klasa III

Zadania i materiały dla dzieci do wykonania w czasie zawieszenia zajęć w szkole przekazywane będą za pomocą aplikacji Messenger w założonej grupie klasowej. Efekty pracy - zdjęcia - uczniowie przekazują również przez aplikację - indywidualnie do nauczyciela (nie na grupie)  lub na email nauczyciela (dostępne w artykule Apel Dyrektora szkoły).

Wyluzowany  KONKURSY   Wyluzowany

 https://www.facebook.com/p.z.swietlik Propozycja zabaw, gier i prac plastycznych dla dzieci :)


25.05.2020r. poniedziałek

EDUKACJA POLONISTYCZNA

Temat: Ważne słowa. Rozmowa na temat sposobów okazywania miłości innym na  podstawie wiersza P. Beręsewicza „Powody rodzinne” i doświadczeń dzieci

- Udzielanie odpowiedzi na pytanie „Co to znaczy: kochać?” (Skype)

- Rozmowa na temat sposobów okazywania miłości innym.

Praca samodzielna:

Epodręcznik.pl- Lato- Blok 31. Święto mamy- temat 143 Ważne słowa

- czytanie wiersza pt. „Powody rodzinne” z uwzględnieniem interpunkcji i intonacji

- odnajdywanie w wierszu czasowników

- pisanie w zeszycie wyrażeń, za pomocą których można okazać miłość

- Naucz się  wiersza na pamięć (dla chętnych).

EDUKACJA MATEMATYCZNA

Zajęcia online (Skype)

Temat: Dodawanie liczb trzycyfrowych w zakresie 1000.

Podręcznik mat.-przyr. cz.2, s.56 zad.1.  Ćwiczenia mat.- przyr. cz.2, s.62 zad.1

Praca domowa: Wykonaj zadanie 1 s.56 (podr.)

Obejrzyj ćwiczenia matematyczne online - Dodawanie setek, dziesiątek i jedności

https://www.youtube.com/watch?v=96Yg5k2ouaE&list=PLUchO7GuOkaCm0m1Q66w6LDpeHaJMxNgS&index=3

 

WYCH. FIZYCZNE

Temat: Organizowanie zabaw sportowych na podwórku (praca samodzielna)

 


ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE

22.05.2020r. piątek

JĘZYK ANGIELSKI

Wykonywanie zadań  sprawdzających wiadomości z rozdziału ,, My favourite season.”

EDUKACJA POLONISTYCZNA

Zajęcia online (Skype)

Temat: Rozwijanie wyobraźni – opisywanie dzieła sztuki.

- opisywanie przedstawionego dzieła tak, by można je było sobie wyobrazić

Ćwiczenia cz.4, s.17

Praca domowa:

Obejrzyjcie film rysunkowy o przygodach Bolka i Lolka.  

https://youtu.be/IH7mCftV31A

Ułóż  puzzle online

 https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/bajki/112356-bolek-i-lolek-to-braciszk%C3%B3w-dw

 EDUKACJA PRZYRODNICZA

Temat: Podsumowanie wiadomości o życiu w ekosystemie – łąka.

- utrwalenie i poszerzenie informacji o zwierzętach żyjących na łące

- utrwalenie i poszerzenie wiedzy na temat roślin łąkowych

Podręcznik mat.-przyr. cz.2, s. 46–47.  Ćwiczenia mat.-przyr. cz.2, s.52

Filmy online: Rośliny łąkowe

https://www.youtube.com/watch?v=bgYeAZm8mqk&fbclid=IwAR15Ih3koCwdSFOXoJ6VWx66OWSR7YhPHwNYPrDvz1NiULCteDONQnfo1J8

 Mieszkańcy łąki

https://www.youtube.com/watch?v=8krnRKa9jWI&fbclid=IwAR2V84xek8BWbtCigsBHO7LHCTuSkaK1Dtb3Z4SQjAWbnBYAH-bZpdGuIlM

EDUKACJA PLASTYCZNA

Przedstawienie środkami plastycznymi tematu: „Piękno polskiej łąki”

- wykonanie pracy wybraną techniką na podany temat.


21.05.2020r. czwartek

EDUKACJA POLONISTYCZNA

Zajęcia online (Skype)

Temat: Historyjka obrazkowa – przygoda Marcina Bzyka. Ćwiczenia gramatyczne i ortograficzne.

- opowiadanie historyjki obrazkowej z punktu widzenia artysty

- dobieranie wyrazów podobnych  i o  znaczeniu przeciwnym

- utrwalenie pisowni zmiękczeń

Ćwiczenia cz.4, s.16, 18-19

Praca samodzielna: Zapisywanie zdań  do kolejnych obrazków, tworząc opowiadanie o powstaniu rzeźby -bociana- z punktu widzenia artysty.

EDUKACJA MATEMATYCZNA

Zajęcia online (Skype)

Temat: Rozwiązywanie zadań  tekstowym.

Podręcznik mat.-przyr. cz.2, s.53   Ćwiczenia mat.- przyr. cz.2 s.59

Praca domowa: Zad.4 s.53 (podr.)

EDUKACJA MUZYCZNA

Muzyczna przygoda. Nauka piosenki „Parasol dla kota”

- poznanie instrumentu muzycznego – kontrabas

http://folk.instruments.edu.pl/pl/instruments/show/instrument/4607

- nauka piosenki „Parasol dla kota”

https://www.youtube.com/watch?v=Zryw1vLPolU

WYCH. FIZYCZNE

Marszobieg w terenie (praca samodzielna)

20.05.2020r. środa
LOGOPEDIA

JĘZYK ANGIELSKI

Czytamy tekst o Egipcie. Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem. Zapoznanie się z nazwami ciekawych miejsc i elementami krajobrazu. Czytanie pytań i odpowiadanie w oparciu o tekst. Odczytywanie zdań z kodów wyrazowych. Wykonujemy zad.3 str. 105.

 EDUKACJA POLONISTYCZNA

Temat: Wystawa prac artystycznych.

- pisania ogłoszenia (Skype)

- układanie zdań złożonych z wykorzystaniem podanych wyrazów

- uzupełnianie podanych zdań przyczynowo-skutkowych

Podręcznik cz.2, s.48–49.   Ćwiczenia cz.4, s.14-15

Praca domowa: Ćwiczenia cz. 4, s.15

EDUKACJA MATEMATYCZNA

Zajęcia online (Skype)

Temat: Układanie pytań do podanych danych w zadaniu tekstowym.

Ćwiczenia mat.- przyr. cz.2, s.59.

Praca domowa: Zadanie 4 s.59 (ćw.)

INFORMATYKA

Programowanie w Scratchu

Płyta CD, zajęcia 27, Książka dla ucznia, s.50–51 (E-book)


19.05.2020r. wtorek

 EDUKACJA POLONISTYCZNA

Zajęcia online (Skype)

Temat: Co zachęca nas do uprawiania sztuki? Jestem współczesnym artystą.

Podręcznik cz.2, s.48–49.   Ćwiczenia cz.4, s.13

Praca domowa: Zapisz odpowiedzi na pytania - ćw.2, s.13

Obejrzyj film online -Czy dzieło sztuki można zobaczyć na ulicy?  https://www.youtube.com/watch?time_continue=63&v=Bp8xbGyrKRs&feature=emb_logo

 

EDUKACJA MATEMATYCZNA

Zajęcia online (Skype)

Temat: Rozwiązywanie zadań tekstowych – układanie pytań o ile.., ile razy ..

Podręcznik mat.- przyr. cz.2, s. 53

Praca domowa: Zadanie 3 s.53 (podr.)

EDUKACJA TECHNICZNA

Temat: Rzeźba z ekologicznych materiałów.

- dobieranie odpowiednich materiałów

- wykonanie rzeźby według własnego pomysłu

WYCH. FIZYCZNE

Gry i  zabawy z piłką (praca samodzielna)

 


18.05.2020r. poniedziałek

RELIGIA

Szczęść Boże! PYTANIA  KATECHIZMOWE  Z PODRĘCZNIKA  s. 205. Pyt. Od 1 – 40.PROSZĘ SOBIE UTRWALAĆ !. Z podręcznika proszę  przeczytać temat 43 str.137. W zeszycie ćwiczeń wykonać zadania 1,3 str. 99. W razie trudności z zadaniami proszę o kontakt : xproblukom@o2.pl.  Praca domowa  zadnie 2 ze str.100. Wykonane zadania /zdjęcie , skan/ proszę przesłać na adres xproblukom@o2.pl. W czasie wolnym zachęcam by odwiedzić stronę www.ekatecheza.pl   .Pozdrawiam .

EDUKACJA POLONISTYCZNA

Temat: Zabawy z wyobraźnią – jakim jestem kwiatem?

- uważne słuchanie opowiadania

- pisanie odpowiedzi w imieniu narysowanego kwiatu

Ćwiczenia cz.4, s.12

Słuchowisko „Krzew róży”  http://herhor.net/pliki/roza.mp3?fbclid=IwAR3lLFCkvWlzqLx90XyCW7Onq-tPp_OJft6xe8KCrsiZjvZ2POKBS1OMCfY    

EDUKACJA MATEMATYCZNA

Zajęcia online (Skype)

Temat: Liczby w zakresie 10000 – dodawanie, mnożenie i dzielenie.

Ćwiczenia mat.-przyr. cz.2, s.57–58.

Praca domowa: Wykonaj zadanie 3 s.57 (ćw.)

Obejrzyj ćwiczenia matematyczne online - Liczby pięciocyfrowe https://www.youtube.com/watch?v=NwaqpihpNQE

WYCH. FIZYCZNE

Zabawy i gry ruchowe z akcentem skoczności (praca samodzielna)


ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE
15.05.2020r. piątek

LOGOPEDIA

  Załącznik 1,   Załącznik 2

JĘZYK ANGIELSKI
Podróżujemy do różnych miejsc w oparciu o wysłuchaną historyjkę. Nauka słownictwa związanego z podróżowaniem. Odpowiadanie na pytania do treści opowiadania. Czytanie fragmentów historyjki z podziałem na role. Nadawanie zdaniom atrybutu prawda / fałsz. Wykonujemy zad. 2, str. 102.JĘZYK ANGIELSKI

EDUKACJA POLONISTYCZNA

Zajęcia online (Skype)

Temat: Lubimy wiersze Juliana Tuwima.

- wypowiadanie się na temat wysłuchanych/przeczytanych utworów

- rozwiązywanie zagadek dotyczących wierszy

Praca samodzielna:

- Czytanie/ słuchanie wybranych wierszy Juliana Tuwima

http://orsza.pl/images-media/wszystko-o-szkole/I-03-lektury/tuwim-wiersze-dla-dzieci.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=A9epL5zIVP4

Praca domowa: Naucz się na pamięć dowolnego wiersza Juliana Tuwima.

- Wykonaj polecenia - Mój lekturnik „Czytam z klasą lekturki spod chmurki”- III moduł s.3,4

EDUKACJA TECHNICZNA

Wykonanie sylwety głównego bohatera wybranego wiersza Juliana Tuwima.

- wybór materiałów potrzebnych do wykonania

- wykonanie sylwety trójwymiarowej, stojącej

EDUKACJA PRZYRODNICZA

Zakładamy dziennik przyrodnika. Ciekawostki, które możemy notować w dzienniku.

Podręcznik mat.-przyr. cz.2. s.40-41.  Ćwiczenia mat.- przyr. cz.2. s.44-45

Epodręcznik.pl-Wiosna - Blok 26. Czysta Ziemia-temat 123.W parku narodowym


14.05.2020r. czwartek

EDUKACJA POLONISTYCZNA

Zajęcia online (Skype)

Temat: Życie i twórczość Juliana Tuwima. Rozmowa na temat wysłuchanych fragmentów lektury Agnieszki Frączek Rany Julek! O tym, jak Julian Tuwim został poetą.

Praca samodzielna:

- Słuchanie fragmentu lektury (I rozdział)

 https://www.youtube.com/watch?v=vBDwiy_OIyo

Praca domowa:

- Przeczytaj wybrane wiersze Juliana Tuwima

http://orsza.pl/images-media/wszystko-o-szkole/I-03-lektury/tuwim-wiersze-dla-dzieci.pdf

- Wykonaj polecenie - Mój lekturnik „Czytam z klasą -lekturki spod chmurki”- III moduł s.2

EDUKACJA MATEMATYCZNA

Zajęcia online (Skype)

Temat:Wykorzystywanie umiejętności matematycznych w życiu codziennym.

Podręcznik mat.- przyr. cz.2, s.52.

Praca domowa: Zad.4 s.52

EDUKACJA PLASYCZNA

Projektowanie i wykonane plakatu pod hasłem: „Julian Tuwim dzieciom”.

WYCH. FIZYCZNE

Ćwiczenia i zabawy na świeżym powietrzu - praca samodzielna.

- zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas ćwiczeń /zabaw


13.05.2020r. środa

JĘZYK ANGIELSKI

Czytamy tekst o porach roku w Australii. Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem, zapoznanie się z porami roku w Australii. Odpowiadanie na pytania, wyszukiwanie w tekście potrzebnych informacji. Opisywanie pór roku  z wykorzystaniem poznanych nazw miesięcy. Wykonujemy zad. 3, str.97.

EDUKACJA POLONISTYCZNA

Temat: Ćwiczenia gramatyczne i ortograficzne.

- doskonalenie umiejętności rozwijania i skracania zdań

- utrwalenie pisowni nie z różnymi częściami mowy

Ćwiczenia cz. 4, s. 10-11

EDUKACJA MATEMATYCZNA

Zajęcia online (Skype)

Temat: Zadania tekstowe – różne sposoby zapisywania obliczeń zadań.

Podręcznik mat.-przyr. cz.2, s.49.  Ćwiczenia mat.-przyr. cz.2, s.55.

Praca domowa: Zadanie 1 cz.2, s.49 (podr.)

INFORMATYKA

Temat: Język programowania Scratch

- poznanie wizualnego języka programowania Scratch i jego wykorzystania

- poznanie elementów okna Scratch, z uwzględnieniem kategorii bloczków

- układania bloczków z poleceniami w środowisku Scratch

- wykonywanie programowania ruchu duszka kota

- sprawne posługiwanie się myszą i klawiaturą komputerową.

Płyta CD, zajęcia 26


12.05.2020r. wtorek

 EDUKACJA POLONISTYCZNA

Zajęcia online (Skype)

Temat: Bliżej sztuki – muzyka Witolda Lutosławskiego.

- zapoznanie uczniów z życiem i twórczością W. Lutosławskiego

- wypowiadanie się na temat wysłuchanej muzyki

Podręcznik cz.2 s.46-47.  Ćwiczenia cz.4, s.8-9

Obejrzyj film online -Witold Lutosławski | Życie i twórczość

https://ninateka.pl/film/witold-lutoslawski-zycie-i-tworczosc

Praca domowa: Ćwiczenie 1 s.8

EDUKACJA MATEMATYCZNA

Zajęcia online (Skype)

Temat: Rozwiązywanie zadań tekstowych.

Ćwiczenia mat.- przyr. cz. 2, s. 53–54

Praca domowa: Zadanie 2 s.54 (ćw.)

EDUKACJA MUZYCZNA

Temat: Czy muzykę można namalować?

- słuchanie utworów skomponowanych przez W. Lutosławskiego

https://www.youtube.com/watch?v=kSj2l5bRW4M&fbclid=IwAR2eLsJM8CeFKA_eEcwPLej58hO_GzFoqSzUt7lV7AVqyGxUte7sJkOO6sw  

- nauka piosenki „Kolorowe obrazki”

https://www.youtube.com/watch?v=yTI-kUNsKjM

WYCH. FIZYCZNE

Temat: Zabawy ruchowe przy muzyce.

 - interpretowanie  muzyki za pomocą ruchu

               

11.05.2020r. poniedziałek

RELIGIA

Szczęść Boże.Proszę przeczytać z podręcznika temat 33- ,,Co należy zrobić po przyjęciu Komunii Świętej '' Dziękczynienie i uwielbienie. W kartach pracy proszę wykonać zadania z tematu 33 .Praca domowa zadanie 1. Wykonane zadanie proszę przesłać na adres xproblukom@o2.pl . Proszę utrwalać pytania katechizmowe.Pozdrawiam.

EDUKACJA POLONISTYCZNA

Temat: Bliżej sztuki –wprowadzenie w świat malarstwa.

- martwa natura -porównywanie szkicu do obrazu namalowanego na płótnie

- opisywanie obrazów

- wypowiadanie się w formie pisemnej na temat własnego obrazu

Ćwiczenia cz. 4 s. 6-7

Film online: Rodzaje malarstwa  https://view.genial.ly/5ea6af83da73ac0d8b084dcd/presentation-mazowsze?fbclid=IwAR0_R3WYHghOun7pmG8Aee0LSjhqq19ni9XOrGdEiljJo55vZhKWRU88Wus 

EDUKACJA MATEMATYCZNA

Zajęcia online (Skype)

Temat: Zadania tekstowe na obliczanie obwodów figur geometrycznych

Podręcznik mat.-przyr. cz.2. s 48.

Praca domowa: zadanie 3 s.48 (podr.)

WYCH. FIZYCZNE

Zabawy i ćwiczenia ze skakanką (praca samodzielna)

 


08.05.2020r. piatek
LOGOPEDIA

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE

JĘZYK ANGIELSKI

Powtarzamy wiadomości z rozdziału ,, Moja ulubiona pora roku”. Klasyfikowanie miesięcy według pór roku. Powtórzenie poznanych przymiotników w stopniu wyższym. Uzupełnianie zdań właściwymi przymiotnikami. Ćwiczenia w mówieniu – prowadzenie dialogu według wzoru. Wykonujemy zad. 1, str.94.

EDUKACJA POLONISTYCZNA

Zajęcia online (Skype)

Temat Bliżej sztuki – wprowadzenie w świat rzeźby.

Podręcznik cz.2, s.44–45,  Ćwiczenia cz.4, s.4–5

Praca domowa: Obejrzyj film online-Czym jest rzeźba?

https://www.youtube.com/watch?v=3UllgBjVdhg&fbclid=IwAR3AIBHQkBCbcICshz13v-g8I15SHEU0tUCf8kseZLL83o7Hi9bdF0K-KZk

EDUKACJA PLASTYCZNA

Rysowanie swojego autoportretu lub portretu wybranej osoby.

- Co można zobaczyć na portrecie?- film online

https://www.youtube.com/watch?v=k-QIm0mESiI&feature=youtu.be

EDUKACJA PRZYRODNICZA

Poznanie ziół i roślin, które wpływają na nasze zdrowie. Właściwości lecznicze herbat ziołowych.

- korzystanie z różnych źródeł informacji, w tym z internetu  w celu poszukiwania informacji na temat rodzajów herbat           

Podręcznik mat.-przyr. cz.2. s.36-37.  Ćwiczenia mat.- przyr. cz.2. s.38-39

Film online - Jak rośliny mogą leczyć? https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=TiiKWAH6keY&feature=emb_logo


07.05.2020r. czwartek

EDUKACJA POLONISTYCZNA

Zajęcia online (Skype)

Temat: Rozmowa na temat trudnych słów w języku polskim na podstawie tekstu  B. Kosmowskiej   „Wielki spór o… chodzenie!” Pisanie odpowiedzi na pytania zawarte w tekście. 

Zabawy z wyrazami i zdaniami. 

Ćwiczenia pol.-społ. cz. 4, s. 3

Praca domowa: Dokończ zdanie- Quiz rodzinny online   https://wordwall.net/pl/resource/1119569/quiz-rodzinny

Praca samodzielna:

- Czytanie/ słuchanie tekstu B. Kosmowskiej „Wielki spór o… chodzenie!”

- Pisanie w zeszycie pytań występujących w tekście i do nich własnych odpowiedzi.

Epodręcznik.pl -Wiosna - Blok 29.W królestwie słów - temat 137.Trudny jest język ojczysty

EDUKACJA MATEMATYCZNA

Zajęcia online (Skype)

Temat: Oto wyzwania –powtórzenie wiadomości i umiejętności

Podręcznik mat.-przyr. cz.2, s. 44–45.

Praca domowa: Zad. 2 s. 44 ( podr.)

EDUKACJA TECHNICZNA

Wykonanie gry karcianej na wzór „Piotrusia” do zabaw językowych.

- wykonanie pracy wg własnego planu

- opracowanie zasad gry (instrukcji)

WYCH. FIZYCZNE

Zabawy i gry bieżne  (praca samodzielna)


06.05.2020r. środa
JĘZYK ANGIELSKI

Pory roku – ćwiczenia leksykalne. Nauka nazw pór roku oraz miesięcy – ćwiczenia w prawidłowej wymowie. Rozmawianie o zmianach w przyrodzie związanych z porami roku. Łączenie ilustracji z właściwymi wyrazami.  Układanie zdań o ulubionej porze roku. Wykonujemy zad. 3 str.95.


EDUKACJA POLONISTYCZNA

Temat: Sprawdź, czy potrafisz - utrwalenie i podsumowanie wiadomości.

Praca samodzielna: Ćwiczenia cz. 3 s.78-79

EDUKACJA MATEMATYCZNA

Zajęcia online (Skype)

Temat: Doskonalenie techniki liczenia w zakresie 100.

- doskonalenie techniki liczenia w pamięci,

- ćwiczenie dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia w zakresie 100,

- rozwiązywanie zadań tekstowych

Praca domowa: Gry i zabawy matematyczne online   https://www.matzoo.pl/klasa3

INFORMATYKA

W królestwie słów-Strefa Gier

Epodręcznik.pl -Wiosna - Blok 29.W królestwie słów - Strefa Gier


05.05.2020r. wtorek

EDUKACJA POLONISTYCZNA

Zajęcia online (Skrype)

Temat: Opisywanie filmowej opowieści i przedstawionych sytuacji z uwzględnieniem następstwa czasu.

- podsumowanie wiadomości na temat powstawania filmu, pracy na planie filmowym,

- opisywanie pracy wybranej osoby zatrudnionej na planie filmowym,

- tworzenie filmowej opowieści w oparciu o kadry z filmu

Ćwiczenia cz. 3 s.76-77

Praca domowa: Opisz w zeszycie ilustrację- ćw.2 s.77. Staraj się układać jak najładniejsze zdania.

EDUKACJA MATEMATYCZNA

Zajęcia online (Skrype)

Temat: Czy już potrafisz? - powtórzenie wiadomości i umiejętności.

Praca domowa: Ćwiczenia mat.- przyr. cz.2. s.50-51

EDUKACJA MUZYCZNA

Temat Festiwal muzyki filmowej.

- słuchanie ilustracji muzycznych do wybranych kadrów z filmu „W pustyni i w puszczy”

https://www.youtube.com/watch?v=gr3MoFpqU0g

https://www.youtube.com/watch?v=n30eC5dXbdM

https://www.youtube.com/watch?v=e_W77JfJjbA

WYCH. FIZYCZNE

Temat: Gry i zabawy z piłką (praca samodzielna)
04.05.2020r. poniedziałek

RELIGIA

Szczęść Boże!     Z podręcznika proszę  przeczytać temat 32 str.91. W zeszycie ćwiczeń wykonać zadania 1,2str. 57. W razie trudności z zadaniami proszę o kontakt : xproblukom@o2.pl. Praca domowa zadanie 3 str. 58. Wykonane zadania/zdjęcie,skan/ proszę przesłać na adres xproblukom@o2.pl.  . W czasie wolnym zachęcam by odwiedzić stronęwww.ekatecheza.pl   .Pozdrawiam .

EDUKACJA POLONISTYCZNA

Temat: Poznanie etapów powstawania filmu na podstawie tekstu informacyjnego „Jak powstaje film?”

- poznanie etapów powstawania filmu,

- przewidywanie tematyki filmów na podstawie informacji przedstawionych na plakatach,

- poznanie gatunków filmowych

Podręcznik cz. 2 s. 42-43   Ćwiczenia cz. 3 s.74-75

Film online: Jak zrobić film? - poradnik młodego filmowca https://www.youtube.com/watch?v=8WRXi4zn5ZQ    

EDUKACJA MATEMATYCZNA

Zajęcia online (Skrype)

Temat: Rozwiązywanie i układanie zadań tekstowych.

Ćwiczenia mat.- przyr.  cz.2. s.48-49

Praca domowa: Zadanie 2 i 3 s.49 (ćw)

WYCH. FIZYCZNE

Ćwiczenia ogólnorozwojowe (praca samodzielna)

 


30.04.2020r. czwartek

LOGOPEDIA

  Załącznik 1  Załącznik 2  Załącznik 3

EDUKACJA POLONISTYCZNA

Zajęcia online (Skrype)

Temat: Skąd nasz ród? Opowiadanie legendy o powstaniu państwa polskiego i innych legend znanych dzieciom. Utrwalenie wiadomości na temat polskich symboli narodowych.

Praca samodzielna:

- Czytanie/ słuchanie wybranej legendy, wykonanie ćwiczeń dotyczących legendy

 Epodręcznik.pl - Wiosna - Blok 27. Na tropie legend - temat 126,127, 128 129 (1 do wyboru)

- Utrwalenie wiadomości na temat polskich symboli narodowych - rozwiązanie quizu.

Epodręcznik.pl - Wiosna - Blok 28.Świętujemy- temat 132 Symbole narodowe

EDUKACJA MATEMATYCZNA

Zajęcia online (Skrype)

Rozwiązywanie zadań tekstowych.

Podręcznik mat.-przyr.s.43.  Ćwiczenia mat.- przyr.s.47

Praca domowa: Zad. 2 s.43 (podr.)

EDUKACJA MUZYCZNA

Nauka słów hymnu na pamięć

Epodręcznik.pl - Wiosna - Blok 28.Świętujemy- temat 131 Hymn Polski

- Słuchanie tekstu informacyjnego na temat powstania polskiego hymnu.

- Nauka słów hymnu na pamięć (kolejne zwrotki)

WYCH. FIZYCZNE

Ćwiczenia wzmacniające prawidłową postawę (praca samodzielna)

 

29.04.2020r. środa

JĘZYK ANGIELSKI

Czytamy dialog ,, In the mountains” . Stopień wyższy przymiotnika. Ćwiczymy czytanie dialogu z podziałem na role. Udzielamy odpowiedzi na pytania na podstawie tekstu. Uczymy się tworzyć przymiotniki w stopniu wyższym. Układamy zdania według wzoru z przymiotnikami w stopniu wyższym. Wykonujemy zad. 3, str.91.

EDUKACJA POLONISTYCZNA

Temat: Wiwat, 3 maja

- Określanie roli i znaczenia Konstytucji 3 maja dawniej i dziś. https://www.youtube.com/watch?v=-GBAolHelHs

- Czytanie/słuchanie wiersza B. Szelągowskiej „Konstytucja 3 maja”.

- Pisanie odpowiedzi na pytanie na podstawie tekstu informacyjnego.

- Układanie zdań z rozsypanki wyrazowej i zapisywanie w zeszycie.

Epodręcznik.pl - Wiosna - Blok 28.Świętujemy- temat 130 Wiwat, 3 maja

EDUKACJA MATEMATYCZNA

Zajęcia online (Skrype)

Obliczenia pieniężne - dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych bez przekraczania progu dziesiątkowego.

Podręcznik mat.-przyr.s.42.  Ćwiczenia mat.- przyr.s.46

Praca domowa: Zad.2 s.46 (ćw. mat.- przyr.)

INFORMATYKA

 Polska - Moja Ojczyzna - kodowanie bez komputera (załączniki)

  Załącznik 1file116301}
28.04.2020r. wtorek

EDUKACJA POLONISTYCZNA

Zajęcia online (Skrype)

Temat: Wprawki aktorskie- ćwiczenia dykcji czyli poprawnej wymowy. Pisownia wyrazów z zakończeniami: -ji, -ii lub -i.

- wypowiadanie się na temat pracy aktora

- czytanie tekstu (podręcznik cz.2 s.40-41)

- łamańce językowe - zasady pięknego mówienia, ćwiczenia dykcyjne (ćw. pol.-społ. s.72)

- pisanie wyrazów z zakończeniami: -ji, -ii lub -i (ćw. pol.-społ. s.73)

Praca domowa: Przeczytaj wierszyki zgodnie z poleceniem -ćw.pol-społ.s.72, wykonaj ćw.3 s.73

EDUKACJA MATEMATYCZNA

Zajęcia online (Skrype)

Dodawanie i odejmowanie liczb czterocyfrowych sposobem pisemnym.

- obliczanie równań z niewiadomą w postaci okienka - piramidy liczbowe

- dodawanie i odejmowanie sposobem pisemnym

- rozwiązywanie zadań tekstowych w tym na porównywanie różnicowe

Ćwiczenia matematyczno-przyrodnicze s. 42-43

Praca domowa: Zad.3 s.43 (ćw. mat.- przyr.)

EDUKACJA TECHNICZNA

Przygotowujemy rekwizyty do scenki filmowej.

- wybór materiałów, zaplanowanie pracy, wykonanie rekwizytów.

WYCH. FIZYCZNE

Zabawy ruchowe przy muzyce: https://www.youtube.com/watch?v=ju8W_SX_wy4


27.04.2020r. poniedziałek

RELIGIA

Szczęść Boże! PYTANIA  KATECHIZMOWE  Z PODRĘCZNIKA  s. 205. Pyt. Od 1 – 40.PROSZĘ SOBIE UTRWALAĆ !. Z podręcznika proszę  przeczytać temat 41 str.129. W zeszycie ćwiczeń wykonać zadania 1,2 str. 93. W razie trudności z zadaniami proszę o kontakt : xproblukom@o2.pl.  Praca domowa  zadnie 3 i 4 ze str.94. Wykonane zadania /zdjęcie , skan/ proszę przesłać na adres xproblukom@o2.pl. W czasie wolnym zachęcam by odwiedzić stronę www.ekatecheza.pl   .Pozdrawiam .


EDUKACJA POLONISTYCZNA

Zajęcia online (Skrype)

Temat: Przybliżenie tematyki filmowej na podstawie fragmentu książki K. Majgier „Amelka”

- czytanie tekstu „Amelka i ekipa filmowa” (podręcznik cz.2 s.40-41)   

- poszerzenie słownika czynnego dzieci o zwroty i wyrażenia związane z tematyką filmów,

- poznanie nazw zawodów związanych z produkcją filmu,

- wypowiadanie się na temat pasji Amelki i własnych,

- podawanie czasu i miejsca akcji, bohaterów i narratora, (ćw. pol.-społ. s.70)

- dobieranie wyrazów o podobnym znaczeniu, (ćw.3. s.70)

- sprawdzenie stopnia zrozumienia nowopoznanych pojęć – uzupełnianie nimi zdań  (ćw.s.71)

 Praca domowa: Ćwiczenie 4 s.71    

EDUKACJA MATEMATYCZNA

Rozwiązywanie zadań tekstowych na porównywanie różnicowe i ilorazowe.

Podręcznik mat.-przyr. zad.2.s.39.  Ćwiczenia mat.- przyr. zad.1. s.41

WYCH. FIZYCZNE

Ćwiczenia gimnastyczne

https://wordwall.net/pl/resource/914155/wf/lekcja-wf-w-domu-wykonaj-%c4%87wiczenia


24.04.2020r. piątek

EDUKACJA POLONISTYCZNA

Zajęcia online (Skrype)

Temat: Czysta Ziemia.

- Czytanie wiersza P. Beręsewicza „Prośby” z odpowiednią intonacją.

- Wyszukiwanie w tekście pytań i rozkazów.

- Wypowiedzi dzieci na temat konieczności ochrony Ziemi na podstawie przeczytanego utworu i zebranych informacji.

- Układanie haseł, zdań i rad o tematyce ekologicznej.

Zadania do pracy samodzielnej:

- Rozpoznawanie wyrazów, które odpowiadają na pytanie: „jak?".

- Słuchanie tekstu. Wskazywanie głośników, słuchanie i pisanie zdań.

Epodręcznik.pl – Wiosna – Blok 26. Czysta Ziemia – temat 125. Czysta Ziemia. Sprawdź się!

EDUKACJA PRZYRODNICZA

Poznanie pojęcia: „recykling” i zasad segregowania odpadów.

 Epodręcznik.pl – Wiosna – Blok 26. Czysta Ziemia – temat 122. Segregujemy śmieci

- Oglądanie filmu o segregowaniu śmieci.

- Ćwiczenia w segregowaniu śmieci.

EDUKACJA MUZYCZNA

 Nauka piosenki pt. „Ziemia to wyspa zielona”

 https://www.youtube.com/watch?v=-ZQTnkXpcCA  


JĘZYK ANGIELSKI

Czytamy tekst o zmianach zachodzących w przyrodzie jesienią. Poznajemy nazwy miesięcy jesiennych. Uczymy się nazw pór roku. Zadajemy pytania o pogodę i odpowiadamy. Układamy zagadki o porach roku według wzoru. Wykonujemy zadania 3, 4, str. 89.

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE

23.04.2020r. czwartek

EDUKACJA POLONISTYCZNA

Zajęcia online (Skrype)

Temat: Dzień Ziemi.

- Wypowiedzi dzieci na temat dbania o czystość naszej planety na podstawie opowiadania

 M. Czarnowskiej-Mazurek „Eron – ekologiczny Zgrzyciak”.

-Tworzenie zasad dbania o czystość Ziemi. 

- Rozmowa na temat zagrożeń, jakie stwarzają śmieci, i sposobów ich ponownego wykorzystania.

- Pisanie z pamięci zdań.

Zadania do pracy samodzielnej:

- Czytanie/słuchanie opowiadania M. Czarnowskiej-Mazurek „Eron - ekologiczny Zgrzyciak”. Epodręcznik.pl-Wiosna -Blok 26. Czysta Ziemia- temat 124. Dzień Ziemi

- Uzupełnianie wyrazów zawierających trudności ortograficzne https://dyktanda.online/app/dyktando/104

EDUKACJA MATEMATYCZNA

Zajęcia online (Skrype)

Rozwiązywanie zadań tekstowych – obliczenia pieniężne.

- rozwiązywanie zadań tekstowych dotyczących obliczeń pieniężnych,

- układanie pytań do zadań tekstowych,

- budowanie strategii mnożenia i dzielenia liczb typu: 10     10 =,100 : 10 =                               z wykorzystaniem banknotów,

(podr. matem.-przyr. cz.2 s. 39, ćw. matem..- przyr. cz.2, s. 40)

Praca domowa: Zad.3 s.39 (podr.)

EDUKACJA PLASTYCZNA

 Zabawa kreatywna – wykonania pracy przestrzennej ze zużytych przedmiotów.

https://www.youtube.com/watch?v=_dMK2jqwykM

https://mojedziecikreatywnie.pl/2018/06/co-zrobic-z-rolek-po-papierze/

WYCH. FIZYCZNE

Ćwiczenia ogólnorozwojowe.

https://wordwall.net/pl/resource/900923/wychowanie-fizyczne/lekcja-wfu-w-domu-wykonaj-%c4%87wiczenia 

 


22.04.2020r. środa

EDUKACJA POLONISTYCZNA

Temat: Pomagam Ziemi.

- Rozmowa na temat nawyków i zachowań dzieci w zakresie ochrony najbliższego środowiska.

- Udzielanie odpowiedzi na pytania.

Zadania do pracy samodzielnej:

- Czytanie/słuchanie ze zrozumieniem opowiadania B. Kosmowskiej „Tu sprzątały dzieci. Prosimy nie śmiecić!”.

- Układanie i pisanie haseł dotyczących zachowań ekologicznych.

Epodręcznik.pl – Wiosna – Blok 26. Czysta Ziemia – temat 121 Pomagam Ziemi

EDUKACJA MATEMATYCZNA

Zajęcia online (Skrype)

Dodawanie i odejmowanie liczb trzycyfrowych bez przekroczenia progu dziesiątkowego.

- odczytywania wyników pomiaru z rysunku,

- układanie zadań matematycznych do podanych liczb,

- rozwiązywanie zadań tekstowych, doskonalenie pamięciowego liczenia

 (podr. matem.-przyr. cz. 2, s.38)

Praca domowa: Zad.3 s.38 (podr.)

INFORMATYKA

Gram w gry komputerowe na stronie: Epodręcznik.pl -Wiosna-Blok 26. Czysta Ziemia - Strefa Gier


JĘZYK ANGIELSKI
Poznajemy zmiany zachodzące w przyrodzie wiosną i latem w oparciu o historyjkę ,, What season i sit.” Poznajemy nazwy miesięcy wiosennych i letnich oraz wyrażenia charakteryzujące porę wiosenną i  letnią. Czytamy historyjkę z podziałem na role. Prowadzimy dialog według wzoru. Poćwiczysz słownictwo związane z wiosną - wykonaj zadania 3, 4, str. 89.  

21.04.2020r. wtorek

EDUKACJA POLONISTYCZNA

Zajęcia online (Skrype)

Temat: Piszemy opowiadanie twórcze – Moja magiczna szafa.

- wypowiedzi na temat bohaterów książki „Magiczne Drzewo” (fragmenty)  

- ustalenie przebiegu wydarzeń w historii z piłką,

- swobodne wypowiedzi na temat funkcji, jaką pełni w domu szafa,

- wymyślanie nietypowych zastosowań, jakie może pełnić szafa,

- ustne dokańczanie opowiadania zgodnie ze wskazówkami.

Praca domowa: Napisz brakujące fragmenty opowiadania według własnego pomysłu

(ćw.1 s.69)

EDUKACJA MATEMATYCZNA

Zajęcia online (Skrype)

Rozwiązywanie zadań tekstowych na porównywanie różnicowe i ilorazowe

- ćwiczenia w rachunku pamięciowym,

- rozwiązywanie zadań tekstowych na porównywanie różnicowe: o ile? i ilorazowe: ile razy?

(ćw. matem.-przyr. cz.2, s.37)

Praca domowa: Zad.2 s.37 (ćw.)

EDUKACJA PRZYRODNICZA

Obserwacja rozwoju rośliny, analiza danych i wyciąganie wniosków.

- prowadzenie prostej hodowli rośliny,

- przybliżenie informacji na temat mieczyka i jego hodowli,

- poznanie kolejnych etapów rozwoju od nasienia do drzewa iglastego

(podr. matem.-przyr. cz.2, s.32–33, ćw. matem.-przyr. cz.2, s.32)

https://epodreczniki.pl/a/hodujemy-rosliny/D1CZqkO5C

   Załącznik 1

WYCH. FIZYCZNE

Zabawy ruchowe przy muzyce.

https://www.youtube.com/watch?v=9fgA6TJ5VHY


20.04.2020r. poniedziałek

RELIGIA

Szczęść Boże! PYTANIA  KATECHIZMOWE  Z PODRĘCZNIKA  s. 205. Pyt. Od 1 – 40.PROSZĘ SOBIE UTRWALAĆ. ! Z podręcznika proszę  przeczytać temat 40 s.127. W zeszycie ćwiczeń wykonać zadania 1,2,3, s. 91. W razie trudności z zadaniami proszę o kontakt : xproblukom@o2.pl. Wykonane zadania /zdjęcie , skan/ proszę przesłać na adres xproblukom@o2.pl. W czasie wolnym zachęcam by odwiedzić stronę www.ekatecheza.pl   .Pozdrawiam .

Zajęcia online (Skrype)

Temat: Magiczna siła zwykłych przedmiotów na podstawie fragmentu książki „Magiczne drzewo”.

- czytanie ze zrozumieniem tekstu „Wstęp do serii o Magicznym Drzewie” oraz opowiadania „Czerwone Krzesło”, (podr. pol..-społ. cz.2, s.38-39)

- rozmowa o przedmiotach wykonywanych z drewna,

- wyszukiwanie w tekście wskazanych informacji (ćw. pol.-społ. s.67)

- wypowiedzi na temat bohaterów opowiadania,

- zapisywanie odpowiedzi na pytania dotyczące tekstu (ćw. pol.-społ. s.67)

- rozpoznawanie rzeczowników, czasowników i przymiotników,

- wyszukiwanie w tekście określeń pasujących do podanych wyrazów,

Praca domowa: Wymyśl trzy przedmioty, które mogłyby powstać z magicznego drzewa oraz opisz ich zdolności (ćw.6 s.68).

EDUKACJA MATEMATYCZNA

Dodawanie i odejmowanie pełnych liczb trzycyfrowych.(pełnych setek)

- dopełnianie setek do 1000,

- pisanie liczb trzycyfrowych zgodnie z podanym warunkiem,

- przedstawianie dodawania i odejmowania liczb trzycyfrowych będących pełnymi setkami na grafach liczbowych,

- wskazywanie cyfry tysięcy, setek, dziesiątek i jedności w liczbach czterocyfrowych,

- zapisywanie i odczytywanie liczb trzycyfrowych,

(ćw. matem.-przyr. cz.2, s.35–36)

WYCH. FIZYCZNE

Ćwiczenia ruchowe

- doskonalenie ogólnej sprawności ruchowej,

https://wordwall.net/pl/resource/1483936


17.04.2020r. piątek
ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE

JĘZYK ANGIELSKI

– Powtarzamy słownictwo dotyczące  czynności codziennych, dni tygodnia. Utrwalisz wiadomości – wykonaj zadania powtórzeniowe Active Dictionary str. 77  w  ćwiczeniu .


EDUKACJA POLONISTYCZNA

Zajęcia online (Skrype)

Temat: Klasowy pomysł na przedsiębiorczość.

- wypowiadanie się na temat przedsiębiorczości i jej możliwościach wykorzystywania w  

  codziennym życiu,

- podawanie pomysłów na sposoby zorganizowania pieniędzy na dowolny cel- wycieczkę,

  wyjście do kina itp.,

- wybór najlepszego pomysłu i przygotowanie projektu realizacji pomysłu,

- utrwalenie pisowni wyrazów z: ą, ę, om, em (ćw. pol.-społ. cz.2, s.66)

Praca domowa: Obejrzyj film „Przedsiębiorczość”, korzystając z linku:  https://www.youtube.com/watch?v=DuxFkv7H-hg&feature=emb_title

EDUKACJA TECHNICZNA

„Świnka skarbonka”– wykonanie pracy przestrzennej.

https://www.youtube.com/watch?v=vT-GaR_61rk   

EDUKACJA PRZYRODNICZA

Zjawiska zagrażające naszej planecie. Sposoby i formy ochrony przyrody w Polsce.

- zjawiska zagrażające naszej planecie  np. kwaśne deszcze, dziura ozonowa, smog,

(podr. mat.-przyr. s.28–29)

- działania człowieka na rzecz ochrony przyrody (podr. mat.-przyr. s.29)

- planowanie akcji mającej na celu ochronę przyrody w najbliższym środowisku

(ćw. mat.- przyr. zad.2 s.26)

Film-Strażnicy Ziemi  https://www.youtube.com/watch?v=1PThAnyReK4  

 16.04.2020r. czwartek

EDUKACJA POLONISTYCZNA

Zajęcia online (Skrype)

Temat: Rozwijanie klasowej przedsiębiorczości – kiermasz szkolny. Zdania pytające.

Nauka pisania zawiadomienia.

- wypowiedzi dzieci na temat ilustracji (ćw. pol.-społ. cz.2 s.64–65)

- odczytywanie informacji zawartych na ilustracji,

- układanie i zapisywanie pytań logicznie powiązanych z ilustracją,

- zapoznanie z zawiadomieniem jako formą wypowiedzi pisemnej,

- odczytywanie wskazanych informacji zawartych na zawiadomieniach (ćw. pol.-społ. s.63)

- redagowanie zawiadomienia w oparciu o pytania pomocnicze.

Praca domowa: Napisz zawiadomienie, uwzględniając podane wskazówki (ćw.2 s.63).

EDUKACJA MATEMATYCZNA

Zajęcia online (Skrype)

Rozszerzenie zakresu liczbowego do miliona.

- odczytywania liczb wielocyfrowych,

- zapisywanie liczb wielocyfrowych słownie i za pomocą cyfr,

- porównywanie i porządkowanie liczb wielocyfrowych,

- wykonywanie prostych obliczeń czasowych.

(podr. mat.-przyr.cz.2,s.35 ćw. mat. przyr.cz.2, s34)

Praca domowa: Napisz liczby słownie – ćw. 2 s.34

EDUKACJA PLASTYCZNA

Jestem przedsiębiorczy- przedstawienie scenki za pomocą środków plastycznych.

WYCH. FIZYCZNE

Ćwiczenia ogólnorozwojowe

https://wordwall.net/pl/resource/900923/wychowanie-fizyczne/lekcja-wfu-w-domu-wykonaj-%c4%87wiczenia      


15.04.2020r. środa

EDUKACJA POLONISTYCZNA

Temat: Lekcja przedsiębiorczości w klasie Klary na podstawie opowiadania „Rekinki

            biznesu”

- wypowiedzi na temat: Co to znaczy być przedsiębiorczym?,

- czytanie tekstu „Rekinki biznesu” (podr. pol..-społ. cz.2, s.36-37)

- wyjaśnianie, na czym polega przedsiębiorczość zdaniem dzieci z tekstu opowiadania i 

  wyrażanie własnego zadania na ten temat,

- ocena pomysłu klasowego projektu „Rekinki biznesu”,

- dobieranie wyrazów podobnych do wyrazu przedsiębiorczość (ćw. pol.-społ. cz.2, s. 62)

- zamienianie rzeczowników w przymiotniki,

- podawanie przeciwieństw do przymiotnika przedsiębiorczy

Praca domowa: Ułóż i zapisz dialog do scenki przedstawionej na ilustracji - ćw.2 s.62

EDUKACJA MATEMATYCZNA

Temat: Liczby czterocyfrowe–zapisywanie i porównywanie liczb

- rozkład liczby trzycyfrowej na setki, dziesiątki i jedności,

- przedstawianie liczb trzycyfrowych za pomocą mnożenia i dodawania,

- wskazywanie tysięcy, setek, dziesiątek i jedności w liczbach czterocyfrowych,

- zapisywanie i odczytywanie liczb czterocyfrowych,

- porządkowanie liczb czterocyfrowych zgodnie z podanym warunkiem.

  (podr. mat.-przyr. cz.2, zad. 2 s.34;  ćw. mat.-przyr. cz.2, s.33)

INFORMATYKA

Temat: Wyszukiwanie w internecie informacji na temat ochrony przyrody.

- tworzenie  notatki w programie MS Word.

- kopiowanie i wklejanie do dokumentu MS Word znalezionych informacji.


JĘZYK ANGIELSKI

Poćwiczysz słownictwo dotyczące dnia codziennego - napisz zdania o sobie z wykorzystaniem podanych zwrotów: zad. 3 str.81 w ćwiczeniu.

RELIGIA

Szczęść Boże! PYTANIA  KATECHIZMOWE  Z PODRĘCZNIKA  s. 205. Pyt. Od 41 – 84.PROSZĘ SOBIE UTRWALAĆ ! .Z podręcznika proszę  przeczytać temat 39 s.123. W zeszycie ćwiczeń wykonać zadania 1,2,3,4 s.88 . W razie trudności z zadaniami proszę o kontakt : xproblukom@o2.pl. Wykonane zadania proszę przesłać na pocztę xproblukom@o2.pl. / skan , zdjęcie/. W czasie wolnym zachęcam by odwiedzić stronę www.diecezjaplocka.pl  i zapoznać się z informacją o pierwszej Komunii . Pozdrawiam .


08.04.2020r. środa

EDUKACJA POLONISTYCZNA

Zajęcia online (Skrype)

Temat: Śmigus-dyngus

- Rozmowa na temat zwyczaju polewania się wodą na podstawie wiersza B. Szelągowskiej „Śmigus-dyngus”.

- Opowiadanie o lanym poniedziałku w domach uczniów.

- Rozróżnianie rodzaju rzeczowników. Układanie pytań do zdań oznajmujących.

Praca samodzielna:

Epodręcznik.pl – Wiosna - Blok 24. Jak kura z jajkiem – temat 115 Śmigus-dyngus

-Czytanie/ słuchanie wiersza B. Szelągowskiej „Śmigus-dyngus”.

-Oglądanie zdjęć

-Układanie nowych wyrazów z liter nazwy ŚMIGUS-DYNGUS.

-Utrwalenie pisowni wyrazów ze zmiękczeniami oraz z „i”, „j”- przeciąganie  do okienek  odpowiednich kartoników

EDUKACJA MATEMATYCZNA

Czy już potrafisz- sprawdzenie wiadomości i umiejętności.

Ćwiczenia matematyczno-przyrodniczych cz.2 s.30-31

- uzupełniania ciągów liczbowych,

- doskonalenie rachunku pamięciowego, zapisywanie liczb

- stosowania w praktyce pozycyjnego systemu liczbowego,

- rozwiązywanie zagadek matematycznych – kodowanie,

 - rozwiązywanie problemów i wyciągania wniosków.

INFORMATYKA

Kartka świąteczna w programie Word

- doskonalenie umiejętności pisania na klawiaturze komputerowej,

- wstawianie obrazków Clipart i ozdobnych napisów WordArt


RELIGIA

Szczęść Boże! PYTANIA  KATECHIZMOWE  Z PODRĘCZNIKA  s. 205. Pyt. Od 41 – 84.PROSZĘ SOBIE UTRWALAĆ ! .Z podręcznika proszę  przeczytać temat 38 s.121. W zeszycie ćwiczeń wykonać zadania 1,2,3, s.87 . W razie trudności z zadaniami proszę o kontakt : xproblukom@o2.pl. Wykonane zadania proszę przesłać na pocztę xproblukom@o2.pl. / skan , zdjęcie/. W czasie wolnym zachęcam by odwiedzić stronę www.diecezjaplocka.pl   . Pozdrawiam .


07.04.2020r. wtorek

EDUKACJA POLONISTYCZNA

Zajęcia online (Skrype)

Temat: Wielkanoc na świecie

- Rozmowa na temat zwyczajów i obrzędów wielkanocnych w różnych częściach świata oraz polskiej tradycji święcenia pokarmów na podstawie opowiadania M. Strękowskiej-Zaremby „Zwyczaje wielkanocne” i własnych doświadczeń.

-Tworzenie mapy myśli na temat „Wielkanoc na świecie”.

- Opisywanie wyglądu wielkanocnego koszyczka i stołu.

Praca samodzielna:

Epodręcznik.pl – Wiosna - Blok 24. Jak kura z jajkiem – temat 113 Wielkanoc na świecie

- Czytanie/ słuchanie opowiadania M. Strękowskiej - Zaremby „Zwyczaje wielkanocne”

- Kolorowanie wielkanocnego jaja – utrwalenie poznanych części mowy.

- Oglądanie zdjęć, wysłuchanie informacji nt. symbolicznego znaczenia święconki.

EDUKACJA MATEMATYCZNA

Zajęcia online (Skrype)

Mnożenie pełnych dziesiątek, dodawanie i odejmowanie pełnych setek w zakresie 1000.

- Pisanie liczb zgodnie z podanym warunkiem, porządkowanie liczb trzycyfrowych.

- Mnożenie pełnych dziesiątek – doskonalenie liczenia.

- Dodawanie i odejmowanie pełnych setek w zakresie 1000.

- Waga i cena - rozwiązywanie i układanie zadań (podr. mat.-przyr.s.31, ćw. mat.-przyr.s.29).

Praca domowa:  Epodręcznik.pl – Wiosna – Blok 24 – temat 114– Ćwiczenia w pamięciowym obliczaniu sum, różnic, iloczynów, ilorazów. Lekcja 114

EDUKACJA PLASTYCZNA

Wykonanie wielkanocnej pisanki.

https://www.youtube.com/watch?v=mwWgC626krE

WYCH. FIZYCZNE

Zabawy i ćwiczenia ogólnorozwojowe.

https://wordwall.net/pl/resource/1127340/wf/wf-otwieraj-okienka-z-cyframi-swojej-daty-urodzenia


06.04.2020r. poniedziałek

EDUKACJA POLONISTYCZNA

Temat: Wyspa Wielkanocna

Epodręcznik.pl – Wiosna - Blok 24. Jak kura z jajkiem – temat 112 Wyspa Wielkanocna

- Czytanie/słuchanie ze zrozumieniem opowiadania M. Strękowskiej - Zaremby „Wyspa

 Wielkanocna na Wielkanoc”.

- Rozmowa na temat pochodzenia nazwy Wyspy Wielkanocnej i kamiennych posągów

  (Skype).

- Szukanie i zapisywanie czasowników z tekstu „Wyspa Wielkanocna”.

- Dopisywanie przymiotników do podanych rzeczowników.

EDUKACJA MATEMATYCZNA

Zajęcia online (Skype)

Obliczanie kosztów-wprowadzenie pojęć cena, wartość, ilość.

- Ćwiczenia w rachunku pamięciowym.

- Wprowadzenie pojęć; cena, wartość ilość towaru.

- Rozwiązywanie zadań tekstowych – cena, ilość, wartość (podr. mat.-przyr. s. 30).

- Rozwiązywanie zadań -odczytywanie i zapisywanie danych w tabeli (ćw. mat.-przyr. s. 27).

Praca  domowa: Epodręcznik.pl – Wiosna – Blok 24 – temat 112 Wyspa Wielkanocna– Obliczenia pieniężne. Obliczanie masy towarów.

WYCH. FIZYCZNE

Ćwiczenia ogólnorozwojowe przy muzyce

https://www.youtube.com/watch?v=ju8W_SX_wy4


RELIGIA

Szczęść Boże! PYTANIA  KATECHIZMOWE  Z PODRĘCZNIKA  s. 205. Pyt. Od 1 – 40.PROSZĘ SOBIE UTRWALAĆ ! .Z podręcznika proszę  przeczytać temat 37 s.119. W zeszycie ćwiczeń wykonać zadania 1,2,3,4 s.82 . W razie trudności z zadaniami proszę o kontakt : xproblukom@o2.pl.  W czasie wolnym zachęcam by odwiedzić stronę www.ekatecheza.pl   .Pozdrawiam .


03.04.2020r. piątek

EDUKACJA POLONISTYCZNA

Jak wyglądałby świat bez marzeń? – opisywanie swojego marzenia w formie listu.

- Czytanie wiersza Joanny Kulmowej „Marzenia” (podr. pol.-społ. s. 35)

- Sprawdzanie zrozumienia treści wiersza na podstawie odpowiedzi na pytania (podr. s.35)

- Objaśnianie wyrażeń z wiersza poprzez dobieranie właściwych objaśnień (ćw.2 s.60)

- Uzupełnianie zdań za pomocą wyrazów z tekstu wiersza (ćw.3 s.60)

- Rozważania na temat marzeń – czy są potrzebne czy nie, wypisywanie argumentów (ćw.4 s.61)

- Przypomnienie budowy listu jako formy pisemnej wypowiedzi (zał.1)

- Opisywanie swojego marzenia w liście do wybranej osoby (ćw.5 s.61)

EDUKACJA PRZYRODNICZA

Górskie parki narodowe, pomniki przyrody i rezerwaty– podsumowanie wiadomości.

- Poznanie krajobrazu Narodowego Parku Gór Stołowych

https://www.youtube.com/watch?v=m-8GWIYFV5Q

- Rośliny i zwierzęta występujące na terenie parku (podr. mat..-przyr. s. 24–25, ćw. s. 22)

- Zasady zachowanie się na terenie parku narodowego.

- Utrwalenie wiadomości na temat poznanych parków nadmorskich i górskiego

https://view.genial.ly/5e7b581ccde7170dbe7d2b70/interactive-image-interactive-image?fbclid=IwAR0BvWdNsxOy1EgAZsgSxfv6xXej1FI7oiRo0hXWrC1O0MQNlooMwoSHopA

EDUKACJA MUZYCZNA

Tacy silni, tacy zdrowi, czyli muzycznie o zdrowiu.

- poznanie piosenki o zdrowiu, wykonywanie ćwiczeń ruchowych przy muzyce 

https://www.youtube.com/watch?v=HjRiJUHnCuw

  (Wklejka do zeszytu- wytnij i wklej pod zapisanym tematem)   Karta pracy - budowa listu


ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE

02.04.2020r. czwartek

EDUKACJA POLONISTYCZNA

Baśniowy świat - zadania dla baśniowych ekspertów. Utrwalenie poznanych części mowy.

- Rozpoznawanie tytułów baśni na podstawie ilustracji scenek i postaci (ćw. 1 s. 58-59)

- Zapisywania tytułów baśni.

- Odczytywanie informacji na temat baśni, wymienianie i wskazywanie bohaterów.

- Odczytywanie notek biograficznych baśniopisarzy i podkreślanie wskazanych informacji,   zapisywanie odpowiedzi w zeszycie (ćw. 3 s.59)

- Utrwalenie poznanych części mowy -   http://pisupisu.pl/klasa3/jaka-czesc-mowy

- Rozróżnianie liczby pojedynczej i mnogiej poznanych części mowy (ćw. 1 i 2 s. 57)

- Zamienianie wyrazów, wyrażeń i zdań zapisanych w liczbie pojedynczej na mnogą i odwrotnie   (ćw.3 s. 57)

Praca domowa: Przeczytaj dowolną baśń z domowej biblioteczki.

EDUKACJA MATEMATYCZNA

Rozwiazywanie zadań tekstowych.

Podręcznik s.74 - Zadania do wykonania w zeszycie.

Praca domowa: Zadanie 7 i 8 - Podręcznik matematyczno-przyrodniczy s.74

EDUKACJA PLASTYCZNA

Rysowanie scenki do wybranego powiedzenia o zwierzętach.

- wyjaśnianie powiedzeń o zwierzętach (ćw.s.55)

- ilustrowanie wybranych powiedzeń, zachowując proporcje, kształt, barwę.

WYCH. FIZYCZNE

Ćwiczenia i zabawy gimnastyczne – „Koło fortuny" - https://wordwall.net/pl/resource/914155/wf/lekcja-wf-w-domu-wykonaj-%c4%87wiczenia


01.04.2020r. środa

EDUKACJA POLONISTYCZNA

Przebieg wydarzeń w baśni „O czterech muzykantach z Bremy”. Redagowanie zaproszenia.

- Muzykanci z Bremy - porządkowanie i zapisywanie planu wydarzeń w baśni ( karta pracy).

- Przypomnienie elementów, jakie musi zawierać zaproszenie.

- Wpisywanie brakujących wyrazów do napisanego zaproszenia https://wordwall.net/pl/resource/759627/polski/zaproszenie

- Samodzielne redagowanie zaproszenia na koncert (ćw. 1 s. 56)

Praca domowa: - dopisz nazwy zwierząt do podanych czasowników (ćw.3 s.55)

- objaśnij podane zwroty (ćw.4 s.55)

EDUKACJA MATEMATYCZNA

Obliczenia pieniężne - oddawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych.

- wykonywanie obliczeń pieniężnych (zad.1 s.25  podr.)

- doskonalenie techniki dodawania i odejmowania liczb (zad.2 s.25  podr.)

- rozwiazywanie zadań tekstowych (zad.3 s.25  podr.)

INFORMATYKA

Zabawa w pocztę elektroniczną - samodzielne pisanie i wysyłanie e-maili.

W wolnym czasie zapraszam na stronę epodreczniki.pl–klasa 3 –Wiosna  – Blok 24 –temat 111 Prima aprilis. Materiały są dostępne bez zalogowania.

RELIGIA

Szczęść Boże! PYTANIA  KATECHIZMOWE  Z PODRĘCZNIKA  s. 205. Pyt. Od 1 – 40.PROSZĘ SOBIE UTRWALAĆ. ! Z podręcznika proszę  przeczytać temat 36 s.116. W zeszycie ćwiczeń wykonać zadania 1,2,3, s. 80. W razie trudności z zadaniami proszę o kontakt : xproblukom@o2.pl.  Wykonane zadania proszę przesłać /zdjęcie, skan / na w/w adres kontaktowy  .Pozdrawiam .


JĘZYK ANGIELSKI
Proszę o wykonanie zad. 1,2, str. 70 w ćwiczeniu – ćwiczymy czynności w czasie wolnym, dni tygodnia.

31.03.2020r. wtorek

EDUKACJA POLONISTYCZNA

Kiedy marzenia mogą zmienić ludzkie życie – rozważania na podstawie przeczytanej baśni.

- Przeczytajcie baśń „O czterech muzykantach z Bremy” (podr. pol.-społ. s. 32–34, ćw. pol.-społ. s. 54)

- Na  podstawie tekstu uzupełnijcie metryczkę książki (ćw. 1 s.54).

- Przeczytajcie zdarzenia i sytuacje zapisane w ramkach i wskażcie, które są fantastyczne, a które - realistyczne. Zapiszcie  zdarzenia w odpowiednich miejscach (ćw. 2s.54).

Praca domowa: Napisz lub narysuj swoje marzenie. Opisz, w jaki sposób chcesz je zrealizować.

EDUKACJA MATEMATYCZNA

Odejmowanie liczb czterocyfrowych sposobem pisemnym.-wprowadzenie (Skype)

Podręcznik s.27

- ciągi liczbowe- dopisywanie brakujących liczb,

- uzupełnianie grafów

Ćwiczenia s.24 - obliczanie według wzoru

Praca domowa: Polecenia 3 s.27 ( podr.)

ZAJĘCIA TECHNICZNE

Wykonanie instrumentów muzycznych z wykorzystaniem opakowań i produktów spożywczych.

WYCH. FIZYCZNE

Zabawy ruchowe przy muzyce.

https://www.youtube.com/watch?v=ulXXqMwmEVI

https://www.youtube.com/watch?v=9fgA6TJ5VHY


 
30.03.2020r. poniedziałek

EDUKACJA POLONISTYCZNA
Dzień dobry! Proszę o przeczytanie wiersza L. J. Kerna „Skąd się bierze dziura w serze?” - (podr. pol.-społ. s. 31).
- Porównajcie tekst opowiadania „Skąd się biorą dziury w serze?” z wierszem. Zwróćcie uwagę na to, co łączy oba teksty, a co je różni (polecenia 1,2). Uzupełnijcie tabelę, korzystając z pytań (ćw. 1 s. 48).
- Wykonajcie zadanie-przeciągając kartoniki na odpowiednie pole. Zał.
https://learningapps.org/watch?v=phpuq3vvt20&fbclid=IwAR0yutEpTJ2yaUtcut-ETj07JOZvvSaVkSe6450EfZysBFAjeG5NvbO5zGA
- Wyszukajcie rymów w wierszu L.J. Kerna i odczytajcie je (polecenie 3). Napiszcie rymy do wyrazu bierze (ćw. 2s. 48).
- Przeczytajcie pytania i zapiszcie obok nich właściwe określenia: wers lub rym. Policzcie wersy w wierszu L.J. Kerna i wpiszcie ich liczbę w okienko. Następnie uzupełnijcie dane
dotyczące innego, dowolnie wybranego przez was wiersza (ćw. 3 s.48).
Praca domowa: Nauczcie się wiersza na pamięć.
EDUKACJA MATEMATYCZNA- zajęcia prowadzone przez Skype
WYCH. FIZYCZNE
skorzystajcie z tego układu: https://www.youtube.com/watch?v=lFWysdCgVNg

27.03.2020r. piątek

 

EDUKACJA POLONISTYCZNA
- Przeczytaj tekst w taki sposób, by utworzyć zdania i przepisz go. Pamiętaj o wielkich literach na początku oraz kropkach na końcu zdań (ćw.1s.50)
- Zamień zdania oznajmujące na zdania rozkazujące. Każde zdanie zapisz z wykrzyknikiem na końcu. (ćw. 2 s.50)
- Na podstawie ilustracji s.50 wymyśl i zapisz trzy zdania pytające. Nie zapomnij o znakach zapytania.
- Dokończ zdania, użyj przecinków przy wyliczaniu (ćw. 4 s.51)
- Wymyśl i napisz w zeszycie dialog do scenki przedstawionej na obrazku (ćw.5 s.51)
EDUKACJA MUZYCZNA
- Posłuchaj i przypomnij sobie słowa piosenki „ Maszeruje wiosna”, razem zaśpiewaj.
https://www.youtube.com/watch?v=LFPthrmErcY
EDUKACJA PRZYRODNICZA
- Przeczytaj informacje w podręczniku matematyczno - przyrodniczym na temat nadmorskich parków narodowych s. 18-20 i wykonaj ćwiczenia s.18
Zapraszam do obejrzenia filmów:
Słowiański Park Narodowy https://www.youtube.com/watch?v=gjIA5y6yL30
Woliński Park Narodowy https://www.youtube.com/watch?v=Iml4jSMl4NE
 
 JĘZYK ANGIELSKI

Proszę o wykonanie ćwiczeń: 3 str.65 w ćwiczeniu ( zdania przepisać do zeszytu i napisać przykładowe odpowiedzi) i ćwiczenie 4 str.65 ( do poniedziałku ).

26.03.2020r. czwartek


Witam! Zadania na dziś są następujące:
EDUKACJA POLONISTYCZNA
- Przeczytaj tekst o bakteriach. Obejrzyj ilustrację, a następnie odpowiedz na pytania znajdujące się
pod tekstem s. 46 (ćw. pol.- społ.)
- Wykonaj ćwiczenie 2 i 3 na s.47 (ćw. pol.-społ.)
EDUKACJA PLASTYCZNA
- Na podstawie zdobytych informacji wykonaj plakat o bakteriach.
EDUKACJA MATEMATYCZNA
- Wykonaj zadanie 3 i 4 s.63 (liczę-zeszyt zadań matematycznych)
INFORMATYKA
- Złap wszystkie wirusy komputera!
https://sieciaki.pl/gry/laboratorium-wirusow
WYCH. FIZYCZNE
- skorzystaj z tego układu:
https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w

Czekam na informacje zwrotne. Pozdrawiam M. Papierowska

JĘZYK ANGIELSKI

Dzień dobry, z języka angielskiego bardzo proszę o wykonanie zadań: 1,2 str.64,65 w ćwiczeniu. Zadania odsyłamy na mój Messenger (do czwartku). Nie wszyscy odesłali poprzednie zadania więc bardzo o to proszę. Pozdrawiam.

25.03.2020r. środa


EDUKACJA POLONISTYCZNA
- Przeczytaj uważnie tekst opowiadania „Skąd się biorą dziury
w serze?” podręcznik s.28-30
- Odpowiedz na pytania znajdujące się pod czytanką.
- Wykonaj ćwiczenie 1, 2 i 3 s. 44-45 (ćw. pol.-społ.)
EDUKACJA MATEMATYCZNA
- Wykonaj zadanie 1 i 2 s.62-63 (liczę-zeszyt zadań
matematycznych)
EDUKACJA TECHNICZNA
- Wykonaj kolorowe kanapki z nabiałem i warzywami. Pamiętaj o higienie i bezpieczeństwie podczas pracy.
Zachęcam do obejrzenia film „Jak powstaje ser” https://www.youtube.com/watch?v=zPllTlQnhF4

RELIGIA 

 

Szczęść Boże! PYTANIA  KATECHIZMOWE  Z PODRĘCZNIKA  s. 205. Pyt. Od 1 – 40.PROSZĘ SOBIE UTRWALAĆ. ! Z podręcznika proszę  przeczytać temat 35 s.113. W zeszycie ćwiczeń wykonać zadania 1,2,3, s. 78. W razie trudności z zadaniami proszę o kontakt : xproblukom@o2.pl.  W czasie wolnym zachęcam by odwiedzić stronę www.ekatecheza.pl   .Pozdrawiam .


24.03.2020r. wtorek

Zapraszam do przypomnienia zasad bezpiecznego Internetu.

Obejrzyj w wolnym czasie filmiki

https://www.youtube.com/watch?v=jXPJgcbc1zQ&list=PLHHu-z4M86Bsd1Gbtcm-S2NAYZeIfI-Ep


EDUKACJA POLONISTYCZNA
- Napisz dyktando na stronie:
https://dyktanda.online/app/dyktando/849
lub karta pracy zał.1
- Wszystkie wyrazy w których popełniłeś (-aś) błąd, poprawnie przepisz do zeszytu.
- Z każdym błędnie napisanym wyrazem ułóż i zapisz zdanie.
EDUKACJA MATEMATYCZNA
- Wykonaj ćwiczenia matematyczne na s.23 (ćw.)
Uwaga! 24 marca o godzinie 12.00 będzie dostępna dla Was lekcja online na stronie http://bit.ly/2QCkGz6 Zachęcam do obejrzenia.

23.03.2020r. poniedziałek


EDUKACJA POLONISTYCZNA
- Wejdź na stronę i zapoznaj się z prezentacją - rodzaje zdań
https://www.eduelo.pl/prezentacja/793/
- Wykonaj ćwiczenia (cz.1) na stronie
https://www.eduelo.pl/quizy/poziom-ii/jezyk-polski/interpunkcja/znaki-interpunkcyjne-na-koncu-zdania/
lub na karcie pracy (załącznik.1)
EDUKACJA MATEMATYCZNA
- Wykonaj zadania s.22 podręcznik mat.-przy.
Zad. 2,4,5 napisz w zeszycie.

W razie jakichkolwiek pytań, proszę o kontakt.

18.03.2020r. środa

Zadania do wykonania- 19-20.03.2020r.
EDUKACJA POLONISTYCZNA
- Wykonaj ćwiczenie 1 i 2 na s.42 (ćw.) Ilustrację do ćw.1 wykonaj na kartce z bloku.
- Ortografia – pisownia wyrazów z ó niewymiennym - ćwiczenia s.43
Ćwicz ortografię, rozwiązuj testy i zgadywanki na stronie - Dyktanda.net Zabawa z ortografią klasy 1- 3 ó/u https://www.dyktanda.net
- Przeczytaj opowiadanie pt. „O wirusie, który nosił koronę” i opowiedz rodzicowi o czym czytałaś(eś) (załącznik 1)
- Uzupełnij tabelkę właściwymi wyrazami z opowiadania (załącznik 2)
EDUKACJA MATEMATYCZNA
- Zadania s.17 (podr.) Zad. 2- przepisz i wykonaj obliczenia w zeszycie, Zad. 3-odpowiedzi na pytania napisz w zeszycie.
- Wykonaj zadania na karcie pracy (załącznik 3)
EDUKACJA PRZYRODNICZA
- Na podstawie wiadomości zdobytych na zajęciach oraz ilustracji w podręczniku mat-przyr.s.12-13 uzupełnij zdania - ćw.1 s.12 (ćw. mat.-przyr.)
MUZYKA
Posłuchajcie piosenki „ Maszeruje wiosna”, zapamiętaj słowa i razem zaśpiewaj
https://www.youtube.com/watch?v=LFPthrmErcY WYCHOWANIE FIZYCZNE
WF w domu- ćwicz razem
https://www.youtube.com/watch?v=VNtWgtAf8Pc&fbclid=IwAR0T6taIGKFID6p8xe7E6Ir6vRIWKw4GfuVPyRdA-T9DXBlgXDHcHKujdwE
Jeśli będą jakieś pytania, proszę o kontakt.
Dzieciom życzę powodzenia. Rodzicom dziękuję za wsparcie. -wych. M. Papierowska

  Załącznik 1

  Załącznik 2

  Załącznik 3

 

Zestaw ćwiczeń do wykonywania w domu dla uczniów objętych zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi od pani PEDAGOG

 

1. Ćwiczenia usprawniające precyzję i koordynację wzrokowo-ruchową

 

 •  formowanie małych kulek z bibuły i naklejanie ich na kartkę
 •  lepienie z plasteliny różnych figur
 •  wycinanie obrazków nożyczkami
 •  układanie obrazków z części, puzzle
 •  wydzieranie
 •  wycinanie po linii prostej i falistej
 •  obrysowywanie szablonów, konturów rysunków
 •  rysowanie po liniach
 •  rysowanie labiryntów
 •  kalkowanie, kopiowanie
 •  zamalowywanie obrazków
 •  łączenie kropek
 •  pisanie wzorów litero-podobnych.

 

2. Ćwiczenia graficzne

 

 •  rysowanie na papierze gładkim, w kratkę, w linie
 •  rysowanie pisakiem, kredkami
 •  malowanie farbami – plakatówką, farbami klejowymi
 •  kreślenie linii pionowych i poziomych po śladzie i samodzielnie
 •  łączenie liniami punktów
 •  obrysowywanie szablonów figur geometrycznych
 •  odtwarzanie kształtu liter i prostych wyrazów według wzoru
 •  opracowanie kształtu poszczególnych liter i ich połączeń.

 

3. Ćwiczenia pamięci i spostrzegawczości słuchowej

 

 •  powtarzanie ciągu słów, cyfr 
 •  nauka piosenek i wierszyków 
 •  tworzenie rymowanek
 •  analiza wyrazowa zdania
 •  dzielenia zdań na wyrazy
 •  porównywanie długości zdań
 •  dzielenie wyrazów na sylaby
 •  porównywanie długości wyrazów
 •  kończenie wyrazów odpowiednią sylabą
 •  tworzenie ciągów wyrazów np. zaczynających się na daną sylabę
 •  rozwiązywanie rebusów  obrazkowo-literowych i obrazkowo-sylabowych
 •  analiza głoskowa wyrazu
 •  określenie początkowej i końcowej głoski w wyrazie.

 

4. Ćwiczenia w czytaniu 

 

 •  głośne czytanie tekstu
 •  opowiadanie treści.

 

5. Utrwalanie zasad ortograficznych

 

 •  pisownia wyrazów z u, ó, rz, ż, h, ch
 •  przepisywanie ze słownika ortograficznego wyrazów z w/w trudnością
 •  układanie zdań z wyrazami
 •  rozwiązywanie krzyżówek.


17.03.2020r. wtorek

RELIGIA

 PYTANIA  KATECHIZMOWE  Z PODRĘCZNIKA  s. 205. Pyt. Od 1 – 40.


13.03.2020r.

Drodzy uczniowie i rodzice

Zadania i materiały dla uczniów do wykonania w czasie zawieszenia zajęć w szkole przekazywane będą za pomocą aplikacji Messenger w założonej grupie klasowej. Efekty pracy - zdjęcia - uczniowie przekazują również przez aplikację - indywidualnie do nauczyciela (nie na grupie)  lub na email nauczyciela (dostępne w artykule Apel Dyrektora szkoły).

Witam! Przekazuję dla dzieci zadania/ćwiczenia do wykonania na najbliższe dni do 18.03.2020. Jeśli pojawią się problemy proszę o kontakt.
EDUKACJA POLONISTYCZNA
- Wykonaj ćwiczenia na s.31,34,35 (ćw.)
- Przeczytaj tekst pt. „ADHD” s.24-26 (podr.) i wykonaj ćwiczenia związane z tekstem s.36-37
- Na podstawie ilustracji dokończ zdania rozkazujące s.38-39 ( ćw.)
- Przeczytaj tekst informacyjny o pracy mózgu s.27 (podr.). Na podstawie tekstu i ilustracji wykonaj ćw. s..40-41 (ćw.)
- Aby utrwalić zasady ortograficzne i poprawną pisownię wyrazów korzystaj ze strony internetowej www.ortofrajda.pl
EDUKACJA MATEMATYCZNA
- wykonaj ćwiczenia na s.15 (ćw.)
- Czy już potrafisz…s. 16 (ćw.)
- spróbuj wykonać zadania s.19 (ćw.)
- wykonaj ćwiczenia s.20-21 (ćw.)
- w wolnych chwilach korzystaj ze strony internetowej www.matzoo.pl

EDUKACJA POLONISTYCZNA

Zajęcia online (Skrype)

Temat: Wielkanoc na świecie

- Rozmowa na temat zwyczajów i obrzędów wielkanocnych w różnych częściach świata oraz polskiej tradycji święcenia pokarmów na podstawie opowiadania M. Strękowskiej-Zaremby „Zwyczaje wielkanocne” i własnych doświadczeń.

-Tworzenie mapy myśli na temat „Wielkanoc na świecie”.

- Opisywanie wyglądu wielkanocnego koszyczka i stołu.

Praca samodzielna:

Epodręcznik.pl – Wiosna - Blok 24. Jak kura z jajkiem – temat 113 Wielkanoc na świecie

- Czytanie/ słuchanie opowiadania M. Strękowskiej - Zaremby „Zwyczaje wielkanocne”

- Kolorowanie wielkanocnego jaja – utrwalenie poznanych części mowy.

- Oglądanie zdjęć, wysłuchanie informacji nt. symbolicznego znaczenia święconki.

EDUKACJA MATEMATYCZNA

Zajęcia online (Skrype)

Mnożenie pełnych dziesiątek, dodawanie i odejmowanie pełnych setek w zakresie 1000.

- Pisanie liczb zgodnie z podanym warunkiem, porządkowanie liczb trzycyfrowych.

- Mnożenie pełnych dziesiątek – doskonalenie liczenia.

- Dodawanie i odejmowanie pełnych setek w zakresie 1000.

- Waga i cena - rozwiązywanie i układanie zadań (podr. mat.-przyr.s.31, ćw. mat.-przyr.s.29).

Praca domowa:  Epodręcznik.pl – Wiosna – Blok 24 – temat 114– Ćwiczenia w pamięciowym obliczaniu sum, różnic, iloczynów, ilorazów. Lekcja 114

EDUKACJA PLASTYCZNA

Wykonanie wielkanocnej pisanki.

https://www.youtube.com/watch?v=mwWgC626krE

WYCH. FIZYCZNE

Zabawy i ćwiczenia ogólnorozwojowe.

https://wordwall.net/pl/resource/1127340/wf/wf-otwieraj-okienka-z-cyframi-swojej-daty-urodzenia

 

EDUKACJA POLONISTYCZNA

Zajęcia online (Skype)

Temat: Bliżej sztuki – muzyka Witolda Lutosławskiego.

- zapoznanie uczniów z życiem i twórczością W. Lutosławskiego

- wypowiadanie się na temat wysłuchanej muzyki

Podręcznik cz.2 s.46-47.  Ćwiczenia cz.4, s.8-9

Obejrzyj film online -Witold Lutosławski | Życie i twórczość

https://ninateka.pl/film/witold-lutoslawski-zycie-i-tworczosc

Praca domowa: Ćwiczenie 1 s.8

EDUKACJA MATEMATYCZNA

Zajęcia online (Skype)

Temat: Rozwiązywanie zadań tekstowych.

Ćwiczenia mat.- przyr. cz. 2, s. 53–54

Praca domowa: Zadanie 2 s.54 (ćw.)

EDUKACJA MUZYCZNA

Temat: Czy muzykę można namalować?

- słuchanie utworów skomponowanych przez W. Lutosławskiego

https://www.youtube.com/watch?v=kSj2l5bRW4M&fbclid=IwAR2eLsJM8CeFKA_eEcwPLej58hO_GzFoqSzUt7lV7AVqyGxUte7sJkOO6sw

- nauka piosenki „Kolorowe obrazki”

https://www.youtube.com/watch?v=yTI-kUNsKjM

WYCH. FIZYCZNE

Temat: Zabawy ruchowe przy muzyce.

 - interpretowanie  muzyki za pomocą ruchu

 

EDUKACJA POLONISTYCZNA

Zajęcia online (Skype)

Temat: Historyjka obrazkowa – przygoda Marcina Bzyka. Ćwiczenia gramatyczne i ortograficzne.

- opowiadanie historyjki obrazkowej z punktu widzenia artysty

- dobieranie wyrazów podobnych  i o  znaczeniu przeciwnym

- utrwalenie pisowni zmiękczeń

Ćwiczenia cz.4, s.16, 18-19

Praca samodzielna: Zapisywanie zdań  do kolejnych obrazków, tworząc opowiadanie o powstaniu rzeźby -bociana- z punktu widzenia artysty.

EDUKACJA MATEMATYCZNA

Zajęcia online (Skype)

Temat: Rozwiązywanie zadań  tekstowym.

Podręcznik mat.-przyr. cz.2, s.53   Ćwiczenia mat.- przyr. cz.2 s.59

Praca domowa: Zad.4 s.59 (ćw.)

EDUKACJA MUZYCZNA

Muzyczna przygoda. Nauka piosenki „Parasol dla kota”

- poznanie instrumentu muzycznego – kontrabas

http://folk.instruments.edu.pl/pl/instruments/show/instrument/4607

- nauka piosenki „Parasol dla kota”

https://www.youtube.com/watch?v=Zryw1vLPolU

WYCH. FIZYCZNE

Marszobieg w terenie (praca samodzielna)