Wymagania edukacyjne i kryteria ocen dla klasy VIII

Język polski    klasa VIII

Język angielski     klasa VIII

Język niemiecki     klasa VIII

Historia     klasa VIII

Wiedza o społeczeństwie     klasa VIII

Biologia     klasa VIII

Geografia     klasa VIII

Fizyka      klasa VIII

Chemia     klasa VIII

Matematyka     klasa VIII

Informatyka     klasa VIII

Wychowanie fizyczne     klasa VIII

Edukacja dla bezpieczeństwa      klasa VIII

DBI