Klasa I

Drodzy Rodzice,
w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych zadania i polecenia do wykonania przez dzieci będą zamieszczane na stronie internetowej naszej szkoły oraz za pośrednictwem specjalnie utworzonej grupy w aplikacji Messenger (Klasa I SP Łukomie). Efekty pracy uczniów proszę o przesyłanie w formie zdjęcia na adres klasa1splukomie@gmail.com
Pozdrawiam,
E. Bacińska
KONKURSY   k
https://www.facebook.com/p.z.swietlik Propozycja zabaw, gier i prac plastycznych dla dzieci :)
25.05.2020r. poniedziałek
JĘZYK ANGIELSKI
Mówimy o ciekawych zjawiskach pogodowych. Odpowiadamy na pytanie o aktualną pogodę. Poznanie nowych określeń związanych ze zjawiskami pogodowymi. Nazywanie kolorów tęczy. Wykonujemy zda.3,4,str.111.

Temat dnia: Co to jest piękno?
 
1. Edukacja polonistyczna
Czym jest piękno w życiu człowieka? Czytanie fragmentu baśni Hansa Christiana Andersena „Brzydkie kaczątko”.
- wskazywanie sytuacji, zjawisk, zachowań, w których dostrzega się piękno,
- odtwarzanie kolejności zdarzeń w wysłuchanej baśni,
- odpowiadanie na pytania na podstawie przeczytanego tekstu.
 
Zadania do pracy samodzielnej:
- Ćwiczenia polonistyczno-społeczne, strona 62.
 
2. Edukacja matematyczna
Mierzenie, porównywanie długości.
- doskonalenie umiejętności mierzenia,
- porównywanie długości z użyciem pojęć: najdłuższa, najszersza, najkrótsza, najwęższa,
- obliczenia związane z pomiarami.
 
Zadania do pracy samodzielnej:
- Ćwiczenia matematyczno-przyrodnicze, strona 52.
 
3. Edukacja techniczna.
Wykonaj laurkę dla mamy.

22.05.2020r. piątek
Temat dnia: Rozmowa o teatrze.
1. Edukacja polonistyczna
Czytanie z podziałem na role tekstu "Kolacja".
- ćwiczenia w czytaniu z podziałem na role,
- odpowiedzi na pytania na podstawie tekstu,
- podział wyrazów na sylaby i głoski,
- układanie zdań i zapisywanie ich w zeszycie.
 
Zadania do pracy samodzielnej:
- Kaligrafia, strona 75.

2. Edukacja matematyczna 
Dodawanie i odejmowanie w zakresie 30.
- zabawy matematyczne doskonalące rachunek pamięciowy,
- utrwalenie pojęć jedności i dziesiątki,
- analiza treści zadań i zapisywanie obliczeń oraz odpowiedzi.
 
Zadanie do pracy samodzielnej:
- Ćwiczenie matematyczno-przyrodnicze, str. 84.

3. Informatyka
Pisanie zdań w programie Word - kształtowanie umiejętności stosowania klawiszów Shift i Caps lock.

21.05.2020r. czwartek
Temat dnia: Znakomite przedstawienie.
 
1. Edukacja polonistyczna
Wprowadzenie dwuznaku "Dż", "dż" na podstawie wyrazu "dżem".
- rozwijanie umiejętności opowiadania,
- wyróżnianie słuchowe i wzrokowe wyrazów z dwuznakiem "dż",
- ćwiczenia w pisaniu dwuznaków "Dż", "dż", połączeń sylabowych i wyrazów,
- rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem.
 
Zadania do pracy samodzielnej:
- Kaligrafia, strona 74.
- Ćwiczenia polonistyczno-społeczne, strona 60.
 
2. Edukacja matematyczna
Dodawanie w zakresie 30 - zadania.
- uzupełnianie brakujących liczb w ciągu liczbowym,
- rozwiązywanie zadań z treścią,
- doskonalenie rachunku pamięciowego.
 
Zadanie do pracy samodzielnej:
- Ćwiczenie matematyczno-przyrodnicze, strona 50, zadanie 1.
 
3. Edukacja techniczna
Zrób z mamą lub tatą ulubioną sałatkę.
 
 

20.05.2020r. środa
RELIGIA

Dzień dobry!

Każdy z nas, a zwłaszcza dzieci lubią urodziny. To szczególny dzień, okazja do świętowania, tort, świeczki, życzenia, a może jakieś prezenty…18 maja 2020r. swoje 100-ne urodziny obchodził bardzo ważny dla wielu Polaków człowiek, nasz rodak  święty Jan Paweł II ( wy nie mieliście okazji Go poznać, bo macie dopiero kilka lat, ale w naszym kraju pamięć o Nim jego nauczaniu cały czas trwa. Jan Paweł II- był papieżem czyli widzialnym, kimś bardzo ważnym dla wszystkich, którzy wierzą w Boga. Bardzo chciałabym abyście poznali Jego postać, bo choć już nie ma Jana Pawła II z nami na ziemi cały czas możemy utrzymywać z Nim kontakt, jest świętym, a więc bardzo blisko Pana Boga i może się za nami u Niego wstawiać, zawsze kiedy go o to poprosimy.  Zapraszam do obejrzenia, krótkiej historii Karola Wojtyły- papieża Polaka Jana Pawła II https://www.youtube.com/watch?v=3Mpjh3o2P_A&t=149s

Jako pracę domową proszę przygotować kartkę urodzinową dla Jana Pawła II i przesłać na moją epoczte. Pozdrawiam serdecznie i życzę dużo radości i zdrowia. D. Mariańska

Temat dnia: Chodzimy do teatru.
 
1. Edukacja polonistyczna
Wypowiedzi na podstawie wiersza Joanny Kulmowej "Po co jest teatr?".
- odpowiedzi na pytania do tekstu,
- kształcenie umiejętności zamykania myśli w granicach zdania,
- podział wyrazów na sylaby i głoski,
- ćwiczenia w czytaniu i pisaniu.
 
Zadania do pracy samodzielnej:
- Ćwiczenia polonistyczno-społeczne, strona 59.
 
2. Edukacja matematyczna
Obliczenia pieniężne.
- doskonalenie umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych,
- dodawanie i odejmowanie w poznanym zakresie liczbowym,
- zapisywanie pytań i działań.
 
Zadania do pracy samodzielnej:
- Ułóż treść zadania do działania: 30 zł - 7 zł
 
3. Edukacja muzyczna
Utrwalanie słów i melodii piosenki "W zieleni łąka majowa".
- ćwiczenia oddechowe i emisyjne.

19.05.2020r. wtorek
JĘZYK ANGIELSKI

Powtarzamy wiadomości z rozdziału ,, The weather”. Ćwiczenia utrwalające słownictwo – wskazywanie obrazków zgodnie z usłyszanymi zdaniami. Pisanie po śladzie poznanych słów. Podawanie słów z różnych kategorii. Odczytywanie prostych zdań. Wykonujemy zad. 1 str. 107.

Temat dnia: W teatrze.
 
1. Edukacja polonistyczna
Wprowadzenie dwuznaku "dz" na podstawie wyrazu "dzbanek".
- czytaniu tekstu "W teatrze",
- wypowiedzi dzieci na podstawie opowiadania,
- rozmowa na temat zachowania się w teatrze,
- analiza i synteza wzrokowo-słuchowa wyrazów z "dz",
- nauka pisania dwuznaku "dz" - ćwiczenia grafomotoryczne.
 
Zadania do pracy samodzielnej:
- Ćwiczenia polonistyczno-społeczne, strona 56 i 58.
- Kaligrafia, strona 72.
 
2. Edukacja matematyczna
Zadania tekstowe - obliczenia pieniężne.
- doskonalenie liczenia w zakresie 30,
- układanie zadań tekstowych do ilustracji,
- wdrażanie do logicznego myślenia.
 
Zadania do pracy samodzielnej:
- Ćwiczenia matematyczno-przyrodnicze, strona 49.
 
3. Edukacja przyrodnicza
Krajobrazy Polski.
- poznanie krain geograficznych Polski,
- wdrażanie do poszanowania przyrody ożywionej i nieożywionej,
- kształtowanie umiejętności posługiwania się mapą.
 
Zadanie do pracy samodzielnej:
- Zaplanuj podróż do dowolnego miasta nad morzem lub w górach. Odczytaj z mapy str. 53 podręcznik matematyczno-przyrodniczy przez jakie miasta możesz podróżować (odpowiedź ustna).
 
3. Edukacja plastyczna
 
Wykonaj ilustrację do wybranej przez siebie bajki.

18.05.2020r. poniedziałek 
JĘZYK ANGIELSKI

Mówimy o pogodzie i o naszej garderobie. Odpowiadanie na pytanie o aktualną pogodę. Ćwiczenia utrwalające słownictwo dotyczące różnych typów pogody. Dopasowywanie garderoby do pogody, nazywanie poznanych ubrań. Określanie i nazywanie kolorów. Wykonujemy zad. 2.str.106.

Temat dnia: Mali aktorzy.
 
1. Edukacja polonistyczna
Tajemniczy świat teatru. Opowiadanie baśni "Wróżki" na podstawie historyjki obrazkowej.
- wypowiedzi na temat teatru na podstawie ilustracji i własnych doświadczeń,
- ćwiczenia słownikowe, mapa myśli,
- ćwiczenia w pisaniu i grafomotoryczne.
 
Zadania do pracy samodzielnej:
- Ćwiczenia polonistyczno-społeczne, strona 57.
- Kaligrafia, strona 73.
 
2. Edukacja matematyczna
Posługiwanie się linijką - mierzenie.
- doskonalenie mierzenia i liczenia,
- ćwiczenia w praktycznym posługiwaniu się linijką,
- porównywanie obliczeń,
- zapisywanie działań.
 
Zadanie do pracy samodzielnej:
- Podręcznik matematyczno-przyrodniczy, strona 54, zadanie 4.
 
3. Wychowanie fizyczne
Zabawy z piłką. Rzucanie do celu.

15.05.2020r. piątek
Temat dnia: Pomagamy sobie nawzajem.
 
1. Edukacja polonistyczna
Ćwiczenia w czytaniu i wypowiadaniu się na podstawie wiersza "Wszyscy dla wszystkich".
- rozmowa kierowana,
- ćwiczenia w czytaniu,
- układanie zdań z wyrazami,
- podział wyrazów na sylaby.
 
Zadania do pracy samodzielnej:
Ćwiczenia polonistyczno-społeczne strona 54 i 55.
 
2. Edukacja matematyczna
Rozwiązywanie zadań tekstowych - obliczenia pieniężne.
- dodawanie i odejmowanie z przekroczeniem progu dziesiątkowego,
- analiza treści zadań,
- zapisywanie pytań i działań w zeszycie.
 
Zadanie do pracy samodzielnej:
- Ułóż treść zadania do działania: 15 zł + 5 zł =
 
3. Informatyka
Pisanie polskich liter na klawiaturze - kształtowanie umiejętności stosowania klawisza Alt do pisania polskich znaków.
 
3. Edukacja muzyczna
Nauka słów i melodii piosenki - "W zieleni łąka majowa".

14.05.2020r. czwartek
Temat dnia: Tworzymy muzykę.

1. Edukacja polonistyczna
Wprowadzenie dwuznaków "Ch", "ch" na podstawie wyrazu "chór".
- ćwiczenia w czytaniu i wypowiadaniu się,
- wyjaśnienie znaczenia słowa "chór",
- podział wyrazu "chór" na głoski,
- rozpoznawanie wyrazów z głoską "ch".
 
Zadania do pracy samodzielnej:
- Kaligrafia, strona 71.
- Ćwiczenia polonistyczno-społeczne, strona 53.

2. Edukacja matematyczna
Dodawanie i odejmowanie w zakresie 30.
- zabawy matematyczne doskonalące rachunek pamięciowy,
- wykonywanie obliczeń w zakresie 30 bez przekroczenia progu dziesiątkowego,
- uzupełnianie liczb zgodnie z podanym warunkiem.
 
Zadanie do pracy samodzielnej:
- Ćwiczenia matematyczno-przyrodnicze, strona 47, zadanie 4.

3. Edukacja techniczna
Zasusz trzy wybrane rośliny łąkowe - ,,zielnik".
 
 

13.05.2020r. środa
RELIGIA

Dzień dobry!

,,W maju czcimy Maryję- nabożeństwo majowe’’. Zapraszam do zapoznania się z materiałem udostępnionym pod wskazanym linkiem https://view.genial.ly/5ea51876da73ac0d8bf40304/social-horizontal-post-w-maju-oddajemy-czesc-maryi-matce-jezusa-klasa-1-jednosc

W krótkiej prezentacji dzieci poznają wizerunki Maryi jako Królowej, Matki, Panny, będą mogły także zapoznać się z treścią Litanii Loretańskiej, którą ludzie oddają cześć Maryi w kościołach i przy przydrożnych figurach. Uprzejmie proszę rodziców, aby pomogli swoim pociechom nauczyć się modlitwy, Pozdrowienie Anielskie” i zachęcania dzieci do codziennego odmawiania tej modlitwy. Wierzę, że Maryja, nasza Matka będzie czuwała nad nami wszystkimi i już wkrótce pozwoli nam się spotkać w szkole.

Temat dnia: Muzyka wokół nas.

1. Edukacja polonistyczna
Wypowiedzi dzieci na podstawie tekstu "Mama Hani gra na harfie".
- ćwiczenia w czytaniu,
- odpowiedzi na pytania,
- podział wyrazów na sylaby,
- wskazywanie samogłosek,
- ćwiczenia grafomotoryczne i ćwiczenia w pisaniu.
 
Zadania do pracy samodzielnej:
- Ćwiczenia polonistyczno-społeczne, strona 52.
- Przeczytaj tekst z podręcznika polonistyczno-społecznego, str. 54.
 
2. Edukacja matematyczna
Odejmowanie liczb w zakresie 30.
- doskonalenie rachunku pamięciowego bez przekraczania progu,
- zapisywanie pytań i działań,
- wskazywanie rzędu jednostek i dziesiątek w liczbach.
 
Zadania do pracy samodzielnej:
- Ćwiczenia matematyczno-przyrodnicze, strona 46, zadanie 3.
 
3. Edukacja plastyczna
Przedstawienie środkami plastycznymi tematu "Łąka wiosną".
 
Link do tematu ,,Łąka": https://youtu.be/LKLf5EN1Ff4

12.05.2020r. wtorek
JEZYK ANGIELSKI

Poznajemy nazwy ubrań. Rozpoznawanie i nazywanie ubrań na obrazkach. Słuchanie rymowanki, powtarzanie zdań. Opisywanie ubrania osób na obrazkach. Globalne odczytywanie poznanych wyrazów. Wykonujemy zad. 2, str. 104.

Temat dnia: Gram na harfie.
 
1. Edukacja polonistyczna
Wprowadzenie drukowanych i pisanych liter "H", "h" na podstawie wyrazów "Hania", "harfa".
- ćwiczenia słuchowe i koordynacji wzrokowo-ruchowej,
- podział wyrazów na sylaby i głoski,
- wskazywanie samogłosek i spółgłosek,
- wyszukiwanie wyrazów z literą "h",
- ćwiczenia w pisaniu liter, sylab i wyrazów z poznaną literą.
 
Zadania do pracy samodzielnej:
- Kaligrafia, strona 70.
 
2. Edukacja matematyczna
Rozszerzenie zakresu liczbowego do 30.
- ćwiczenia w liczeniu,
- przeliczanie liczb w przód i w tył,
- uzupełnianie ciągów liczbowych,
- utrwalanie nazw "dziesiątki", "jedności".
 
Zadania do pracy samodzielnej:
- Ćwiczenia matematyczno-przyrodnicze, zadanie 1 i 2, strona 45.
 
3. Edukacja przyrodnicza
Wiosna na łące i na polu.
- rozpoznawanie roślin i zwierząt,
- odpowiedzi na pytania na podstawie obserwacji i ilustracji,
- łączenie nazw roślin z miejscem ich występowania.
 
Zadanie do pracy samodzielnej:
- Narysuj w zeszycie wybraną roślinę łąkową.
 
 

11.05.2020r. poniedziałek
JĘZYK ANGIELSKI

Poznajemy nowe określenia zjawisk pogodowych. Nauka nowych określeń zjawisk pogodowych: gorąco, zimno, ciepło , mgła. Słuchanie zdań o pogodzie, wskazywanie zdjęć zgodnie z nagraniem. Określanie aktualnej pogody – ćwiczenia w mówieniu. Pisanie po śladzie oraz globalne odczytywanie poznanych słów. Wykonujemy zad. 3, 4, str.103.

Temat dnia: Z wizytą w filharmonii.
 
1. Edukacja polonistyczna
Uwrażliwianie dzieci na muzykę. Czytanie tekstu ze zrozumieniem "Spotkanie z Hanią".
- czytanie krótkich, rytmicznych wierszyków o instrumentach,
- rozmowa na temat "Czym jest muzyka, gdzie możemy jej słuchać?",
- wyjaśnienie pojęć "filharmonia", "orkiestra",
- ćwiczenia grafomotoryczne.
 
Zadania do pracy samodzielnej:
- Ćwiczenia polonistyczno-społeczne, strona 49.
 
2. Edukacja matematyczna
Układanie i rozwiązywanie zadań tekstowych.
- dodawanie i odejmowanie liczb w poznanym zakresie liczbowym,
- uzupełnianie ciągów liczbowych,
- układanie treści zadań do ilustracji i działań,
- wdrażanie do samodzielnej analizy zadań,
- kształcenie umiejętności słownego zapisu liczb.
 
Zadanie do pracy samodzielnej:
- Podręcznik matematyczno-przyrodniczy, strona 50, zadanie 1.
 
3. Wychowanie fizyczne
Ćwiczenia ogólnorozwojowe przy muzyce.
 
Zachęcam do skorzystania z poniższego linku:
 
LOGOPIEDIA
08.05.2020r. piątek
Temat dnia: Piszemy i czytamy.
 
1. Edukacja polonistyczna
Opowiadanie o przygodzie bohatera tekstu „Czekoladowy Czesław”.
- ćwiczenia w czytaniu,
- analiza i synteza wyrazów,
- wypowiedzi na podstawie tekstu,
- ćwiczenia w pisaniu.
 
Zadania do pracy samodzielnej:
- Kaligrafia, strona 67.
 
2. Edukacja matematyczna
Układanie i rozwiązywanie zadań z treścią.
- doskonalenie liczenia w zakresie 20,
- zabawy matematyczne,
- zapisywanie pytań i działań.
 
Zadania do pracy samodzielnej:
- Ćwiczenia matematyczno-przyrodnicze, strona 43, zadanie 1, 2, 3.
 
3. Informatyka
Używanie narzędzia „Wybierz kolor” w programie Paint – kolorowanie obrazka.
 
4.Edukacja techniczna
Biedronka- rysowanie, ozdabianie i wycinanie.
 
 
07.05.2020r. czwartek
Temat dnia: Jesteśmy artystami.
 
1. Edukacja polonistyczna
Bawimy się w artystów. Ćwiczenia rozwijające sprawność czytania i pisania.
- głośne czytanie tekstu,
- układanie pytań,
- wyszukiwanie w opowiadaniu wyrazów z „rz” i „ż”.
 
Zadania do pracy samodzielnej:
- Ćwiczenia polonistyczno-społeczne, strona 48.
 
2. Edukacja matematyczna
Dodawanie i odejmowanie z przekroczeniem progu dziesiątkowego.
- rozwijanie myślenia matematycznego,
- doskonalenie liczenia.
 
Zadanie do pracy samodzielnej:
- Ćwiczenia matematyczno-przyrodnicze, strona 42, zadanie 3.
 
3. Edukacja plastyczna
"Ule w sadzie" – przedstawienie tematu środkami plastycznymi.
 
Zachęcam do zapoznania się z filmami animowanymi z serii "Z kamerą wśród pszczół". Link do filmu: https://youtu.be/LMLSxZJTNnE
 
06.05.2020r. środa
Temat dnia: W muzeum.
 
1. Edukacja polonistyczna
Ćwiczenia w mówieniu i czytaniu na podstawie tekstu „W muzeum rzeźby”. Wprowadzenie dwuznaku „rz”.
- odpowiedzi na pytania do tekstu,
- podział wyrazów na sylaby i głoski,
- ćwiczenia grafomotoryczne i ćwiczenia w pisaniu dwuznaku „rz”, sylab i wyrazów.
 
Zadania do pracy samodzielnej:
- Kaligrafia, str. 69.
- Ćwiczenia polonistyczno-społeczne, strona 47.

2. Edukacja matematyczna
Odejmowanie z przekroczeniem progu dziesiątkowego.
- doskonalenie odejmowania w zakresie 20,
- wykonywanie obliczeń poznanymi sposobami,
- zapisywanie działań.
 
Zadania do pracy samodzielnej:
- Ćwiczenia matematyczno-przyrodnicze, strona 40.

3. Edukacja muzyczna
Rozróżnianie dźwięków cichych i głośnych. Poznajemy puzon.
 
Zadania do pracy samodzielnej:
- Rozwiązywanie zadań w karcie pracy – Karta muzyczna, numer 24.
 
 
05.05.2020r. wtorek
Temat dnia: Jesteśmy odbiorcami sztuki.
 
1. Edukacja polonistyczna
Muzeum malarstwa. Wprowadzenie pisanych liter „Ż”, „ż” na podstawie wyrazu „Żaneta”, „żaglówka”.
- ćwiczenia w mówieniu i czytaniu,
- analiza słuchowa wyrazów z literą „ż”,
- nauka pisania liter „ż” – ćwiczenia grafomotoryczne,
- rozwijanie myślenia – wyrazy oznaczające nazwy zwierząt na literę „ż” (burza mózgów).
 
Zadania do pracy samodzielnej:
- Kaligrafia, strona 68.
- Ćwiczenia polonistyczno-społeczne str. 46
 
2. Edukacja matematyczna
Wprowadzenie odejmowania z przekroczeniem progu dziesiątkowego.
- rachunek pamięciowy w zakresie 20,
- analiza rysunków i na ich podstawie dokonywanie obliczeń,
- zapisywanie działań.
 
Zadania do pracy samodzielnej:
- Podręcznik matematyczno-przyrodniczy, zadanie 3, strona 46.
 
3. Edukacja przyrodnicza
Sad wiosną.
- wypowiedzi dzieci na podstawie ilustracji, własnych obserwacji i obejrzanego filmu.
- nazywanie drzew i krzewów rosnących w sadzie,
- zwierzęta pożyteczne żyjące w sadzie.
 
Zadanie do pracy samodzielnej:
- Narysuj w zeszycie kwitnące drzewo owocowe.
- Zaobserwuj jak wygląda kwiat z drzewa owocowego.
 
04.05.2020r. poniedziałek
JĘZYK ANGIELSKI

Poznajemy określenia różnych typów pogody. Rozpoznawanie zjawisk pogodowych na zdjęciach i rysowanie przy nich właściwych symboli. Słuchanie rymowanki - powtarzanie zdań, rozpoznawanie zdań prawdziwych i fałszywych na podstawie zdjęcia. Wykonujemy zad. 3 str. 99 ( w ćwiczeniu).

Temat dnia: Barwy narodowe.
 
1. Edukacja polonistyczna
Wypowiedzi dzieci na podstawie wiersza Czesława Janczarskiego „Biel i czerwień”.
- rozmowa na temat symboli narodowych,
- analiza i synteza słuchowa wyrazów,
- układanie zdań z podanymi wyrazami,
- ćwiczenia w czytaniu,
 
Zadania do pracy samodzielnej:
- Narysuj w zeszycie flagę.
- Ćwiczenia polonistyczno-społeczne, strona 44.
 
2. Edukacja matematyczna
Układanie i rozwiązywanie zadań tekstowych.
- ćwiczenia w dodawaniu w zakresie 20 z przekroczeniem progu dziesiątkowego,
- układanie zadań do działań i ilustracji.
 
Zadanie do pracy samodzielnej:
- Ułóż w zeszycie treść zadania do działania „4+9=” i rozwiąż je.
 
3. Wychowanie fizyczne
Rozwijanie ogólnej sprawności przez ćwiczenia gimnastyczne. Poniżej link z przykładowymi ćwiczeniami do samodzielnego wykonania:
30.04.2020r. czwartek
RELIGIA

Witam uczniów klasy I i ich rodziców!

Trwa XII Tydzień Biblijny zachęcam moich uczniów, do włączenia się w jego przebieg, poprzez poznawanie fragmentów Pisma Świętego w formie przystępnej dla dzieci. Przedstawiam propozycje dla dzieci, a być może także dla pozostałych członków ich rodzin. To rodzice i uczniowie zdecydują czy ? i z których propozycji skorzystają, pozostawiam wolny wybór. Dla chętnych dzieci mam  dodatkową propozycję: Jeśli dziecko będzie miało ochotę może wykonać ilustrację do wybranego przez siebie fragmentu biblijnego, z którym się zapoznał. Pracę proszę przesłać na moją pocztę dyrkasplu@gmail.com( do usłyszenia w następną środę)

Temat dnia: O czym śnimy?

1. Edukacja polonistyczna
Wprowadzenie dwuznaku „Cz”, „cz” na podstawie wyrazów „Czarek”, „czekolada”. Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu.
- analiza i synteza słuchowo-wzrokowa wyrazów,
- czytanie sylab i wyrazów z literą „cz”,
- ćwiczenia w pisaniu dwuznaku „cz”.
 
Zadania do pracy samodzielnej:
- Ćwiczenia polonistyczno-społeczne, str. 39 i 41.
- Kaligrafia str. 66.
 
2. Edukacja matematyczna
Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 20. Rozwiązywanie zadań.
- doskonalenie dodawania z przekroczeniem progu dziesiątkowego,
- układanie zadań do ilustracji,
- zapisywanie obliczeń.
 
Zadanie do pracy samodzielnej:
- Ćwiczenia matematyczno-przyrodnicze, strona 39, zadanie 2 i 3.

3. Edukacja plastyczna
Przedstawienie środkami plastycznymi tematu „Moja wymarzona podróż”.
 
 
29.04.2020r. środa
Temat dnia: Jak spędzamy wolny czas?
 
1. Edukacja polonistyczna
Układanie pytań do tekstu „Szybka trasa”.
- ćwiczenia w czytaniu,
- rozpoznawanie w tekście wyrazów z głoską „sz”,
- ćwiczenia grafomotoryczne.
 
Zadania do pracy samodzielnej:
- Kaligrafia, str. 65.
- Porozmawiaj z mamą na temat: ,,Z czego powstaje czekolada?”
 
2. Edukacja matematyczna
Dodawanie z przekroczeniem progu dziesiątkowego – zadania różne.
- rachunek pamięciowy w zakresie 20 bez przekroczenia progu dziesiątkowego,
- obliczenia działań z zastosowaniem liczmanów,
- zadania z treścią – działania z przekroczeniem progu dziesiątkowego.
 
Zadania do pracy samodzielnej:
- Ćwiczenia matematyczno-przyrodnicze, str. 38, zadanie 3.
 
3. Edukacja muzyczna
Ćwiczenia rytmiczne na podstawie piosenki „Ekologiczne reggae”.
- improwizowanie ruchem do muzyki.
Link do piosenki: https://youtu.be/xLjiPH7Moyk

LOGOPEDIA
28.04.2020r. wtorek
JĘZYK ANGIELSKI
Rozmawiamy o indiańskich totemach. Poznajemy nowe nazwy części ciała. Mówimy zdania o narysowanym przez siebie totemie. Odpowiadamy na pytania związane ze zdjęciami. Wykonujemy zad. 3, 4, str. 95.
 
Temat dnia: Spędzamy czas ze swoimi bliskimi.
 
1. Edukacja polonistyczna
Wprowadzenie dwuznaków „Sz”, „sz” na podstawie wyrazów „Szczepan”, „szafa”.
- zabawy z „sz”, ćwiczenia słuchu fonematycznego; analiza i synteza wyrazu z głoską „sz”,
- ćwiczenia w pisaniu liter i sylab,
- odczytywanie sylab i wyrazów z dwuznakiem „sz”,
 
Zadania do pracy samodzielnej:
- Ćwiczenia polonistyczno-społeczne, str. 40.
- Kaligrafia, str. 64.
 
2. Edukacja matematyczna
Wprowadzenie dodawania z przekroczeniem progu dziesiątkowego w zakresie 20.
- zapoznanie ze sposobami dodawania,
- dodawanie w zakresie 20 z wykorzystaniem liczmanów,
 
Zadania do pracy samodzielnej:
- Podręcznik matematyczno-przyrodniczy, zadanie 3, str. 40.
 
3. Edukacja przyrodnicza
Jak ludzie dbają o przyrodę?
- co to jest ekologia, recykling? – wyjaśnienie pojęć,
- wypowiedzi dzieci na temat ochrony przyrody, dbanie o nasze środowisko na podstawie własnych doświadczeń, ilustracji.
 
Zadanie do pracy samodzielnej:
- Narysuj w zeszycie wybraną ilustrację na temat ochrony przyrody (podręcznik, str. 38) i podpisz ją.
- Zapoznaj się z materiałami na platformie epodreczniki.pl, Blok 25. Chronimy Ziemię.
 
 

27.04.2020r. poniedziałek

Temat dnia: Czym podróżujemy?

1. Edukacja polonistyczna
Swobodne wypowiedzi dzieci na temat sposobów podróżowania na podstawie wiersza „Astronauta” i własnych doświadczeń.
- opowiadanie o podróżowaniu różnymi środkami lokomocji,
- ćwiczenia w czytaniu i ćwiczenia słownikowe.
 
Zadania do pracy samodzielnej:
- Ułóż zdania z wyrazami: gwiazda, gołąb, fotel, farby.

2. Edukacja matematyczna
Dopełnianie do pełnej dziesiątki – dodawanie trzech składników.
- doskonalenie techniki i tempa liczenia.
 
Zadanie do pracy samodzielnej:
- Ćwiczenia matematyczno-przyrodnicze, zadanie 2 i 3, str. 36.
 
3. Wychowanie fizyczne
Doskonalenie cech motorycznych w zabawach ruchowych.

4. Edukacja techniczna
Wykonaj z pudełek, kartonu i kolorowego papieru wybrany przez siebie środek transportu.
 
 
24.04.2020r. piatek
Temat dnia: Czytamy i piszemy.

1. Edukacja polonistyczna
Wypowiedzi na podstawie tekstu "Koniec z zabawą".
- odpowiedzi na pytania na podstawie przeczytanego tekstu,
- wyszukiwanie wyrazu z literą "f",
 
Zadania do pracy samodzielnej:
- Porozmawiaj z rodzicami na temat: ,,Czy dzieci mogą być przedsiębiorcze?"
- Kaligrafia, strona 63.
- Ćwiczenia polonistyczno-społeczne, strona 37.

2. Informatyka
Rysowanie w programie Paint z wykorzystaniem kształtu "elipsa".

3. Edukacja matematyczna
Układanie treści zadań do działań.
- doskonalenie umiejętności układania pytań do zadań,
- zapisywanie treści zadań.
 
Zadanie do pracy samodzielnej:
- Ćwiczenia matematyczno-przyrodnicze zadanie 3 i 4 strona 81.
 
 

23.04.2020r. czwartek
Temat dnia: Zabawa i nauka.
 
1. Edukacja polonistyczna
Wprowadzenie liter pisanych "F", "f" na podstawie wyrazów "Faustyna", "farby".
 
- rozwiązywanie zagadek, których odpowiedzią jest wyraz na literę "f",
- podział wyrazów na głoski i sylaby,
 
Zadania do pracy samodzielnej:
- Lepienie z plasteliny liter "F", "f" oraz ich połączeń z samogłoskami.
- Kaligrafia, strona 62.
- Naucz się na pamięć wierszyków - ćwiczenia polonistyczno-społeczne, ćw. 1, str. 35.

2. Edukacja matematyczna
Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 20.
 
- układanie liczb według podanego warunku,
- rozwiązywanie zadań.
 
Zadanie do pracy samodzielnej:
- Ćwiczenia matematyczno-przyrodnicze, strona 35, zadanie 1 i 2.

3. Edukacja muzyczna
Słuchanie i śpiewanie piosenki "Ziemia - wyspa zielona".
 
 

22.04.2020r. środa
Temat dnia: Literowe zagadki.

1. Edukacja polonistyczna
 
Wypowiedzi na podstawie tekstu "Wielkie planowanie".
- czytanie tekstu z podziałem na role,
- ćwiczenia w pisaniu.
 
Zadania do pracy samodzielnej:
- Kaligrafia, str. 61.

2. Edukacja matematyczna
 
Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 - układanie zadań tekstowych.
- układanie zadań tekstowych do ilustracji i działań.
 
Zadania do pracy samodzielnej:
- Zadanie 4 str. 37 (podręcznik matematyczno-przyrodniczy).
- Pomagając rodzicom w pracach domowych ćwicz rachunek pamięciowy.

3. Edukacja plastyczna
 
Namaluj ilustrację na temat "Ratujmy Ziemię".
 
 

RELIGIA

Witam serdecznie dzieci i rodziców!

 Za nami niedziela Miłosierdzia Bożego i bardzo bym chciała, aby dzieci poznały choć trochę postać siostry Faustyny Kowalskiej, która miała szczęście widzieć i słyszeć Pana Jezusa i przekazała nam w swoim dzienniczku bardzo ważne przesłanie o miłosierdziu. Pan Jezus jest Miłosierny tzn., że z wielkiej miłości do człowieka przebacza nam nasze grzechy i zaniedbania, ale prosi o modlitwę za siebie i innych. Na wzór Pana Jezusa nauczmy się kochać drugiego człowieka nawet jeśli nie jest z mojej rodziny, a mało tego nauczmy się z tej miłości wybaczać mu nasze krzywdy. Spróbuj samodzielnie wykonać zadania do katechezy nr 18 str 41-42.( poproszę rodziców o przeczytanie dzieciom polecenia). Nie trzeba odsyłać prac dzieci. W dogodnym czasie obejrzyjcie film animowany dostępny pod wskazanym linkiem https://www.youtube.com/watch?v=984Jyp65J_Y

2 godz/tyg Życzę wszystkim dobrego tygodnia.

                                                                                                                       Dorota Mariańska


21.04.2020r. wtorek
Temat dnia: Wiosna w ogrodzie.
 
1. Edukacja polonistyczna
Wprowadzenie pisanych liter "G", "g" na podstawie wyrazów "Grażyna", "góra".
- analiza i synteza słuchowo-wzrokowa wyrazów z głoską "g",
- nauka pisania liter "G", "g" po śladach i samodzielnie.
 
Zadania do pracy samodzielnej:
- Popatrz, jakie przedmioty w Twoim domu są na literę "g". Narysuj jeden z nich w zeszycie.
- Kaligrafia, str. 60.
 
2. Edukacja matematyczna
Utrwalanie stosunków przestrzennych.
 
- określanie położenia przedmiotów - stosowanie zwrotów "pod", "nad", "za", "z prawej strony", "z lewej strony", itd.
 
Zadania do pracy samodzielnej:
- Ułóż z klocków dowolną kompozycję obrazkową.
- Ćwiczenia matematyczno-przyrodnicze, str. 33.
 
3. Edukacja przyrodnicza
Obserwowanie przyrody - ogród wiosną.
- ćwiczenia spostrzegawczości, wypowiadanie się na podstawie ilustracji, własnych doświadczeń i obserwacji.
 
Zadanie do pracy samodzielnej:
- Narysuj w zeszycie kwiaty i zwierzęta zaobserwowane w przyrodzie.
 
4. Edukacja techniczna.
Wykonanie instrumentu muzycznego z butelki plastikowej i z puszki - ozdabianie, oklejanie.
 
 
JĘZYK ANGIELSKI

Poznajemy nazwy części twarzy. Ćwiczymy części twarzy. Uczymy się opisywać twarz, powtarzamy zdania. Odczytujemy globalnie poznane wyrazy. Zadanie domowe: poćwiczysz pisanie wyrazów po śladzie, opisywanie twarzy: zad.3, 4, str.87.


20.04.2020r. poniedziałek

 

Temat dnia: Jestem przedsiębiorczy.
 
1. Edukacja polonistyczna
Wypowiedzi na temat marzeń na podstawie opowiadania Roberta Majchera "Mały Pablo i dwie świnki".
- rozmowa na temat przedsiębiorczości
- ćwiczenia w czytaniu i wypowiadaniu się na podstawie tekstu "Mały Pablo i dwie świnki",
 
Zadanie do pracy samodzielnej:
- Narysuj swoją skarbonkę i podpisz ją.
 
2. Edukacja matematyczna
Układanie i rozwiązywanie zadań tekstowych.
- ćwiczenia w liczeniu, dopełnianie do 20,
- układanie i rozwiązywanie zadań do ilustracji.
 
Zadanie do pracy samodzielnej:
- Poobserwuj w swoim ogrodzie, najbliższym otoczeniu ptaki i owady. To, co zaobserwujesz zapisz w działaniu matematycznym i zilustruj (w zeszycie).
 
3. Wychowanie fizyczne
Gry i zabawy rozwijające skoczność.

JĘZYK ANGIELSKI

Poznajemy nazwy części ciała. Poćwiczysz słownictwo – wykonaj zadania 3, 4, str. 85 zeszyt ćwiczeń.

17.04.2020r. piątek
Temat dnia: Jesteśmy aktywni.
1. Edukacja polonistyczna
Opowiadanie przygody Bartka i Rafała na podstawie tekstu „Odkrywcy”.
- czytanie z podziałem na role,
- ćwiczenia w pisaniu.
 
Zadania do pracy samodzielnej:
- Kaligrafia, str. 59.
 
2. Edukacja matematyczna
Doskonalenie liczenia w zakresie 20 – rozwiązywanie zadań.
 
Zadania do pracy samodzielnej:
- Ćwiczenia matematyczno-przyrodnicze, zadanie 3, str. 31.
 
3. Edukacja muzyczna
Wprowadzenie ćwierćnuty. Zapoznanie z piosenką „Marsz naszej klasy”.
 
4. Informatyka
Ćwiczenia w pisaniu wyrazów za pomocą klawiatury.

16.04.2020r. czwartek
Temat dnia: Dalekie podróże.
 
1. Edukacja polonistyczna
Odpowiedzi na pytania na podstawie tekstu „Lot balonem”.
- Ćwiczenia w pisaniu i przepisywaniu tekstu.
 
Zadania do pracy samodzielnej:
- Kaligrafia, str. 57.
 
2. Edukacja matematyczna
Układanie treści zadań do działań.
- Doskonalenie rachunku pamięciowego w zakresie 10.
 
Zadania do pracy samodzielnej:
- Ćwiczenia matematyczno-przyrodnicze, zadanie 1 i 2, str. 31.
 
3. Wychowanie fizyczne
Zabawy i ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę.
- Wykonywanie ćwiczeń w czasie zajęć na Skype i zachęcanie do ćwiczeń gimnastycznych w domu.

15.04.2020r. środa
Temat dnia: Piszemy, liczymy.
 
1. Edukacja polonistyczna
Wprowadzenie liter „R”, „r” na podstawie wyrazów „Rafał”, „rower”. Ćwiczenia w pisaniu i czytaniu.
 
Zadania do pracy samodzielnej:
- Kaligrafia, str. 58.
- Ćwiczenia polonistyczno-społeczne, str. 33.
 
2. Edukacja matematyczna
Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20.
- doskonalenie rachunku pamięciowego;
- rozwiązywanie zadań z treścią.
 
Zadanie do pracy samodzielnej:
- Ćwiczenia matematyczno-przyrodnicze, zadanie 2, str. 80.
 
3. Edukacja techniczna
Zwierzęta hodowlane – lepienie z plasteliny (praca samodzielna).
 
RELIGIA 

Dzień dobry!

Witam po Świętach Wielkanocnych! Mam nadzieję, że zarówno dzieci jak i rodzice odpoczęli i spędzili miło czas w rodzinnym gronie. Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego to najważniejsze święta dla chrześcijan. Jezus przez swoje zmartwychwstanie pokonał śmierć i dał nam nadzieję naszego życia wiecznego. Na najbliższe dni( środa i czwartek) proponuję dla uczniów wykonanie zadań do katechezy nr 56 str.127-128( należy skorzystać także z wyklejanki, która jest dodatkiem do książki). Zwracam się z prośbą do rodziców o pomoc w przeczytaniu dzieciom poleceń. Nie ma obowiązku odsyłania wykonanej pracy, sprawdzę ja po powrocie do szkoły, a mam nadzieję, że to już wkrótce nastąpi.

 Pozdrawiam Dorota Mariańska


08.04.2020r. środa
Temat dnia: Tradycyjna Wielkanoc.
1. Edukacja polonistyczna
Wielkanoc – identyfikowanie się z polską kulturą i polskimi tradycjami.
 
Zadania do pracy samodzielnej:
- Ćwiczenia polonistyczno-społeczne, str. 78-79.
 
2. Edukacja matematyczna
Rozwiązywanie zadań z treścią.
- Doskonalenie techniki liczenia w zakresie 20.
Ćwiczenia matematyczno-przyrodnicze, zadanie 1 str. 80.
 
3. Edukacja plastyczna
Zadanie do pracy samodzielnej - narysuj koszyczek wielkanocny

RELIGIA

Drodzy Rodzice i uczniowie!

W minioną niedzielę inaczej niż dotychczas przeżywaliśmy pamiątkę uroczystego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy czyli Niedzielę Palmową. Jestem przekonana, że dzieci uczestniczyły we mszy świętej transmitowanej w telewizji i poznały najważniejsze wydarzenie jakie są z tym dniem związane: uroczyste powitanie Jezusa jako Króla. Na znak radości mieszkańcy Jerozolimy przywitali Pana zielonymi gałązkami palmowymi i śpiewem Hosanna, Hosanna, niech nam żyje Król!!! Uprzejmie proszę, aby zachęcili Państwo swoje dzieci do wykonania zadań do katechezy nr 54( str123-124) Nie trzeba odsyłać wykonanych prac dzieci, sprawdzę i omówię je po powrocie do szkoły.

Życzę rodzicom, dzieciom spokojnych, zdrowych Świąt Wielkanocnych, zostańmy w domach, aby rzeczywiście były to święta nowego życia.

Pozdrawiam serdecznie Dorota Mariańska


07.04.2020r. wtorek
Uczymy się poprzez zabawę.
 
1. Edukacja polonistyczna
- Wprowadzenie litery „B” i „b” na podstawie wyrazów „Bartek” i „balon”.
- Wybrzmiewanie litery „b” na początku wyrazów.
- Podział wyrazów na sylaby i głoski. Ustalenie, „b” to spółgłoska.
 
Zadania do pracy samodzielnej:
- ćwiczenia w pisaniu liter – Kaligrafia, str. 56 – oraz ich połączeń z samogłoskami –  Ćwiczenia polonistyczno - społeczne: ćw. 1 i 2 s. 32
 
2. Edukacja przyrodnicza
Zwierzęta hodowane przez człowieka – tradycyjne gospodarstwo wiejskie.
 
Zadania do pracy samodzielnej:
- rysowanie dowolnego ptaka lub ssaka hodowanego przez człowieka.

3. Edukacja matematyczna
Ważenie. Wprowadzenie kilograma jako jednostki masy.
 
Zadania do pracy samodzielnej:
Ćwiczenia matematyczno- przyrodnicze zadania str.30.
 
- Porozmawiaj z rodzicami o tradycjach wielkanocnych. Zachęcam do skorzystania z platformy epodreczniki.pl – Wiosna, Blok 28. Świąteczne zwyczaje.

06.04.2020r. poniedziałek
Temat dnia: Plan zajęć.
 
1. Edukacja polonistyczna
Swobodne wypowiedzi na temat spędzania wolnego czasu.
- Ćwiczenia polonistyczno-społeczne, str. 30 - wykonaj ćwiczenie zgodnie z poleceniem.
 
2. Edukacja matematyczna
Rozkład liczby 20 na składniki – ćwiczenia w doskonaleniu rachunku pamięciowego.
Układanie treści zadań do działań.
- Ćwiczenia matematyczno-przyrodnicze, str. 29.
 
3. Informatyka
Rysowanie w programie Paint – „Jak aktywnie spędzam wolny czas?”
 
4. Wychowanie fizyczne
Zabawy i ćwiczenia z piłką.
 
- W wolnym czasie można zapoznać się z materiałami dostępnymi na stronie epodreczniki.pl Klasa 1 – Jesień, Blok 8. Kochamy zwierzęta, Temat 47. Zwierzęta hodowlane. Materiały są dostępne bez zalogowania.
 
 
JĘZYK ANGIELSKI

Powtarzamy słownictwo dotyczące rodziny i pomieszczeń w domu – wykonaj zadania powtórzeniowe  str. 75 w ćwiczeniu. Zachęcam do ćwiczeń na www. superkids.pl


03.04.2020r. piątek
Edukacja polonistyczna
Analiza fonemowa i wyróżnianie głosek miękkich w wyrazach.
1) Ćwiczenie polonistyczne, str. 29.
2) Naucz się wiersza na pamięć, str. 29 - podręcznik.
 
Edukacja matematyczna
Porządkowanie liczb zgodnie z podanym warunkiem.
Napisz w zeszycie liczby parzyste od 0 do 20 oraz liczby nieparzyste od 19 do 1.
 
Edukacja techniczna
Ozdób wydmuszkę, aby powstała pisanka.
 
- W wolnym czasie poczytaj z rodzicami wiersze Jana Brzechwy.
 
- Posiej rzeżuchę.
02.04.2020r. czwartek
Edukacja polonistyczna
Ćwiczenia w pisaniu.
1) Kaligrafia, str. 54.
2) Ćwiczenia polonistyczno-społeczne, str. 28.
 
Edukacja matematyczna
Utrwalanie umiejętności dodawania i odejmowania liczb w zakresie 20.
Ćwiczenia matematyczno-społeczne, str. 27.
 
Edukacja plastyczna
Wykonaj ilustrację "Bocian w gnieździe" - rysowanie kredkami.
01.04.2020r. środa
RELIGIA

Drodzy Rodzice!

Zwracam się z wielką prośbą, aby tym razem to Państwo, w kilku zdaniach opowiedzieli dziecku historię drogi krzyżowej Pana Jezusa ze zwróceniem uwagi  na to: że było Mu smutno, odczuwał ból ale przyjął to cierpienie z wielkiej miłości do każdego człowieka, nawet tego, który czasami postępował żle. Jeżeli dziecko będzie chciało wykonać zadania proszę polecić mu obejrzenie ilustracji i zrobienie ćwiczeń z tematu 43. Nie ma obowiązku odsyłania zdjęcia pracy dziecka, sprawdzę i omówię ją po powrocie do szkoły.

Dziękuję za współpracę. Pozdrawiam Dorota Mariańska

Edukacja polonistyczna
Kształtowanie umiejętności układania pytań.
Utrwalanie pisowni wyrazów ze spółgłoskami miękkimi.
1) Ćwiczenia polonistyczno-społeczne - wykonaj ćwiczenia str. 27.
2) Kaligrafia - wykonaj ćwiczenia 4, 5, 6, str. 53.
 
Edukacja matematyczna
Doskonalenie umiejętności posługiwania się linijką.
Zadanie 1, 2, 3, str. 26. - ćwiczenie matematyczno-przyrodnicze.
31.03.2020r. wtorek

JĘZYK ANGIELSKI

Proszę o wykonanie zadań : 1,2 str.76 w ćwiczeniu – poćwiczymy nazwy członków rodziny oraz ich przedstawianie .

EDUKACJA

Edukacja polonistyczna
Rozwijanie małej motoryki – ćwiczenia w pisaniu.
1) Ćwiczenie polonistyczno-społeczne, str. 26.
2) Kaligrafia, str. 52.
3) W zeszycie narysuj ćmę i napisz dwie linie litery „Ć” i „ć” oraz jedną linię wyraz „ćma”.
 
Edukacja matematyczna
Wykonaj zadania związane z obliczeniami pieniężnymi – zadanie 1, 2, 3, str. 25.
 
Edukacja przyrodnicza
W wolnym czasie można zapoznać się z materiałami dostępnymi na stronie epodreczniki.pl Klasa 1 – Wiosna, Blok 22. Witamy wiosnę, Temat 115. Przylatują ptaki. Materiały są dostępne bez zalogowania.


30.03.2020r. poniedziałek
Edukacja polonistyczna

 1) Proszę wykonać w ćwiczeniu polonistyczno-społecznym zadania ze strony 22 i 23.

 2) Przepisz do zeszytu dwa wybrane zdania z ćwiczenia 1, strona 23. Staraj się prawidłowo łączyć literki.

 3) Poszukaj z rodzicami informacji o jednym zwierzątku w wybranym przez siebie źródle informacji.

 Edukacja matematyczna

 1) Proszę wykonać w ćwiczeniu matematyczno-przyrodniczym zadania ze strony 23 i 24. Poćwicz odczytywanie godzin na zegarze.

 2) Napisz w zeszycie dwie linie liczb 19 i 20.

 Wychowanie fizyczne

 Nie zapomnij o ćwiczeniach gimnastycznych, np. skłony, przysiady, podskoki.

 
 

27.03.2020r. piątek

Edukacja polonistyczna
1) Ćwiczenia polonistyczno-społeczne, strona 20 i 21.
2) W zeszycie od edukacji polonistycznej napisz sylaby "na", "no", "ny", "nu". Każdą sylabę jedną linijkę.
 
Edukacja matematyczna
Zadanie 3, str.22 podręcznik matematyczny.
 
Edukacja muzyczna
Narysuj dowolny instrument muzyczny (na kartce) i posłuchaj piosenek o wiośnie lub zaśpiewaj te, które pamiętasz z ,,Zerówki".
 
Proszę o przsyłanie prac do poniedziałku włącznie. Dziękuję za przesłane prace i dotychczasową współpracę.
Pozdrawiam serdecznie
 
JĘZYK ANGIELSKI

Proszę o zapoznanie się ze słowami i obrazkami na str.62 w podręczniku i wykonanie ćwiczeń 1,2 str.72 w ćwiczeniu.

Po wykonaniu poleceń proszę o odesłanie pracy dziecka ( w formie zdjęcia podpisanego imieniem i nazwiskiem dziecka) na mój adres 

j.mastej@autograf.pl  ( do poniedziałku). Przydatne linki z materiałami edukacyjnymi do ćwiczeń: lulek.tv, superkid.pl

26.03.2020r. czwartek
Dzień dobry
Zadania do wykonania na dzień dzisiejszy:
 
Edukacja polonistyczna
1) Kaligrafia ćwiczenie 4 i 5, strona 51.
2) Narysuj w zeszycie rysunek przedstawiający notes i napisz po 2 linijki małą i dużą literę ,,n", ,,N"oraz jedną linijkę wyraz ,,notes".
3) Poczytaj tekst na str. 22 w podręczniku polonistyczno społecznym.
 
Edukacja matematycza
1) zadanie 1 s. 22 ćwiczenie matematyczno-przyrodnicze.
2) Rozłoż liczbę 17 na 3 składniki np.
17=10+ 0+7 (4 przykłady w zeszycie).
 
Edukacja przyrodnicza
Narysuj w zeszycie od przyrody produkty, w których zawarta jest witamina ,,A".  ( pomoc podręcznik polonistyczny s.20).
Pozdrawiam
 
RELIGIA

 Szanowni Rodzice, proszę o przeczytanie mojego listu swoim dzieciom, dziękuję!

Drodzy uczniowie, mam nadzieję, że wszyscy jesteście zdrowi choć pewnie martwi Was obecna, dziwna sytuacja. Niestety czasami tak się zdarza, że trzeba zrobić coś trudnego, aby pomóc innym. Wszyscy staramy się zostać w domu, aby jak najszybciej zwalczyć koronawirusa, który wywołuje chorobę, aby Was chronić, przez jakiś czas będziecie uczyć się w domu. To nowe sposób, ale też może być fajnie, a my dorośli zadbamy, żebyście czuli się bezpieczni.

Nad wszystkimi czuwa jeszcze nasz najlepszy Ojciec- Pan Bóg i na pewno nam udzieli wszelkiej pomocy, ale musimy Mu trochę pomóc swoim dobrym zachowaniemJ

Zadanie dla was polega na wykonaniu ilustracji na temat: Jak mógłbym pomóc osobie, która jest chora, smutna, samotna? Wykonajcie ją dowolną techniką plastyczną( kredki, farby, wyklejanka) tak jak najbardziej lubicie. Macie na to dużo czasu do następnej środy tj 01.04.202or. Jeśli ktoś będzie chciał może poprosić rodziców, aby zrobili zdjęcie i przesłali na moją pocztę dyrkasplu@gmail.com, a jeśli nie chcesz to schowaj swoją pracę do teczki i obejrzymy ją po powrocie do szkoły.

Nie zapominaj, aby codziennie powiedzieć Panu Bogu kilka słów, On zawsze się z tego bardzo cieszyJ

                                 Pozdrawiam Was ciepło, Dorota Mariańska

LOGOPEDIA
Wykonaj rysunek o tematyce wiosennej, aby w nim było jak najwięcej elementów z głoskami szumiącymi (sz, rz, cz) lub z głoską r. Przykłady : trawa, drzewa i.t.p.
 25.03.2020r. środa

Drodzy Rodzice,
poniżej podaję zadania do wykonania na kolejny dzień.
 
Edukacja polonistyczna
1) Proszę wykonać w zeszycie do kaligrafii ćwiczenia 1, 2, 3, str. 50.
2) Podręcznik polonistyczno-społeczny, cz. 2, strona 21. Poczytaj i porozmawiaj z rodzicami o witaminach.
 
Edukacja matematyczna
Proszę wykonać w ćwiczeniu zadanie 3, strona 21.
 
Proszę o przesłanie zdjęć prac pisemnych do czwartku.
Pozdrawiam
E. Bacińska
 
23.03.2020r. poniedziałek

Zapraszam do przypomnienia zasad bezpiecznego Internetu.

Obejrzyj w wolnym czasie filmiki

https://www.youtube.com/watch?v=jXPJgcbc1zQ&list=PLHHu-z4M86Bsd1Gbtcm-S2NAYZeIfI-Ep

Edukacja polonistyczna
Podziel wyrazy na sylaby: akacja, owoce, zamek, smok, piłka, samolot, ul,
np. źródło - źró-dło
 
Edukacja matematyczna
Zilustruj działania i oblicz:
10+4+2=
7+3+5=
 
Edukacja plastyczna
Narysuj Panią Wiosnę
 
Proszę o odesłanie prac do wtorku.
 
JĘYZK ANGIELSKI

Proszę o wykonanie zadań : 1,2,3,4, str. 70, 71 – zeszyt ćwiczeń.

Po wykonaniu poleceń proszę o odesłanie pracy dziecka ( w formie zdjęcia podpisanego imieniem i nazwiskiem dziecka) na mój adres 

j.mastej@autograf.pl  ( do środy ). Przydatne linki z materiałami edukacyjnymi do ćwiczeń: lulek.tv, superkid.pl

LOGOPEDIA 
Ćwicząc zaburzone głoski możecie skorzystać ze strony internetowej - mimowa.pl.
Znajdziecie tam różnorodne zabawy usprawniające język, wargi oraz utrwalające głoski szumiące, syczące i r.
Przyjemnej zabawy ;-)

18.03.2020r. środa
Edukacja polonistyczna
1) Ułóż kilka wyrazów zaczynających się sylabami "ma", "li".
2) Przepisz zdania do zeszytu - kaligrafia, ćwiczenie 6, str. 43.
 
Edukacja przyrodnicza
W zeszycie narysuj zwiastuny wiosny, np. bazie, krokusy, przebiśniegi, skowronka.
 
Edukacja matematyczna
Ćwiczenie 1 i 2, str. 21.
 
Proszę o wykonanie zadań do czwartku.

17.03.2020r. wtorek

LOGOPEDIA
Ćwiczenia dla uczniów, którzy nie realizują  "sz"
Powtarzać za rodzicem następujące wyrazy: szafa, szata, szalik, szabla, szachy, szatnia, szopa, szum, szuflada, szew, szept, szelki, szyja, szyba, szyna, szydło. Możesz ustnie ułożyć z nimi zdania.
Ćwiczenia dla uczniów, którzy nie realizują  "r"
Czytaj cząstki wyrazów: pra, pro, pre, pru, pry
Czytaj wyrazy: praca, prawda, premia, prezent, praca, profesor, prosię, próba, prysznic
Ułóż z nimi zdania i zapisz je w zeszycie od logopedii.
 

16.032020r. poniedziałek
Edukacja polonistyczna
1) Napisz 5 linijek wyrazów z literą "c".
2) Naucz się na pamięć poniższego wiersza o wiośnie. Znajomość wiersza zostanie sprawdzona po przywróceniu zajęć w szkole.
 
Ewa Szelburg-Zarembina
 
Wiosna idzie!
 
Przyleciały skowroneczki z radosną nowiną,
zaśpiewały, zawołały ponad oziminą:
- Idzie wiosna! Wiosna idzie! Śniegi w polu giną!
 
Przyleciały bocianiska w bielutkich kapotach,
klekotały, ogłaszały na wysokich płotach:
- Idzie wiosna! Wiosna idzie! Po łąkowych błotach!
 
Przyleciały jaskółeczki kołem kołujące,
figlowały, świergotały radośnie krzyczące:
- Idzie wiosna! Wiosna idzie! Prowadzi ją słońce.
 
Edukacja matematyczna
Uzupełnić w ćwiczeniu matematyczno-przyrodniczym cz. 2 zadania ze strony 20. 
 
JĘZYK ANGIELSKI

Język angielski – klasa I

Proszę o wykonanie zadań : 1,2,3,4, str. 68, 69 – zeszyt ćwiczeń

Po wykonaniu poleceń proszę o odesłanie pracy dziecka ( w formie zdjęcia podpisanego imieniem i nazwiskiem dziecka) na mój adres 

j.mastej@autograf.pl  . Przydatne linki z materiałami edukacyjnymi do ćwiczeń: lulek.tv, superkid.pl