Wymagania edukacyjne i kryteria ocen dla klasy IV


Język polski     klasa IV

Język angielski     klasa IV

Muzyka     klasa IV

Plastyka     klasa IV-VII

Historia     klasa IV

Przyroda      klasa IV

Matematyka  klasa IV

Informatyka    klasa IV

Technika     klasa IV

Wychowanie fizyczne     klasa IV

 

 

DBI