Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny  2018/2019

  • do punktu przedszkolnego Nasze Przedszkole
  • oddziału przedszkolnego
  • klasy I Szkoły Podstawowej im.Tadeusza Kościuszki w Łukomiu

 

Zasady rekrutacji do oddziału przedszkolnego oraz punktu przedszkolnego "Nasze przedszkole" przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łukomiu

 

Zasady rekrytacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łukomiu


Dyrektor szkoły zwraca się z prośba o złożenie dokumentacji w wyznaczonym terminie (sekretariat szkoły)

Zał. nr 1 ,,Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w roku szkol.2018/2019”

Załącznik nr 1

Zał. nr 2,, Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego w punkcie  przedszkolnym w roku szkol.2018/2019

Załacznik nr 2

Zał. nr 3 Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w roku szkol.2018/2019

Załącznik nr 3

Zał. Nr 4 Wniosek o przyjęcie dziecka do punktu  przedszkolnego Nasze Przedszkole w roku szkol.2018/2019

Załącznik nr 4

Zał.nr 1a Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej w roku szkol.2018/2019 (dzieci z obwodu szkoły)

Załącznik nr 1a

Zał.nr 2a Wniosek  o przyjęcie  dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej w roku szkol.2018/2019 (dzieci spoza obwodu szkoły)

Załącznik nr 2a

 

Termin składania deklaracji do oddziału przedszkolnego i punku przedszkolnego

od 01 lutego do 09 lutego 2018r.

Zał. nr 1 ,,Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w roku szkol.2018/2019"

Zał. nr 2,, Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego w punkcie  przedszkolnym w roku szkol.2018/2019”

Termin składania wniosków do oddziału przedszkolnego i punktu przedszkolnego

od 12 lutego do 16 marca 2018r.

Zał. nr 3 Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w roku szkol.2018/2019

Zał. nr 4 Wniosek o przyjęcie dziecka do punktu  przedszkolnego Nasze Przedszkole w roku szkol.2018/2019

Termin składania zgłoszeń do pierwszej klasy szkoły podstawowej

od 01 marca do 26 marca 2018r.

Zał.nr 1a Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej w roku szkol.2017/2018 (dzieci z obwodu szkoły)

Zał.nr 2a Wniosek  o przyjęcie  dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej w roku szkol.2018/2019 (dzieci spoza obwodu szkoły)

Dokumenty  do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej www.splukomie.superszkolna.pl 

DBI