etapy, stosując swoje własne, poprawne strategie rozwiązania

https://epodreczniki.pl/a/obliczenia-zegarowe-i-kalendarzowe/D1Gtq0IkI

Ćwiczenia utrwalające ćw./ 123 i 124

TECHNIKA

Technika kl. V

Temat: Jak powstaje rysunek techniczny?  

- Praca z podręcznikiem „ Jak to działa?”   str.  48-50                                                                                - Konsultacje z uczniami przez Skype, Messenger.                                                                      

Samodzielne zapoznanie się z tematem zajęć w podręczniku  oraz przeanalizowanie zamieszczonych ćwiczeń, rysunków, zdjęć.

Termin na wykonanie zadania – tydzień       

JĘZYK ANGIELSKI

Ulubiony sport i niezbędne wyposażenie. Powtórzenie słownictwa dotyczącego dyscyplin sportowych – numerowanie zdjęć. Poznanie nazw sportów ekstremalnych oraz nazw wyposażenia sportowego. Rozmowa o ulubionym sporcie. Wykonaj zad. 3,4,5, str.86/ 87

RELIGIA
ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE

  Karta pracy  Załącznik 1  Załącznik 2

22.05.2020r. piątek

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Nauka podstawowych przepisów gry w piłkę plażową.

JĘZYK ANGIELSKI

 Wykonywanie ćwiczeń sprawdzających wiadomości – czas przeszły past simple. 

INFORMATYKA

Animacje w prezentacji.  Zapoznanie z dodatkowymi opcjami animacji, przejścia pomiędzy slajdami.

program PowerPoint lub aplikacji google – prezentacje, karta pracy

Zadanie utrwalające: Karta Pracy

JĘZYK POLSKI

Pisownia wyrazów małą i wielką literą- powtórzenie i uzupełnienie wiadomości.

21.05.2020r. czwartek

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Nauka nawadniania organizmu podczas aktywności fizycznej.

MATEMATYKA

Sprawdzenie wiadomości – pola figur

JĘZYK POLSKI

Pisownia wyrazów małą i wielką literą- powtórzenie i uzupełnienie wiadomości.

HISTORIA

Temat:  Czasy świetności dynastii Jagiellonów.

 1. Przyczyny zawarcia unii polsko – węgierskiej w 1440roku.

 2. Bitwa pod Warną – 1444 roku.

 3. Okres panowania Kazimierza Jagiellończyka w państwie polskim.

 4. Geneza wybuchu wojny trzynastoletniej w 1454 roku.

 5. Postanowienia II pokoju toruńskiego w 1466 roku.

 6. Rządy Jagiellonów na tronach państw w Europie Środkowo – Wschodniej na przełomie XV i XVI wieku.

W domu:   Ćw. 2 str. 221

Rozwiązana prace domową proszę przesłać na mojego maila: magste@o2.pl20.05.2020r. środa

WYCHOWANIE FIZYCZNE

KONKURS. Polski Związek Lekkoatletyki - Pokoloruj nasz świat.

MATEMATYKA

Powtórzenie przed sprawdzianem. Utrwalenie umiejętności obliczania pól czworokątów i trójkątów oraz zamiany jednostek pola

Ćwiczenia utrwalające str. 122

JĘZYK ANGIELSKI

Czytanie tekstu ,, Sports rules.” . Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem. Wyszukiwanie w tekście potrzebnych informacji. Reguły w sporcie – przyporządkowywanie zasad dyscyplinom sportu. Rozmowa o wybranym sporcie. Wykonujemy zad. 1,2,str.86.

PLASTYKA

JĘZYK POLSKI

Jak rozpoznać zdania złożone współrzędnie i podrzędnie?

19.05.2020r. wtorek

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Utrwalamy zasady organizacji obwodu stacyjnego.

HISTORIA

Temat:  Czasy świetności dynastii Jagiellonów.

 1. Przyczyny zawarcia unii polsko – węgierskiej w 1440roku.
 2. Bitwa pod Warną – 1444 roku.
 3. Okres panowania Kazimierza Jagiellończyka w państwie polskim.
 4. Geneza wybuchu wojny trzynastoletniej w 1454 roku.
 5. Postanowienia II pokoju toruńskiego w 1466 roku.
 6. Rządy Jagiellonów na tronach państw w Europie Środkowo – Wschodniej na przełomie XV i XVI wieku.

W domu:   Ćw. 2 str. 221

Rozwiązana prace domową proszę przesłać na mojego maila: magste@o2.pl

MATEMATYKA

Pola figur płaskich. Doskonalenie umiejętności obliczania pól wielokątów z podziałem na czworokąty i trójkąty

 https://epodreczniki.pl/a/trening-mistrza---cwiczenia-przed-sprawdzianem/Df1Do5lg6 (czas do czwartku)

Ćwiczenia utrwalające str. 121

MUZYKA

W nawiązaniu do tematu- O rodzinie w rytmie rock and rolla prosiłbym o przeczytanie tematu i wyjaśnienie pojęcia- rock and roll.

BIOLOGIA

Dzień dobry!

Jakie tkanki występują w roślinach? Rozpoczynamy kolejny dział ,, Tkanki i organy roślinne”. Z pewnością zauważyliście, że nastąpiła pewna zmiana w programie biologii, ale było to związane z  sytuacją epidemiologiczną, która niespodziewanie pojawiła się w naszym kraju. Nie sądziłam, że ograniczenie w funkcjonowaniu szkół będzie trwało tak długo i dlatego uznałam, że zamiana tematyki ułatwi wam uczenie się,, na odległość” Ograniczenie trwa nadal więc bierzemy się za to, co nam zostało… na pewno dacie radę! Dziś będziemy poznawać roślinki,, od środka” tzn będziemy mówić o tych małych elementach, z których zbudowane jest ich ciało czyli tkankach. Poznacie ich rodzaje i funkcje. Jestem przekonana, że po zajęciach, kiedy będziecie obserwować jakąś roślinkę bez problemu będziecie potrafili wskazać, gdzie szukać określonych typów tkanek roślinnych. Zapraszam na zajęcia online.

Praca domowa( pisemnie) ćwiczenie 1, 2, 3, 4 str. 97 podręcznik do biologii. Odpowiedzi przesyłamy na moją pocztę dyrkasplu@gmail.com

JĘZYK POLSKI

Jak rozpoznać zdania złożone współrzędnie i podrzędnie? 

18.05.2020r. poniedziałek

WYCHOWANIE FIZYCZNE 

Nauka podstawowych elementów gry w szachy.

JĘZYK POLSKI

Jak rozpoznać zdania złożone współrzędnie i podrzędnie? Przypomina, czym charakteryzuje się zdanie złożone, zapoznaje się z informacją dotyczącą rodzajów zdań złożonych, tworzy zdania współrzędnie złożone, wskazuje zdania złożone podrzędnie i ustala pytania, na które odpowiadają, wspólnie i samodzielnie wykonuje ćwiczenia.

MATEMATYKA

Zamiana jednostek pola. Kształcenie umiejętności zamiany jednostek pola  https://moje.epodreczniki.pl/a-shared-owner/DYvaHQV94/fV6sTZ7I Ćwiczenia utrwalające str. 120

TECHNIKA

Temat: Kompozyty – materiały przyszłości. 

- Praca z podręcznikiem „ Jak to działa?”   str.  42-43                                                                               

- Konsultacje z uczniami przez Skype, Messenger.                                                                     

Samodzielne zapoznanie się z tematem zajęć w podręczniku  oraz przeanalizowanie infografiki.   

Termin na wykonanie zadania – tydzień                                                                                                 

JĘZYK ANGIELSKI

Ćwiczenia gramatyczno – leksykalne w czasie past simple. Powtórzenie budowy zdań w czasie przeszłym. Ćwiczenia konwersacyjne – zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi o wydarzenia przeszłe. Powtórzenie poznanych czasowników nieregularnych. Tłumaczenie fragmentów zdań.

RELIGIA

Szczęść Boże!     Z podręcznika proszę  przeczytać temat 33 str.93. W zeszycie ćwiczeń wykonać zadania 1,2str. 59. W razie trudności z zadaniami proszę o kontakt : xproblukom@o2.pl. Praca domowa zadanie 3i 4 str. 60. Wykonane zadania/zdjęcie,skan/ proszę przesłać na adres xproblukom@o2.pl.  . W czasie wolnym zachęcam by odwiedzić stronęwww.ekatecheza.pl   .Pozdrawiam .ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE

  Karta pracy  Załącznik 1  Załącznik 2

15.05.2020r. piątek


WYCHOWANIE FIZYCZNE

Kształtujemy prawidłową postawę ciała

JĘZYK POLSKI

Dlaczego warto czytać książki? ,,The Pagemaster” (fr.) 

INFORMATYKA

Sterowanie animacją. Utworzenie prezentacji i dodanie animacji do jego elementów, zapoznanie z metodami kolejności animacji.

Zadanie dla chętnych: zad.1/99

JĘZYK ANGIELSKI

Pytania otwarte ze słowami pytającymi w czasie past simple. Przypomnienie znaczenia słów pytających: what, where, when. Konstruowanie pytań z podanych słów. Zadawanie pytań dotyczących czynności przeszłych i udzielanie odpowiedzi. Wykonujemy zad. 6, 7, 8, str.85.


14.05.2020r. czwartek

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Badminton - zasady gry.

JĘZYK POLSKI

Dlaczego warto czytać książki? ,,The Pagemaster” . Samodzielnie czyta tekst opowiadania, wskazuje elementy świata przedstawionego, charakteryzuje bohatera, określa jego przeżycia, nazywa wartości wskazane w utworze jako najważniejsze formułuje opinie, samodzielnie sporządza listę książek, które zasługują na uwagę, uzasadnia swoje zdanie.

MATEMATYKA

Jednostki pola. Kształtowanie umiejętności zamiany jednostek pola https://epodreczniki.pl/a/pole-figury-jednostki-pola/DFpcrJFkF (wydłużony czas realizacji) Ćwiczenia utrwalające: ćw/119

HISTORIA

Temat: Czasy Kazimierza Wielkiego

 1. Zawarcie pokoju wieczystego z Krzyżakami  w 1343 roku
 2. Założenie Akademii Krakowskiej w 1364 roku.
 3. Zjazd monarchów w Krakowie – „ uczta u Wierzynka”

„ Zastał Polskę  drewnianą a zostawił murowaną”

W domu:  Cw. 2 str. 207

Rozwiązana prace domową proszę przesłać na mojego maila: magste@o2.pl


13.05.2020r. środa

MATEMATYKA

Pole trapezu - zadania. Doskonalenie umiejętności obliczania pola trapezu https://epodreczniki.pl/a/pole-trapezu/D1BVGUnxc

Ćwiczenia utrwalające: ćw. /117 

JĘZYK POLSKI

Jak napisać dedykację? 

PLASTYKA

Temat: Dekoracje na różne święta.

Zaprojektuj scenografię do szkolnego apelu lub przedstawienia z okazji święta narodowego ( może być to rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja). Format A3, dozwolone wykorzystanie różnych technik plastycznych.

JĘZYK ANGIELSKI

 Liczebniki porządkowe od 1 do 100. Powtórzenie liczebników głównych od 1 do 100. Poznanie zasad tworzenia liczebników porządkowych. Ćwiczenia w pisowni oraz wymowie poznanych liczebników. Wykonujemy zad. 3, 4, 5, str.84.


12.05.2020r. wtorek

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Nauka podstawowych przepisów gry w piłkę ręczną.

MATEMATYKA

Pole trapezu. Wyprowadzenie wzoru na pole trapezu. Kształtowanie umiejętności wykorzystania wzoru na pole trapezu w zadaniach

 https://pistacja.tv/film/mat00241-wyprowadzenie-wzoru-na-pole-trapezu?playlist=392 lub www.docwiczenia.pl kod M5LWU1

Ćwiczenia utrwalające: ćw./ 116

MUZYKA

Zapraszam do zapoznania się z tematem 28- O rodzinie w rytmie rock and rolla. Prosiłbym o wysłuchanie: Ray Harris - Come On Little Mama i dowolnych utworów króla rock and rolla Elvisa Presleya

BIOLOGIA

Dzień dobry!

Zgodnie z zapowiedzią, dziś  w czasie zajęć, będziecie rozwiązywać quiz wiedzy z biologii pt,, Mchy i paprotniki”. Wczoraj na grupie klasowej udostępniłam link do quizu, dziś tuż przed lekcją( także na grupie klasowej Messenger) otrzymacie hasło i dalsze wskazówki. Test składa się z 12 pytań z jedną prawidłową odpowiedzią, czas na udzielenie odpowiedzi jest ograniczony i wynosi 1 minutę( zobaczycie, że spokojnie Wam wystarczy). Nie ma możliwości powrotu do poprzedniego pytania dlatego dokładnie czytajcie polecenia i spokojnie wskazujcie właściwe odpowiedzi. Wasze wyniki zostaną zapisane w aplikacji Quizme, a ja będę mogła je zobaczyć i ocenić. Wy także po zaznaczeniu wybranej odpowiedzi od razu będziecie widzieli poprawne i złe odpowiedzi, zwróćcie także uwagę na to, aby uzyskać informację, co należy jeszcze utrwalić. Mam nadzieję, że nie będzie problemów technicznych, ale gdyby się takie pojawiły proszę o niezwłoczną informację a w wiadomości prywatnej. Życzę  wszystkim dobrej zabawy i powodzenia!

JĘZYK POLSKI

Jak napisać dedykację? Analizuje informacje dotyczące zasad tworzenia dedykacji, analizuje przykładowy tekst dedykacji, samodzielnie redaguje tekst dedykacji.

11.05.2020r. poniedziałek

RELIGIA

Szczęść Boże.Proszę przeczytać z podręcznika temat 32- ,,Pierwsze miejsca na uczcie '' . W kartach pracy proszę wykonać zadania z tematu 32 .Praca domowa zadanie 2. Wykonane zadanie proszę przesłać na adres xproblukom@o2.pl .Pozdrawiam.

 WYCHOWANIE FIZYCZNE

Nauka projektowania obwodu stacyjnego. Ćwiczenia ogólnorozwojowe.

JĘZYK POLLSKI

Spotkanie z dziełem sztuki. Opis ilustracji Dariusza Twardocha ,,To nic, że to podróż w nieznane, i to ważne, że jedziemy razem”.

MATEMATYKA

Pole trójkąta - zadania. Doskonalenie umiejętności obliczania pola trójkąta.

Dodatkowo: podręcznik, https://pistacja.tv/film/mat00819-pole-trojkata-zadania-tekstowe?playlist=392

Ćwiczenia utrwalające: ćw/114 

TECHNIKA

Temat: Ekologiczny stworek z tworzyw sztucznych.                                                                                     

   - Praca z podręcznikiem „ Jak to działa?”   str.  40-41                                                                               

- Konsultacje z uczniami przez Skype, Messenger.                                                                     

Samodzielne zapoznanie się z tematem zajęć w podręczniku  oraz przeanalizowanie poszczególnych etapów wykonania zadania technicznego – „ Ekologiczny stworek z tworzyw sztucznych”                                                                                     

Termin na wykonanie zadania – tydzień                                                                                         

JĘZYK ANGIELSKI 

Czytanie tekstu ,, Rock climbing” Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem, odpowiadanie na pytania do tekstu. Wyszukiwanie w tekście wyrażeń związanych ze sportem. Poznanie pojęcia: wyrażenie idiomatyczne, dopasowywanie wyrażeń do ich znaczenia. Wykonujemy zad. 1, 2, str.84.

RELIGIA

08.05.2020r. piątek

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE

  Karta pracy  Załącznik 1  Załącznik 2  Załącznik 3  Załącznik 4  Załącznik 5

JĘZYK ANGIELSKI

Mówimy o wydarzeniach przeszłych: czas past simple. Ćwiczenia konwersacyjne – zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi w czasie past simple. Układanie pytań do podanych odpowiedzi. Gra ,, What did you do?”. Wykonujemy zad. 6, 7, str.83.

JĘZYK POLSKI

Powtarzamy i utrwalamy zasady pisowni wyrazów z ó, u, ż, rz, h, ch.

INFORMATYKA

Tworzymy album fotograficzny. Wstawianie zdjęć do albumu utworzonego w programie PowerPoint, dodawanie tekstów do albumu, opcje formatowania zdjęć, usuwanie tła zdjęcia. Ćwiczenia utrwalające dla chętnych: 3 str. 79

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Poprawiamy kondycję- wykonujemy trening całego ciała w domu.


07.05.2020r. czwartek

MATEMATYKA

Pole trójkąta. Kształtowanie umiejętności obliczania pola trójkąta przy danym boku i wysokości opuszczonej na ten bok

https://pistacja.tv/film/mat00239-wyprowadzenie-wzoru-na-pole-trojkata?playlist=392 ,

https://epodreczniki.pl/a/pole-trojkata/DztHmSXqd

GEOGRAFIA

JEZYK POLSKI

Związki wyrazów w zdaniu. Zapoznaje się z terminami: związek wyrazowy, wyraz określany(nadrzędny), wyraz określający (podrzędny), wskazuje w zdaniu związek główny i związki poboczne, wspólnie i samodzielnie wykonuje ćwiczenia dotyczące związków wyrazów w zdaniu.

HISTORIA

: Zjednoczenie Polski.                  

1.  Koronacja Przemysła II na króla Polski w 1295 roku.

2. Panowanie Wacława II w państwie polskim w XIII wieku.

3. Przejęcie władzy przez Władysława Łokietka w Polsce.

4.  Koronacja  Władysława Łokietka na króla Polski w 1320 roku.

5. Bitwa z krzyżakami pod Płowcami w 1331 roku.

W domu:   Ćw. 3 str. 202

Rozwiązana prace domową proszę przesłać na mojego maila: magste@o2.pl

WYCHOWANIE FIZYCZNE

 Test sprawnościowy Zuchory część 1.


06.05.2020r.

MATEMATYKA

Pole równoległoboku i rombu – zadania. Doskonalenie umiejętności obliczania pola równoległoboku i rombu przy danej długości boku i wysokości do niego prostopadłej oraz pola rombu i kwadratu przy danych długościach przekątnych. Obliczanie długości wysokości równoległoboku przy danym polu i boku, na który wysokość jest opuszczona.

 https://pistacja.tv/film/mat00817-pole-rownolegloboku-i-rombu-zadania?playlist=392

Ćwiczenia sprawdzające 

JĘZYK ANGIELSKI

Czas przeszły past simple – czasowniki nieregularne. Tworzenie form przeszłych wybranych czasowników nieregularnych. Zapoznanie się z pełną listą czasowników i ich znaczeniem. Ćwiczenia w układaniu zdań oznajmujących i przeczących w czasie past simple. Wykonujemy zad. 3, 4, str.82.

JĘZYK POLSKI

Związki wyrazów w zdaniu. Zapoznaje się z terminami: związek wyrazowy, wyraz określany(nadrzędny), wyraz określający (podrzędny), wskazuje w zdaniu związek główny i związki poboczne, wspólnie i samodzielnie wykonuje ćwiczenia dotyczące związków wyrazów w zdaniu.

PLASTYKA

05.05.2020r. wtorek

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Piłka nożna - „Żonglerka piłki głową”.

BIOLOGIA

Dzień dobry!

Dziś paprotniki- cdJPoznamy budowę, występowanie, cykl rozwojowy i przedstawicieli skrzypów i widłaków oraz znaczenie paprotników w przyrodzie. Zapraszam na zajęcia online

MUZYKA

Zapraszam do zapoznania się z tematem 27- Na majówkę. Prosiłbym o napisanie kilku zdań na temat tańca czeskiego - POLKA

MATEMATYKA

Pole rombu. Kształcenie umiejętności obliczania pola rombu o danych przekątnych.

https://pistacja.tv/film/mat00240-pole-rownolegloboku-i-rombu?playlist=392

Ćwiczenia utrwalające: 5/110

JĘZYK POLSKI

Spotkanie z dziełem sztuki. Opis ilustracji Dariusza Twardocha ,,To nic, że to podróż w nieznane, i to ważne, że jedziemy razem”.

04.05.2020r. poniedziałek

RELIGIA

Szczęść Boże! PYTANIA  KATECHIZMOWE  Z PODRĘCZNIKA  s. 205. Pyt. Od 1 – 40.PROSZĘ SOBIE UTRWALAĆ !. Z podręcznika proszę  przeczytać temat 42 str.132. W zeszycie ćwiczeń wykonać zadania 1,2 str. 95. W razie trudności z zadaniami proszę o kontakt : xproblukom@o2.pl.  Praca domowa  zadnie 3 i 4 ze str.96. Wykonane zadania /zdjęcie , skan/ proszę przesłać na adres xproblukom@o2.pl. W czasie wolnym zachęcam by odwiedzić stronę www.ekatecheza.pl   .Pozdrawiam .

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Zmagania lekkoatletyczne- poznajemy konkurencje.

MATEMATYKA

Pole równoległoboku. Kształcenie umiejętności obliczania pola równoległoboku. https://epodreczniki.pl/a/pole-rownolegloboku-i-rombu/DIh1BABcW?showShareModal=1 ,

www.docwiczenia.pl kod M5TZ5M     Ćwiczenia utrwalające: str.109

JEZYK ANGIELSKI

Klub odkrywców – historia telewizji. Czytanie tekstu ,, The history of television”. Ćwiczenia w rozumieniu treści – wyszukiwanie informacji, quiz klasowy. Wykonujemy zad.1,2, str.79.

JĘZYK POLSKI

Czytamy ze  zrozumieniem . Test ,,Do młodego czytelnika”

TECHNIKA

Temat: Kokarda narodowa .                                                                                                      

- Praca samodzielna                                                                                                                     

 - Konsultacje z uczniami przez Skype, Messenger.                                                                     

 - Termin na wykonanie zadania – tydzień                                                                                 

Samodzielne zapoznanie się z filmem instruktażowym, jak wykonać kokardę narodową z kolorowego papieru. https://www.youtube.com/watch?v=-5Rp51gqJDA                                                                               


30.04.2020r. czwartek

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Piłka nożna – przyjęcie piłki różnymi częściami ciała.

JĘZYK POLSKI

Urozmaicamy opowiadanie. Zapoznaje się ze sposobami urozmaicania opowiadania twórczego, analizuje przykładowe opowiadanie, ćwiczy umiejętności nadawania tekstowi dynamicznego charakteru,  samodzielnie redaguje krótkie opowiadanie zawierające dialog, dynamizujące słownictwo oraz puentę.

MATEMATYKA

Pole prostokąta. Doskonalenie umiejętności obliczania pola prostokąta w zadaniach osadzonych w kontekście praktycznym.


29.04.2020r. środa

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

  Karta pracy

PLASTYKA

Temat: Kompozycja dynamiczna.

Wykonaj w technice mieszanej pracę ukazującą wnętrze wulkanu. Zastosuj kompozycję dynamiczną ( informacje na temat kompozycji dynamicznej znajdują się w podręczniku na stronie 53); format pracy A4

JEZYK POLSKI

Test sprawdzający umiejętność czytania ze zrozumieniem ,,Do młodego czytelnika”

MATEMATYKA

 Pole figury. Przypomnienie umiejętności obliczania pola prostokąta i kwadratu przedstawionego na rysunku oraz w sytuacjach praktycznych, w tym dla danych wymagających zamiany jednostek https://epodreczniki.pl/a/pole-prostokata-i-kwadratu/DOj5bvNYQ

Ćwiczenia utrwalające


28.04.2020r. wtorek

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Zapoznanie się z podstawowymi przepisami gry w piłce siatkowej.

BIOLOGIA

Dzień dobry!

Kolejny temat z działu,, Różnorodność roślin” to paprotniki. Dziś zajmiemy się paprociami, nie wiem czy wiecie, że ogromne drzewiaste paprocie stały się podwaliną do powstania  węgla?  Poznamy ich środowisko życia, budowę i sposób rozmnażania się a także najciekawsze gatunki paproci występujących w Polsce. Zapraszam na zajęcia online.

MUZYKA

W ramach tematu Muzyka i przyroda bardzo proszę o wysłuchanie Cyklu 4 koncertów skrzypcowych A.Vivaldiego – „Cztery pory roku

JĘZYK POLSKI

Doskonalimy interpunkcję. Zapoznaje się z informacjami dotyczącymi zastosowania dwukropka, wykrzyknika, wielokropka i przecinka w wypowiedzeniu, stosuje znane zasady w praktyce, wspólnie i samodzielnie wykonuje ćwiczenia interpunkcyjne. 

MATEMATYKA

Sprawdzenie wiadomości – ułamki dziesiętne

27.04.2020r. poniedziałek

RELIGIA

Szczęść Boże!     Z podręcznika proszę  przeczytać temat 31 str.89. W zeszycie ćwiczeń wykonać zadania 1,2str. 53. W razie trudności z zadaniami proszę o kontakt : xproblukom@o2.pl. Praca domowa zadania 3,4,5str. 56. Wykonane zadania/zdjęcie,skan/ proszę przesłać na adres xproblukom@o2.pl.  . W czasie wolnym zachęcam by odwiedzić stronęwww.ekatecheza.pl   .Pozdrawiam .

TECHNIKA

Temat: Zastosowanie, konserwacja i narzędzia do obróbki tworzyw sztucznych. 

- Praca z podręcznikiem „ Jak to działa?”   str.  37-39

- Konsultacje z uczniami przez Skype, Messenger.                                                                     

Samodzielne zapoznanie się z tematem zajęć w podręczniku  oraz przeanalizowanie zamieszczonych ćwiczeń.

Poruszane zagadnienia :                                                                                                                

- Zastosowanie tworzyw sztucznych

- Jak dbać o wyroby z tworzyw sztucznych? 

- Narzędzia do obróbki tworzyw sztucznych 

Filmy do obejrzenia:

https://slideplayer.pl/slide/411902/   - Tworzywa sztuczne

https://slideplayer.pl/slide/405343/- Tworzywa sztuczne- włókna                                                                                          

JĘZYK ANGIELSKI

Hobby i zainteresowania, czas przeszły past simple - ćwiczenia utrwalające. Powtórzenie słownictwa oraz zwrotów związanych ze składaniem propozycji: tworzenie dialogu. Uzupełnianie pytań oraz tekstów z lukami. Ćwiczenia utrwalające czas przeszły: czytanie zdań i tekstów – dobieranie odpowiedzi.  Wykonujemy zad. 1- 5 str.81.

MATEMATYKA

Ułamki dziesiętne – zadania tekstowe. Doskonalenie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy z zakresu działań na ułamkach dziesiętnych oraz umiejętności rachunkowych do rozwiązywania zadań osadzonych w kontekście praktycznym.

 https://epodreczniki.pl/a/dzialania-na-liczbach-dziesietnych/DSnWGL3rg - przygotowanie do sprawdzianu

JĘZYK POLSKI

Doskonalimy interpunkcję. 

Zapoznaje się z informacjami dotyczącymi zastosowania dwukropka, wykrzyknika, wielokropka i przecinka w wypowiedzeniu, stosuje znane zasady w praktyce, wspólnie i samodzielnie wykonuje ćwiczenia interpunkcyjne. 

24.04.2020r. piątek

JĘZYK ANGIELSKI

Historyjka ,, You are under arrest”. Sport. Opisujemy ilustrację, ćwiczymy nazwy dyscyplin sportowych. Uczymy się uzupełniać informacje dotyczące tekstu. Wykonujemy zad. 1, 2, str. 82.

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Jak zachować się w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia.

JĘZYK POLSKI

Test sprawdzający czytanie ze zrozumieniem.

INFORMATYKA

Pokaz slajdów - dodawanie kolejnych slajdów; wstawianie ilustracji i tekstu, zapisywanie i wyświetlanie prezentacji w programie PowerPoint lub aplikacji google. Dodatkowo dla chętnych: Zad. 2/ 70

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE

  Karta pracy  Załącznik 1  Załącznik 2  Załącznik 3

23.04.2020r. czwartek

JĘZYK POLSKI

Spotkanie z prasą.

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Pojęcia olimpiada i igrzyska olimpijskie. Co symbolizują flaga i znicz olimpijski?

MATEMATYKA

Ułamki dziesiętne – zadania tekstowe. Doskonalenie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy z zakresu działań na ułamkach dziesiętnych oraz umiejętności rachunkowych do rozwiązywania zadań osadzonych w kontekście praktycznym.

Dodatkowo: podręcznik, https://epodreczniki.pl/a/dzialania-na-liczbach-dziesietnych/DSnWGL3rg - przygotowanie do sprawdzianu


22.04.2020r. środa

MATEMATYKA

Działania na ułamkach dziesiętnych – powtórzenie. Utrwalenie wiadomości i umiejętności dotyczących działań w pamięci i działań pisemnych na ułamkach dziesiętnych.

Dodatkowo: podręcznik, ćwiczenie str. 103


JĘZYK POLSKI

Jacy jesteśmy? A. Minkowski ,,Gruby” (fr.)

JĘZYK ANGIELSKI

Powtarzamy wiadomości. Utrwalamy słownictwo oraz struktury gramatyczne czasu przeszłego past simple. Wykonujemy zadania powtórzeniowe Test yourself.


21.04.2020r. wtorek

HISTORIA


WYCHOWANIE FIZYCZNE

Opisujemy zasady ulubionej zabawy lub gry ruchowej- zasady bezpiecznego zachowania się podczas zabawy. 

MATEMATYKA

Zamiana jednostek - zadania. Doskonalenie umiejętności zamiany jednostek długości i masy, czytania ze zrozumieniem tekstów zawierających informacje liczbowe. Doskonalenie umiejętności w rozwiązywaniu zadań osadzonych w kontekście praktycznym

Dodatkowo: podręcznik, https://epodreczniki.pl/a/przedstawianie-wyrazen-dwumianowanych-za-pomoca-liczb-dziesietnych/DkmzqVGg (czas do piątku) ćwiczenia utrwalające


JĘZYK POLSKI

Jacy jesteśmy? A. Minkowski ,,Gruby” (fr.)

BIOLOGIA

Dzień dobry!

Zaczynamy nowy dział(V),, Różnorodność roślin”. Rośliny to jedne z najbardziej zróżnicowanych organizmów żyjących na Ziemi, które łatwo możemy poznawać przez obserwację. Zaczniemy naszą przygodę od mchów. Poznacie elementy ich budowy zewnętrznej, środowisko życia, sposób rozmnażania się, znaczenie w przyrodzie i w gospodarce oraz  nauczcie  się rozpoznawać najpopularniejsze gatunki mchów występujące w Polsce. Zapraszam na zajęcia online, a po zajęciach na spacer  na podwórko, działkę do ogródka w poszukiwaniu mchów, być może znajdziecie jakieś ciekawe okazyJ Wasza praca domowa to zapamiętać jak najwięcej wiadomości i zrobić zdjęcie mchu, który znaleźliście na spacerze.

Dorota Mariańska


MUZYKA

Zapraszam do zapoznania się z tematem 26- Muzyka i przyroda. Prosiłbym o napisanie w kilku zdaniach co to jest muzyka programowa i ilustracyjna. Słuchamy: E. Grieg-Poranek z I suity Peer Gynt, N. Rimski-Korsakow – Lot trzmiela z opery Bajka o cesarze Sałtanie, M. Musorgski- Noc na Łysej Górze


20.04.2020r. poniedziałek

RELIGIA

Szczęść Boże!     Z podręcznika proszę  przeczytać temat 30 s.86. W zeszycie ćwiczeń wykonać zadania 1,2,3,4s. 53. W razie trudności z zadaniami proszę o kontakt : xproblukom@o2.pl. Wykonane zadania/zdjęcie,skan/ proszę przesłać na adres xproblukom@o2.pl.   W czasie wolnym zachęcam by odwiedzić stronę www.ekatecheza.pl  oraz proszę zapoznać się  z zarządzeniem Biskupa Płockiego ze strony www. diecezjaplocka.pl   .Pozdrawiam .

TECHNIKA

Temat: Świat tworzyw sztucznych.                                                                                          

- Praca z podręcznikiem „ Jak to działa?”   str. 36-37  - Konsultacje z uczniami przez Skype, Messenger.                                   filmy do obejrzenia:  https://www.youtube.com/watch?v=jMPDOt2zmbU– Drugie życie butelki Petulki https://www.youtube.com/watch?v=4Y-a3no1bMY –Mirwal- producent polaru                    

Samodzielne zapoznanie się z tematem zajęć w podręczniku str.36-37 oraz przeanalizowanie zamieszczonych ćwiczeń.        Poruszane zagadnienia : - Jak powstają tworzywa sztuczne?    - Rodzaje i właściwości tworzyw

JĘZYK POLSKI

Pisownia ,,nie” z różnymi częściami mowy 

MATEMATYKA

Zamiana jednostek. Kształcenie zamieniany jednostek długości (milimetr, centymetr, decymetr, metr, kilometr) jednostek masy (gram, dekagram, kilogram), www.docwiczenia.pl kod M51H8V. Ćwiczenia utrwalające: ćw. 2,3/101

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Udział w wybranej regionalnej zabawie - Losowe karty.

JĘZYK ANGIELSKI

Zainteresowania i hobby. Poćwiczysz układanie krótkich dialogów oraz sposoby składania propozycji – wykonaj zadania 1 – 4 str.74 zeszyt ćwiczeń.


17.04.2020r. piątek

JĘZYKA ANGIELSKI

Filmy i programy telewizyjne. Utrwalisz słownictwo dotyczące programów telewizyjnych oraz pytania i przeczenia w czasie przeszłym – wykonaj zadania 4 – 7 str. 72, 73, ( zeszyt ćwiczeń ).


ZAJĘCIA KOREKCYJNO KOMPENSACYJNE

  Karta pracy  Załącznik 1  Załącznik 2

INFORMATYKA

Projektowanie prezentacji. wpisywanie tytułu prezentacji i wybór motywu slajdów; dobór kolorów, rodzaju czcionki i stylu tła; dodawanie kolejnych slajdów; wstawianie ilustracji i tekstu. w programie np. PowerPoint lub Aplikacji Google – prezentacje.16.04.2020r. czwartek

MATEMATYKA

Dzielenie ułamków dziesiętnych przez liczby, które nie są ich dzielnikiem. Kształcenie umiejętności pisemnego dzielenia ułamków dziesiętnych np. 11:4. 


15.04.2020r. środa

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Test oceny wiadomości z wychowania fizycznego.

MATEMATYKA

Ćwiczenia w pisemnym dzieleniu ułamków dziesiętnych. Doskonalenie umiejętności pisemnego dzielenia ułamków dziesiętnych

podręcznik zad. 2/31 poziom C i D, https://pistacja.tv/film/mat00192-dzielenie-pisemne-liczb-dziesietnych?playlist=299

Ćwiczenia utrwalające: ćw. 4 i 6 str. 100

JĘZYK ANGIELSKI

Poćwiczysz czytanie i rozumienie tekstu oraz czasowniki w czasie przeszłym past simple – wykonaj zadania 1- 4 str.70 ( zeszyt ćwiczeń)


PLASTYKA

Wiosna wokół mnie ( praca w formie kolażu)

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

   Notatka  Notatka


08.04.2020r. środa

PLASTYKA

W ramach pracy samodzielnej z plastyki uczniowie klasy V kończą pracę o tematyce świątecznej. Efekty pracy proszę przesłać w postaci zdjęć na messenger nauczyciela.

MATAEMATYKA

Pisemne dzielenie ułamków dziesiętnych. Kształcenie umiejętności dzielenia pisemnego ułamków dziesiętnych

Dodatkowo https://pistacja.tv/film/mat00192-dzielenie-pisemne-liczb-dziesietnych?playlist=299

07.04.2020r. wtorek

MUZYKA

Zapraszam do zapoznania się z tematem 25- Warsztat muzyczny. Lekcja służy powtórzeniu i utrwaleniu określonego zakresu wiedzy  i umiejętności.

MATEMATYKA

Dzielenie ułamków dziesiętnych przez liczbę naturalną. Kształcenie umiejętności dzielenia ułamków dziesiętnych w pamięci i pisemnie  https://pistacja.tv/film/mat00190-dzielenie-pisemne-liczb-dziesietnych-przez-liczby-naturalne?playlist=299 ,Zad. 1/ 31 Poziom A, B (dokończyć)


06.04.2020r. poniedziałek

TECHNIKA

„ Zdrowy posiłek dla ucznia na drugie śniadanie” – praca samodzielna.

Potrawę należy samodzielnie przygotować, zrobić sobie z nią zdjęcie, przesłać na mój adres gmail, a następnie zjeść. Smacznego!

Pod zdjęciem należy napisać składniki użyte do wykonania potrawy. Termin na wykonanie - tydzień.

Konsultacje z uczniami na temat wykonania zadania przez Skype, Messenger, telefon.


RELIGIA

Szczęść Boże!     Z podręcznika proszę  przeczytać temat 29 s.84. W zeszycie ćwiczeń wykonać zadania 1,2,3 s. 51. W razie trudności z zadaniami proszę o kontakt : xproblukom@o2.pl.  Wykonane  zadania proszę przesłać / zdjęcie , skan/  na w/w adres kontaktowy. Proszę zapoznać się  z zarządzeniem Biskupa Płockiego ze strony www. diecezjaplocka.pl    .Pozdrawiam .


JĘZYK ANGIELSKI

Powtarzamy wiadomości dotyczące zdrowia. Wykonujemy  zadania ,,Test yourself” str.65 w ćwiczeniu. Zachęcam do ćwiczeń na www.helloangielski.pl gra powtórzeniowa ,, Game time”.

MATEMATYKA

T: Mnożenie ułamków dziesiętnych – ćwiczenia. Doskonalenie umiejętności mnożenia ułamków dziesiętnych

https://pistacja.tv/film/mat00188-mnozenie-pisemne-liczb-dziesietnych?playlist=299, pr.d.  ćw. 6 str. 97 epodreczniki.pl


03.04.2020r. piątek

JĘZYK ANGIELSKI

Udzielamy informacji dotyczących zdrowia. Wykonujemy zadania 1,2,3, str.64 w ćwiczeniu. Zachęcam do ćwiczeń na www.helloangielski

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE

  Karta pracy  Tabela do karty pracy

MATEMATYKA

T: Mnożenie ułamków dziesiętnych – ćwiczenia - Doskonalenie umiejętności mnożenia ułamków dziesiętnych.

02.04.2020r. czwartek

RELIGIA 

Szczęść Boże!     Z podręcznika proszę  przeczytać temat 28 s.81. W zeszycie ćwiczeń wykonać zadania 1,2,3 ,4s. 49. W razie trudności z zadaniami proszę o kontakt : xproblukom@o2.pl.  Wykonane  zadania proszę przesłać / zdjęcie , skan/  na w/w adres kontaktowy. Proszę zapoznać się  z zarządzeniem Biskupa Płockiego ze strony www. diecezjaplocka.pl   oraz z Notą Komisji Nauki Wiary Kep. .Pozdrawiam .

MATEMATYKA

T: Pisemne mnożenie ułamków dziesiętnych, Kształcenie umiejętności pisemnego mnożenia ułamków dziesiętnych

Dodatkowo: www.docwiczenia.pl kod m5j6l2

TECHNIKA

Praca techniczna do samodzielnego wykonania: „Piramida zdrowia” – wycinanka płaska w kształcie trójkąta (format kartki A4 lub A3), podzielonego na 6 części (zaczynając od podstawy trójkąta: aktywność fizyczna, warzywa i owoce, produkty zbożowe, mleko i produkty mleczne, mięso i ryby oraz rośliny strączkowe, tłuszcze). Ilustracje w/w produktów spożywczych należy wyciąć z gazetek reklamowych sklepów spożywczych i nakleić w odpowiednim miejscu piramidy. Przed rozpoczęciem pracy należy obejrzeć film „ Piramida zdrowego żywienia dzieci i młodzieży” pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=Pq4c3vb4Ej4


01.04.2020r. środa

JĘZYK ANGIELSKI

Udzielamy zaleceń i zakazów dotyczących zdrowia – proszę o wykonanie  zad. 6,7,8, str.63 w ćwiczeniu.

PLASTYKA

W ramach pracy samodzielnej z plastyki, uczniowie klas V wykonują pracę z wykorzystaniem różnych technik plastycznych ,,Obyczaje wielkanocne" (format A4)

WDŻ

Kochani, przesyłam Wam slajdy i załączniki do lekcji z wdż. Na realizację macie 2 tygodnie. Pozdrawiam - J.Rożniak

  Temat  Slajdy   Karta pracy

MATEMATYKA

T: Mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000…

Przypomnienie wiadomości z klasy IV, Doskonalenie umiejętności mnożenia i dzielenia ułamków zwykłych przez 10, 100, 1000…

Dodatkowo: www.docwiczenia.pl kod m5j6l2


31.03.2020r. wtorek

MUZYKA

Zapraszam do zapoznania się z tematem 24(str. 124)- Śpiewajmy razem – chór. Rodzaje chórów. Ponadto proszę posłuchać: P. Rubik-„Psalm dla Ciebie” z oratorium Psałterz wrześniowy, G. Verdi- „Va pensiero”chór niewolników z opery Nabucco, J.F. Heandel-„Alleluja” z oratorium Mesjasz. W zeszycie proszę zapisać rodzaje chórów.


30.03.2020r. poniedziałek

TECHNIKA

Praca techniczna do samodzielnego wykonania: „Piramida zdrowia” – wycinanka płaska w kształcie trójkąta (format kartki A4 lub A3), podzielonego na 6 części (zaczynając od podstawy trójkąta: aktywność fizyczna, warzywa i owoce, produkty zbożowe, mleko i produkty mleczne, mięso i ryby oraz rośliny strączkowe, tłuszcze). Ilustracje w/w produktów spożywczych należy wyciąć z gazetek reklamowych sklepów spożywczych i nakleić w odpowiednim miejscu piramidy. Przed rozpoczęciem pracy należy obejrzeć film „ Piramida zdrowego żywienia dzieci i młodzieży” pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=Pq4c3vb4Ej4


INFORMATYKA

Zaczynamy nowy rozdział. Proszę o zapoznanie się z zasadami tworzenia prezentacji oraz głównymi funkcjami programu PowerPoint.

podręcznik str. 63 i 64.  - materiały do pracy samodzielnej.

JĘZYK POLSKI

Proszę o przypomnienie treści noweli ,,Katarynka" - Zadanie do pracy samodzielnej.

27.03.2020r. piątek

MATEMATYKA

Witam. Dziś do rozwiazania zadania  z podręcznika: 3,4,6 str. 19. Pozdrawiam

GEOGRAFIA

Proszę o zapoznanie się z tematem „ Przez lądy i oceany „  z  podręcznika  i wykonanie zadań  w zeszytach ćwiczeń do tego tematu str. 52. Proszę również poćwiczyć rozpoznawanie lądów i oceanów na stronie internetowej „seterra” : Świat – kontynenty i oceany.

JĘZYK ANGIELSKI

Proszę o zapoznanie się z informacjami na str. 63 w podręczniku. Wykonujemy zad. 4,5,6 str.60 – 61 w ćwiczeniu ( do poniedziałku ).


26.03.2020r. czwartek

JĘZYK POLSKI

,,Jak mogły się potoczyć dalsze losy niewidomej dziewczynki ?" Napisz krótkie opowiadanie na podstawie ,,Katarynki" Bolesława Prusa (poniedziałek 30.03.)

MUZYKA

Zapraszam do zapoznania się z tematem 23(str. 119)- Muzyka źródeł.

Ponadto proszę posłuchać wybranego utworu muzyki afrykańskiej i utworu Shakiry-Waka, waka, który nawiązuje do rytmów afrykańskich.


TECHNIKA

Witam, z techniki proszę o wykonanie do przyszłego do czwartku 2 kwietnia pracy konstrukcyjnej, przestrzennej, na temat " Stroik na wielkanocny stół". Praca może być wykonana z dowolnych materiałów, naturalnych, sztucznych, gotowych elementów, dowolnej wielkości i kształtu ale musi nawiązywać do tradycji świąt wielkanocnych. Zdjęcia wysyłacie na adres nauczy2020@gmail. com. Stroik należy obowiązkowo przetrzymać w do mu do powrotu do szkoły, wtedy postawię oceny do dziennika. Miłej pracy. K. Rzadkiewicz

25.03.2020r. środa

MATEMATYKA

Dzień dobry. Dziś do wykonania ćwiczenia 5 i 6 str. 94. Działania pisemne proszę wykonać w zeszycie. Pozdrawiam

Dla chętnych ćwiczenia str.95

RELIGIA

Szczęść Boże!     Z podręcznika proszę  przeczytać temat 27 s.78. W zeszycie ćwiczeń wykonać zadania 1,2,3s. 48. W razie trudności z zadaniami proszę o kontakt : xproblukom@o2.pl.  W czasie wolnym zachęcam by odwiedzić stronę www.ekatecheza.pl  oraz proszę zapoznać się  z zarządzeniem Biskupa Płockiego ze strony www. diecezjaplocka.pl   .Pozdrawiam .


24.03.2020r. wtorek

INFORMATYKA

Zapraszam do przypomnienia zasad bezpiecznego Internetu.

Obejrzyj w wolnym czasie filmiki

https://www.youtube.com/watch?v=jXPJgcbc1zQ&list=PLHHu-z4M86Bsd1Gbtcm-S2NAYZeIfI-Ep

- zapisz w zeszycie (w punktach) zasady bezpiecznego Internetu

lub

- wykonaj plakat w Paint

Na wyniki waszej pracy czekam do piątku 27.03.2020r. e-mail 20matma20@gmail.com

Pozdrawiam. A.Brzozowiec


23.03.2020r. poniedziałek

MATEMARYKA

Witajcie. Do rozwiązania w ćwiczeniach str. 93. Na rozwiązania czekam do jutra. Jeżeli są jakieś pytania proszę pytać. Pozdrawiam

HISTORIA

Witam!! 
Pytania i wątpliwości związane z samodzielnym wykonywaniem zadań proszę kierować na mój adres: magste@o2.pl
Proszę też o przesłanie na tą pocztę rozwiązanych kart pracy w ciągu  tygodnia, Prace będą oceniane,
Pozdrawiam i życzę zdrowia!!!! M.Stepień


Uwaga do RELIGII - wpisujemy zadania we wskazanym miejscu, zwrotny adres e-mil zostanie przekazany w późniejszym terminie.

19.03.2020r. czwartek

MUZYKA

Dzień dobry. Bardzo proszę, abyście przeczytali temat 22- Folklor naszych sąsiadów. Folklor muzyczny krajów sąsiadujących z Polską. Ponadto wyjaśnijcie i zapiszcie w zeszycie pojęcie Folklor. Pozdrawiam

18.03.2020r. środa

MATEMATYKA

https://pistacja.tv/film/mat00142-dodawanie-i-odejmowanie-pisemne-ulamkow-dziesietnych
Obejrzyj film.
Rozwiąż Zad. 2 str 18.
Poziomy A, B, C po 4 przykłady. Czas na wykonanie - do piątku. Powodzenia

BIOLOGIA

Witajcie!

Dla utrwalenia wiadomości o wirusach i bakteriach, o których niedawno rozmawialiśmy na lekcjach biologii, proszę wypełnijcie kartę pracy, która zamieszczona jest w załączniku. Znajdziecie tam min. zadania, które pomogą Wam jeszcze lepiej chronić się przed aktualnym zagrożeniem jakim jest rozprzestrzenianie się koronawirusa. Niezbędne podpowiedzi znajdziecie w podręczniku do biologii na str 68-74. Na wykonanie zadań macie dużo czasu( tj. do 24.03.2020r.) Odpowiedzi możecie przesłać na moją skrzynkę e- mail: dyrkasplu@gmail.com (w formie dokumentu  word lub zdjęcia, proszę podpisać) lub na Messengera.  W wolnym czasie od nauki odpoczywajcie, rozwijajcie swoje zainteresowania, czytajcie książki, spędzajcie jak najwięcej czasu z najbliższymi, dbajcie o swoje zdrowie i bezpieczeństwo.   

  Karta pracy


Zestaw ćwiczeń do wykonywania w domu dla uczniów objętych zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi od pani PEDAGOG
Dorota Mariańska

1. Ćwiczenia usprawniające precyzję i koordynację wzrokowo-ruchową

 •  formowanie małych kulek z bibuły i naklejanie ich na kartkę
 •  lepienie z plasteliny różnych figur
 •  wycinanie obrazków nożyczkami
 •  układanie obrazków z części, puzzle
 •  wydzieranie
 •  wycinanie po linii prostej i falistej
 •  obrysowywanie szablonów, konturów rysunków
 •  rysowanie po liniach
 •  rysowanie labiryntów
 •  kalkowanie, kopiowanie
 •  zamalowywanie obrazków
 •  łączenie kropek
 •  pisanie wzorów litero-podobnych.

2. Ćwiczenia graficzne

 •  rysowanie na papierze gładkim, w kratkę, w linie
 •  rysowanie pisakiem, kredkami
 •  malowanie farbami – plakatówką, farbami klejowymi
 •  kreślenie linii pionowych i poziomych po śladzie i samodzielnie
 •  łączenie liniami punktów
 •  obrysowywanie szablonów figur geometrycznych
 •  odtwarzanie kształtu liter i prostych wyrazów według wzoru
 •  opracowanie kształtu poszczególnych liter i ich połączeń.

3. Ćwiczenia pamięci i spostrzegawczości słuchowej

 •  powtarzanie ciągu słów, cyfr 
 •  nauka piosenek i wierszyków 
 •  tworzenie rymowanek
 •  analiza wyrazowa zdania
 •  dzielenia zdań na wyrazy
 •  porównywanie długości zdań
 •  dzielenie wyrazów na sylaby
 •  porównywanie długości wyrazów
 •  kończenie wyrazów odpowiednią sylabą
 •  tworzenie ciągów wyrazów np. zaczynających się na daną sylabę
 •  rozwiązywanie rebusów  obrazkowo-literowych i obrazkowo-sylabowych
 •  analiza głoskowa wyrazu
 •  określenie początkowej i końcowej głoski w wyrazie.

4. Ćwiczenia w czytaniu 

 •  głośne czytanie tekstu
 •  opowiadanie treści.

5. Utrwalanie zasad ortograficznych

 •  pisownia wyrazów z u, ó, rz, ż, h, ch
 •  przepisywanie ze słownika ortograficznego wyrazów z w/w trudnością
 •  układanie zdań z wyrazami
 •  rozwiązywanie krzyżówek.


17.03.2020r. wtorek

MATEMATYKA

Przypomnienie z klasy IV - dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych.

Przeczytaj informacje na str 17 w podręczniku, przyjrzyj sie przykładom.

Wykonaj Zad. 1/18

JĘZYK POLSKI

- czytanie lektury ,,Katarynka"
- powtarzanie i utrwalanie zasad ortograficznych z zakresu pisowni wyrazów z rz,ż, u,ó, ch, h (wypełnianie zeszytu ćwiczeń GWO, korzystanie z platform Wordwall, Learning apps)

PLASTYKA

Na stronie internetowej szkoły (w zakładce informacje dla rodziców a dalej KONKURSY -REGULAMINY) umieszczone są regulaminy konkursów plastycznych. Uczniowie, którzy są zainteresowani wykonaniem prac konkursowych, muszą zapoznać się z wytycznymi regulaminów.

RELIGIA

Z  PISMA ŚWIĘTEGO  PRZECZYTAĆ EWANGELIA  ŚW. Mateusza  26. 1- 75.  NAPISAĆ  JAKIE TYTUŁY  ZAWIERA  TEN  FRAGMENT / ćwiczenia notatka/.

16.03.2020r. poniedziałek

TECHNIKA 

Uczniowie kl.5  mają samodzielnie wykonać pracę techniczną  Drzewko szczęścia" wg instrukcji jakiej udzieliłam na ostatniej lekcji. Dodatkowo wszystkich uczniów   zachęcam do udziału w konkursie plastyczno-technicznym " Palma wielkanocna". Regulamin na stronie szkoływ zakładce konkursy.

HISTORIA

Proszę o napisanie referatu na temat "Opis wierzenia i zajęcia Słowian na ziemiach polskich w IX wieku".

GEOGRAFIA

Pisownia ,,nie” z różnymi częściami mowy 2 godz.

Rozpoznaje części mowy, wykorzystuje wiedzę o zapisie przeczenia ,,nie,, z różnymi częściami mowy

Przypomina i uzupełnia wiadomości dotyczące poprawnej pisowni ,,nie,, z różnymi częściami mowy, wspólnie i samodzielnie wykonuje ćwiczenia ortograficzne.