Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny  2019/2020

  • do punktu przedszkolnego Nasze Przedszkole
  • oddziału przedszkolnego
  • klasy I Szkoły Podstawowej im.Tadeusza Kościuszki w Łukomiu

 

Dyrektor szkoły zwraca się z prośba o złożenie dokumentacji w wyznaczonym terminie (sekretariat szkoły)

Zał. nr 1 ,,Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w roku szkol.2019/2020”

  Załącznik nr 1

Zał. nr 2,, Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego w punkcie  przedszkolnym w roku szkol.2019/2020

  Załącznik nr 2

Zał. nr 3 Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w roku szkol. 2019/2020

  Załącznik nr 3

Zał. nr 4 Wniosek o przyjęcie dziecka do punktu  przedszkolnego Nasze Przedszkole w roku szkol. 2019/2020

  Załącznik nr 4

 

Termin składania deklaracji do oddziału przedszkolnego i punku przedszkolnego

od 11.02.2019rdo 15.02.2019r.

Zał. nr 1 ,,Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w roku szkol.2019/2020"

Zał. nr 2,, Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego w punkcie  przedszkolnym w roku szkol.2019/2020”

Termin składania wniosków do oddziału przedszkolnego i punktu przedszkolnego

od 18.02 do 08.03. 2019r.

Zał. nr 3 Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w roku szkol.2019/2020

Zał. nr 4 Wniosek o przyjęcie dziecka do punktu  przedszkolnego Nasze Przedszkole w roku szkol.2019/2020.

Pisemne potwierdzenie przez rodzica 

woli posłania dziecka do oddziału przedszkolnego lub punktu przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020

od 18.03 do 22.03. 2019r.
Termin składania zgłoszeń do pierwszej klasy szkoły podstawowej

 

Zał.nr 1a Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej w roku szkol.2019/2020 (dzieci z obwodu szkoły)

 

  Załącznik nr 1a

 

Zał.nr 2a Wniosek  o przyjęcie  dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej w roku szkol. 2019/2020(dzieci spoza obwodu szkoły)

 

  Załącznik nr 2a

 

 

Dokumenty  do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej www.splukomie.superszkolna.pl