Wymagania edukacyjne i kryteria ocen dla klasy VII

Język polski      klasa VII

Język angielski     klasa VII

Język niemiecki     klasa VII

Muzyka     klasa VII

Plastyka     klasa VII

Historia     klasa VII

Biologia     klasa VII

Geografia     klasa VII

Fizyka     klasa VII

Chemia     klasa VII

Matematyka     klasa VII

Informatyka     klasa VII

Wychowanie fizyczne     klasa VII

DBI