Bezpieczne wędrówki od grosika do złotówki 2015-2016

Projekt edukacyjny "Bezpieczne wędrówki od grosika do złotówki"- M Papierowska

 

Od stycznia 2015r. w klasie II pod kierunkiem p. M. Papierowskiej realizowany był projekt edukacyjny „Bezpieczne wędrówki od grosika do złotówki", zorganizowany przez Fundację PZU i Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Jest to projekt z zakresu edukacji finansowej oraz  bezpieczeństwa, skierowany do uczniów I etapu kształcenia w szkołach podstawowych, który trwa 10 miesięcy. Treści nauczania, zgodne są z założeniami nowej podstawy programowej.  W czasie realizacji projektu doskonalone są procesy poznawcze, kształtowane nawyki oraz postawy warunkujące sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie. Wprowadzane są pojęcia związane z edukacją finansową oraz z zakresu bezpieczeństwa. Uczniowie uczą się jak racjonalnie i świadomie dysponować swoimi środkami finansowymi oraz bezpiecznie zachowywać w różnych sytuacjach życia codziennego i w sytuacjach nadzwyczajnych. Realizację poszczególnych zadań i swoich osiągnięć dokumentują w „Dzienniku podróży”. 

 

 

Do realizacji projektu włączeni są również rodzice uczniów, którzy pełnią rolę konsultantów i po każdych zajęciach z Grosikiem prowadzą ze swoimi dziećmi rozmowy na tematy związane z edukacją finansową i z zakresu bezpieczeństwa.

 

W roku szkolnym 2015/2016 klasa III kontynuuje swoją przygodę z Grosikiem.

Poprzez aktywny udział w zajęciach uczniowie poszerzyli i utrwalili wiadomości dotyczące bezpiecznych zachowań, zarabiania pieniędzy, ich mądrego wydawania i oszczędzania oraz gospodarowania własnym budżetem. Doskonalili umiejętność przeliczania pieniędzy, rozwiązywali zadania z treścią, utrwalali zasady bezpiecznego zachowania w drodze do i ze szkoły oraz zachowania się w szkole. Na zakończenie projektu uczniowie rozwiązywali Grosikowe quizy z zakresu edukacji finansowej i bezpieczeństwa oraz uczestniczyli w wykonaniu klasowej mapy wiedzy i umiejętności wyniesionych z podróży z Grosikiem. Podczas wszystkich zajęć dzieciom towarzyszyła „grosikowa piosenka", kolorowy „Dziennik podróży” oraz wiele atrakcyjnych zabaw. Z pewnością wspólna podróż z Grosikiem na długo pozostanie w ich pamięci.

Bezpieczne wędrówki od grosika do złotówki

DBI